Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy wiesz, że …ciekawostki geograficzne - nie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy wiesz, że …ciekawostki geograficzne - nie"— Zapis prezentacji:

1 Czy wiesz, że …ciekawostki geograficzne - nie
Curiosities geographic

2 Najmniejsze państwo świata
Najmniejszym państwem świata jest Watykan (enklawa w Rzymie). Jest on siedzibą władz Kościoła Katolickiego – rezyduje tam papież. Watykan ma jedynie 0,44 km² powierzchni. The smallest country in the world The smallest country in the world is the Vatican (an enclave in Rome). It is the seat of the Catholic Church - the Pope resides there. The Vatican has only 0.44 km ². Plac Świętego Piotra - St. Peter's Square

3 Najkrótsza nazwa miejscowości
Najkrótsza nazwa miejscowości składa się tylko z jednej litery „Å”. Nazywa się tak aż kilkanaście wsi w Szwecji i Norwegii. W tłumaczeniu oznacza ona „potok” lub „mała rzeka”. Shortest name of locality Shortest name of locality consists of only one letter „Å”. It is called so until several villages in Sweden and Norway. Translated it means „torrent” or „small river”. wieś „ Å” – village „Å”

4 Bardzo długa nazwa geograficzna
Jedno z wzgórz leżące na terenie Nowej Zelandii nazywa się „Taumatawhakatangihangak oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe nua kitanatahu”.Nazwa ta jest powszechnie akceptowana. Znajduje się również w „Księdze Rekordów Guinnessa”. Very long geographical name One of the hills lying in New Zealand called „Taumatawhakatangihangak oauauotamateaturipukaka pikimaungahoronukupokaiwhe kitanatahu nua”. The name is widely accepted. There is also the „Guinness Book of Records.”

5 Morze bez wybrzeży Morze Sargassowe jest z każdej strony otoczone przez Ocean Atlantycki. Morze to zostało wydzielone z powodu nietypowych prądów. Obejmują one ruchem kolistym obszar Morza Sargassowego. Sea without shores Sargasso Sea is surrounded on all sides by the Atlantic Ocean. Sea was separated because of unusual currents. These include a circular motion Sargasso Sea area.

6 Czym jest dżungla? Nazywanie wilgotnych lasów równikowych dżunglą jest błędem. Dżungla to formacja roślinna występująca tylko w Azji południowo-wschodniej. What is a jungle? Naming humid jungle rainforests is a mistake. The jungle is a plant formation occurs only in South-East Asia.

7 Poziom morza - pojęcie abstrakcyjne?
Poziom morza jest w pewnym sensie pojęciem abstrakcyjnym. Morza i oceany nie mają jednakowego poziomu, np. poziom wody na zachodnim Pacyfiku jest o pół metra wyższy niż na jego wschodnich krańcach. Głównymi czynnikami powodującymi te różnice są siła Coriolisa, prądy morskie oraz wiatry. Sea level - an abstract concept? The sea level is in some sense abstract concept. The seas and oceans are not the same level, such as the level of water in the western Pacific is about half a meter higher than its eastern part. The main factors causing these differences is the Coriolis force, ocean currents and winds.

8 Dlaczego węgiel jest w Polsce?
Węgiel powstawał jedynie w ciepłym klimacie okołorównikowym. Skąd więc wziął się w Polsce? Wszystko to dzięki wędrówce płyt tektonicznych. W karbonie (kiedy powstawały największe pokłady "czarnego złota") obszary Polski znajdowały się właśnie w okolicach równika. Why coal is in Poland? Coal was created only in warm climates around the equator. So how did you get in Poland? All this thanks to the journey of tectonic plates. In the Carboniferous (when formed the largest deposits of "black gold") Polish areas were just in the vicinity of the equator.

9 Który szczyt jest najwyższy?
Mount Everest (8848 m n.p.m.) nie zawsze jest uznawany z najwyższą górę świata. Według niektórych najwyższym szczytem na Ziemi jest Chimborazo (6267 m n.p.m.), a dokładniej szczytem najbardziej odległym od środka Ziemi - wynika to z położenia masywu w pobliżu równika (ruch obrotowy Ziemi sprawia, że średnica równika jest o ok 42 km większa niż średnica pomiędzy biegunami). Z kolei jeszcze inni naukowcy twierdzą, że najwyższym szczytem jest Mauna Kea na Hawajach (4207 m n.p.m.), ponieważ kolejne m masywu zatopione jest pod powierzchnią Pacyfiku. Which is the highest peak? Mount Everest (8848 m above sea level) is not always considered the highest mountain in the world. According to some of the highest mountain on Earth is Chimborazo (6267 m above sea level), and more specifically the peak farthest from the center of the earth - this is due to the position of the massif near the equator (the Earth's rotation makes the diameter of the equator is about 42 km larger than the diameter between the poles ). On the other hand, other researchers have claimed that the highest peak is Mauna Kea, Hawaii (4207 m above sea level), as another 10,203 meters massif is submerged beneath the surface of the Pacific Ocean.

10 Jak długa jest doba? Prędkość wirowania naszej planety spada, a doba się wydłuża (o około 3 sekundy w ciągu lat). Różnica ta jest dostrzegalna praktycznie wyłącznie na zegarach atomowych. W zamierzchłych czasach dinozaurów cykl dobowy trwał około 23 godzin, do dnia dzisiejszego wydłużył się do 24 godzin, za kolejne miliony czy miliardy lat może wydłużyć się jeszcze bardziej. How long is a day? The speed of rotation of the our planet is increased, a day will be longer (about 3 seconds over years). The difference is noticeable almost exclusively on atomic clocks. In ancient times dinosaur diurnal cycle lasted about 23 hours, until today extended up to 24 hours, with millions or billions of years can be extended even further.

11 Położenie Alaski Alaska to stan Ameryki który posiada terytoria jednocześnie położone najdalej na Północ, Wschód oraz Zachód całej Ameryki. Location Alaska Alaska is a state that America which of at the same time has the territories located furthest to the North, East and West across America.

12 Ludność polska w Chicago
W Chicago żyje 1,1 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Jest to bardzo dużo - w całym Chicago mieszka 2,7 milionów ludzi. The Polish population in Chicago In Chicago, lives 1.1 million Americans of Polish descent. It is very much - the entire Chicago 2.7 million people live.

13 Gdzie jest Rzym? Rzym to nie tylko miasto we Włoszech. Na każdym kontynencie znajduje się przynajmniej jedno miasto lub wieś nazwana "Rzym" Where is Rome? Rome is not just a city in Italy. On every continent there is at least one city or village called "Rome" Koloseum - Rzym, Włochy Colosseum - Rome, Italy

14 Bibliografia: Bibliography: portal podróżniczy Travelin,
Wikipedia (wersja polska i angielska), odkrywcy.pl, Internet. Bibliography: - Travelin travel portal, - Wikipedia (Polish and English version), - odkrywcy.pl, - Internet.

15 Koniec The end Performed/wykonała: Patrycja Tarasek


Pobierz ppt "Czy wiesz, że …ciekawostki geograficzne - nie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google