Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metody rozpoznawania obrazów cd. Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów: KLASYFIKACJA ODCISKÓW PALCÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metody rozpoznawania obrazów cd. Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów: KLASYFIKACJA ODCISKÓW PALCÓW."— Zapis prezentacji:

1 1 Metody rozpoznawania obrazów cd. Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów: KLASYFIKACJA ODCISKÓW PALCÓW

2 2 Każdy człowiek ma niepowtarzalne odciski palców, dlatego właśnie odciski palców są jedną z najbardziej wiarygodnych metod identyfikacji ludzi. Pośród odcisków palców możemy wyróżnić 6 klas odcisków: arch(łuk);tended arch (łuk z tendencją)left loop (pętla w lewo); right loop (pętla w prawo); whorl (spiralne linie papilarne); twin loop (pętle bliźniacze)

3 3 Chociaż sama klasyfikacja do danej klasy nie wystarcza do tego, aby porównać dwa odciski, to jednak może znacznie ułatwić przeszukiwanie bazy danych – wystarczy porównywać tylko z odciskami należącymi do danej klasy. Dzięki temu można szybciej znaleźć pasujący odcisk lub otrzymać odpowiedź o jego braku w bazie.

4 4 Punkty szczególne na odcisku palca:

5 5 Etap 1 - obróbka wstępna: Obrazek wejściowy obliczenie gradientu pionowego obliczenie gradientu poziomego obliczenie directional image obliczenie gradientu wyznaczenie maski obliczenie block directional image block directional image z usuniętymi szumami

6 6 Klasyfikacja:

7 7 Nowe metody : Wzory linii papilarnych od dawna były obiektem zainteresowania ludzi, dzięki czemu w dużej mierze zostały zbadane i opisane. Niestety, ujęcie tego tematu wypracowane przez daktyloskopię dla potrzeb głównie kryminalistyki nie daje się łatwo sformalizować matematycznie. W praktyce oznacza to, że klasyczne metody rozpoznawania palców nie nadają się bezpośrednio do implementacji w postaci algorytmów komputerowych. Pomimo tego oczywistego faktu autorzy wielu istniejących rozwiązań - znanych i opisywanych w literaturze sposobów numerycznej obróbki odcisków palców, próbowali najczęściej wprost, ewentualnie z małymi odstępstwami, zastosować klasyczne formuły daktyloskopijne.

8 8 Wydaje się, że jednym z podstawowych problemów utrudniających konstruowanie algorytmów analizy obrazów odcisków był brak dobrego modelu matematycznego struktur linii papilarnych. Aby stworzyć taki model należy z jednej strony zrozumieć istotę zjawiska, z drugiej natomiast opracować metody jego niezawodnej i łatwej algorytmizacji. Za punkt startowy do prób stworzenia takiego modelu wybrano zagadnienie syntezy wzoru linii papilarnych - głównie minucji. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne OPTEL Spółka z o.o.

9 9 W ciągu kilku lat przeprowadzono wiele doświadczeń numerycznych, co ostatecznie zaowocowało stworzeniem odpowiedniego modelu palca. Na jego podstawie powstał oryginalny algorytm syntezy obrazów linii papilarnych, a zwłaszcza wszelkich możliwych układów tzw. minucji. Model ten pozwala w nowy sposób spojrzeć na cyfrowy zapis odcisku palca, który nie jest w nim tylko zbiorem piksli, lecz pewną (dość prostą) dwuwymiarową funkcją o bardzo ciekawych własnościach. Umożliwia on też matematyczne skatalogowanie minucji i typów wzorów.

10 10 Rys.1 początek lub zakończenieL Rys.2 rozwidlenie pojedynczeL Rys.3 rozwidlenie podwójneLL Rys.4 rozwidlenie potrójne typ 1LLL Rys.5 rozwidlenie potrójne typ 2LLL

11 11 Rys.6 rozwidlenie potrójne typ 3LLL Rys.7 haczykRL Rys.8 oczko pojedynczeRL Rys.9 oczko pdwójneRLRL Rys.10 mostek pojedynczyRL

12 12 Rys.11 mostek bliźniaczyRLLR Rys.12 odcinekRL Rys.13 punktRL Rys.14 linia przechdzącaLR Rys.15 skrzyżowanieLR Rys.16 styk bocznyRL

13 13 Optyczne skanowanie odcisków palców: płytka filtr soczewka CCD kamera obraz

14 14 Problemy z akwizycją: dobrej jakościmokry palecpalec palacza

15 15 dobrej jakościpalec z bliznamipalec zniszczony (zużyty)

16 16 Technika ultradźwiękowa : Metody wykorzystujące ultradźwięki do rozpoznawania palców pozwalają na łatwe odróżnianie prawdziwych, żywych palców od wszelkich innych rzeczy, nie są wrażliwe na brud, tłuszcz itp., nie przeszkadza im zniszczona powierzchnia palca.

17 17 Działanie takich urządzeń możliwe jest dzięki opisanemu poniżej zjawisku. Jeśli do powierzchni ciała stałego, do której dociera dźwięk przyłożony jest obiekt, i kontakt między nim a powierzchnią nie jest wszędzie jednakowy (idealny), lecz zawiera niejednorodności (krawędzie, punkty kontaktowe itp.), to w miejscach takich dojdzie nie tylko do opisanego klasycznymi wzorami przejścia dźwięku z jednego ośrodka do drugiego, jego odbicia oraz dyfrakcji na granicach obszarów kontaktu, lecz także do dodatkowego rozproszenia i przemiany na inne rodzaje fal.

