Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transmisja w torze miedzianym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transmisja w torze miedzianym"— Zapis prezentacji:

1 Transmisja w torze miedzianym
Para skręcana może być stosowana do transmisji: niesymetrycznej Symetrycznej Transmisja binarna w paśmie podstawowym (bez stosowania modulacji) opiera się zazwyczaj na sygnalizacji: unipolarnej bipolarnej

2 Transmisja w torze miedzianym
Transmisja niesymetryczna W transmisji niesymetrycznej prąd płynie przez przewód sygnałowy. Drugi przewód jest uziemieniem. Typowym kablem do tworzenia transmisji niesymetrycznej jest kabel koncentryczny, w którym uziemieniem jest siatka ekranująca.

3 Transmisja w torze miedzianym
Transmisja symetryczna W transmisji symetrycznej w obu przewodach płyną prądy o takim samym natężeniu, ale w przeciwnych kierunkach. Pomaga to w wyeliminowaniu szumów i zakłóceń zewnętrznych. Przykładem kabla do realizacji transmisji symetrycznej jest skrętka.

4 Transmisja w torze miedzianym
Transmisja bipolarna z sygnalizacją unipolarną występuje wtedy gdy jeden z poziomów logicznych jest sygnalizowany napięciem 0 V (sygnał Non Retum to Zero), Transmisja bipolarna z sygnalizacją bipolarną występuje gdy poziomy logiczne są kodowane napięciem o tej samej amplitudzie i przeciwnym znaku, np. sygnał w złączu RS-232C. W transmisji niesymetrycznej można stosować sygnalizację bipolarną oraz unipolarną, podczas gdy transmisja symetryczna (zrównoważona) wykorzystuje sygnalizację bipolarną. W transmisji zrównoważonej nie jest stosowany poziom napięcia 0 V, co pozwala eliminować niektóre zakłócenia.

5 Transmisja w torze miedzianym
Przykład sygnałów kodujących sekwencję binarną

6 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Propagacja sygnału w sieci (Podróż, przemieszczanie) Szybkość propagacji zależy od: Materiału, z jakiego zbudowane jest medium; Struktury medium; Częstotliwości sygnału. RTT (Round Trip Propagation Time): Czas jaki jest potrzebny do przebycia medium z jednego końca do drugiego i z powrotem. RTT=2*(x/V)

7 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Propagacja sygnału — (ang. NVP (Nominal Velocity of Propagation)) prędkość propagacji impulsu elektrycznego podawana jako ułamek dziesiętny lub wartość procentowa, pozwala na określenie prędkości impulsu w stosunku do prędkości światła (c = km/s). Na przykład NVP = 74% oznacza, że prędkość impulsu w kablu Vf wynosi 0,74c (Vf = km/s). W tym przypadku impuls elektryczny będzie potrzebował około 4,5 ns na przebycie 1 m;

8 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Tłumienie – polega na spadku amplitudy sygnału w medium transmisyjnym, co związane jest m.in. z impedancją kabla. Występowanie tłumienia stanowi główną przyczynę różnego rodzaju ograniczeń dotyczących długości kabli używanych w sieciach komputerowych. Jeśli sygnał ulegnie nadmiernemu osłabieniu to odbiornik może zinterpretować go błędnie lub wcale;

9 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Tłumienie Przeciwdziałanie: Zmiana medium Użycie regeneratora .

10 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Odbicie sygnału Impuls elektryczny, który osiągnie nieciągłość, przerwę lub zmianę struktury medium, może ulec odbiciu i interferować z następnym sygnałem. W zależności od stosowanych połączeń i okablowania (ich rodzaju i jakości) odbicia mogą stanowić większy lub mniejszy problem. Medium transmisyjne powinno mieć dopasowaną impedancję do elektrycznych komponentów karty sieciowej

11 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Szum - różne źródła zewnętrzne lampy jarzeniowe, kuchenki mikrofalowe, telefony, komputery, inne linie transmisyjne lub sam nadajnik może wprowadzać szum, który nakłada się na transmitowany sygnał. Jeżeli nawet amplituda szumu jest niewielka w porównaniu z amplitudą sygnału właściwego, to tłumienie może obniżyć amplitudę sygnału do poziomu zbliżonego szumom. W celu określenia wpływu szumu na transmisję wprowadza się współczynnik sygnał-szum S/N, którego wartość powinna być jak najwyższa. W skrętce głównym źródłem szumu są przesłuchy, czyli zakłócenia spowodowane przez sygnały z sąsiednich przewodów.

12 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Szum

13 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Sposoby eliminacji zakłóceń: Metalowe osłony(Shield): Stanowią skuteczną barierę dla niepożądanych sygnałów. Niestety, rośnie wtedy koszt medium oraz jego rozmiar (grubość, ciężar), co utrudnia instalację.

14 Zjawiska występujące w torze transmisyjnym
Odpowiednie ułożenie przewodów plus skręcenie par, sprawia, że wytwarzane wokół przewodu pole magnetyczne znosi się z polem wytwarzanym wokół innego przewodu.


Pobierz ppt "Transmisja w torze miedzianym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google