18 18 Jest ono wynikiem zmiany warunków propagacji dźwięku w pobliżu powierzchni ciała stałego, spowodowanej kontaktem z przyłożonym do niej obiektem, dlatego też nazywać je będziemy rozproszeniem kontaktowym. Wpływają na nie nie tylko same obszary styku obu ośrodków, lecz także zbliżona do nich część przyłożonego obiektu (nazywana strukturą przypowierzchniową). Z tego też powodu zjawisko to zależne jest silnie od materiału, z którego wykonany jest przyłożony obiekt.

19 19 Porównanie : obraz ultradźwiękowy obraz optyczny obraz ultradźwiękowy obraz optyczny Ślad markera na palcuBrud na palcu

20 20 Schemat urządzenia: Na powierzchnię, do której przytknięty jest analizowany obiekt kierowana jest od strony prawej fala dźwiękowa. Sygnały rozproszone kontaktowo przez obiekt odbierane są przez przetwornik (oznaczony literą T), wykonujący ruch po kole o osi prostopadłej do powierzchni kontaktu (x-y).

21 21 Dla analizy struktury z rozdzielczością ok. 0,1 mm konieczne jest zebranie informacji o sygnale rozproszonym z ok. 256 kierunków (inaczej mówiąc: punktów na okręgu, po którym porusza się przetwornik). W aktualnej wersji urządzenia wysyłany jest w każdym kierunku krótki impuls, i odbierany sygnał odpowiedzi impulsowej (w przypadku palca jej spektrum częstości ma zakres ok. 4-16 MHz - wynika to z geometrii urządzenia

22 22

23 23 Holograficzna kamera ultradźwiękowa do rozpoznawania palców http://www.optel.com.pl

24 24 Cechy biometryczne w identyfikacji osób: Identyfikacja osób odbywa się poprzez ich fizyczne cechy. Nie wszystkie cechy w równym stopniu nadają się do przeprowadzenia identyfikacji, z tego powodu wybiera się te, które są niezmienne w czasie. Chodzi o to, by mieć pewność, iż przypisane cechy odpowiadają tej konkretnej osobie i że istnieje bardzo małe, graniczące z zerowym, prawdopodobieństwo znalezienia inne osoby o identycznych cechach. Rozróżniamy anatomiczne i behawioralne cechy biometryczne.

25 25 Do anatomicznych zaliczane są: barwa głosu, zapach, linie papilarne, geometria dłoni, geometria i rysy twarzy, rozkład temperatury twarzy, geometria ucha, geometria ust, cechy charakterystyczne tęczówki i siatkówki oka, identyfikacja DNA.

26 26 Behawioralne cechy biometryczne to: charakterystyki głosu, mowy, charakterystyki ruchu ust, charakterystyki ruchu gałki ocznej, pisma, pisania na klawiaturze, chodu.

27 27 Obecnie najpopularniejsze systemy oparte są na wzorcach tęczówki oka, liniach papilarnych, geometrii twarzy, geometrii dłoni i rzadziej weryfikacji głosu. Urządzenie do pobierania i analizowania odcisków palców

28 28 Geometria twarzy: Twarz każdego człowieka posiada charakterystyczne cechy, które są wykorzystywane do identyfikacji. Próbki pobierane są przez aparat bądź kamerę. Uzyskany w ten sposób wzorzec geometryczny opisywany jest za pomocą wzoru. Przy tym dąży się do tego, by podczas tworzenia wzorca wybrać cechy niezmienne (rozstaw, wielkość oczu) tak, aby móc go wykorzystać nawet przy zmieniających się warunkach (np. zmiana uczesania, koloru włosów, makijażu).

29 29 Tęczówka oka: Uznawana obecnie za najdoskonalszy identyfikator człowieka, ukształtowana w pierwszych latach życia, pozostaje dalej w niezmienionej postaci. Potwierdzeniem indywidualności cech może być fakt, iż do chwili obecnej nie zidentyfikowano dwóch identycznych tęczówek. Identyfikacja na podstawie oka polega na porównaniu badanej tęczówki z zapamiętanym wcześniej wzorcem. Zdjęcie tęczówki wykonywane jest w wysokiej rozdzielczości i na jego podstawie określa się cechy charakterystyczne danej tęczówki. Okulary czy soczewki nie stanowią przeszkody podczas identyfikacji.

30 30 Geometria dłoni: Dłoń ludzka posiada wiele indywidualnych cech - mierzyć można długość, szerokość i grubość palców, odległość między kostkami czy kształt przebiegu żył. Nowoczesne systemy biometryczne wykorzystujące geometrię dłoni uwzględniają także jej zmiany spowodowane upływem czasu (np. starzenie się).

31 31 Porównanie bezpieczeństwa wymienionych systemów biometrycznych:


Pobierz ppt "1 Metody rozpoznawania obrazów cd. Syntaktyczne rozpoznawanie obrazów: KLASYFIKACJA ODCISKÓW PALCÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google