Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modulatory częstotliwości. FM Bezpośrednia modulacja FM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modulatory częstotliwości. FM Bezpośrednia modulacja FM."— Zapis prezentacji:

1 Modulatory częstotliwości

2 FM

3 Bezpośrednia modulacja FM

4 Element przestrajający zwykle nie stanowi jedynej pojemności obwodu napięcie przemienne na elemencie przestrajającym może być istotnie zmniejszone przykład…

5 bezpośrednie obliczenie pojemności wypadkowej dla skrajnych wartości Cx daje

6 Ile razy mniejsza jest pojemność wypadkowa C w porównaniu do C x, tyle razy zmniejszają się względne zmiany tej pojemności w stosunku do względnych zmian pojemności C x

7 Obecnie w modulatorach FM prawie wyłącznie diody pojemnościowe Przykładowa charakterystyka diody pojemnościowej VHF Logarytmiczna skala napięcia!

8 …niestety, jest też elementem nieliniowym… prowadzi to do… Dioda pojemnościowa jest elementem parametrycznym… Chwilowe przemienne napięcie na diodzie powoduje modulację jej pojemności, czyli pojemność diody zależy od napięcia (w.cz.)

9 rezonans warunki na rysunku są przesadne, ale nawet niewielka nieliniowość powoduje generację harmonicznych w napięciu na obwodzie

10 Poprawa liniowości  uniezależnienie pojemności od napięcia przemiennego na diodach, ale pojemność diod musi zależeć od napięcia przestrajającego! analogia do dwóch kondensatorów zmiennych przestrajanych przeciwnie wypadkowa pojemność jest w dużej mierze stała konieczność

11 10 pF10 pF5,0 pF 11 pF 9 pF4,95 pF 12 pF 8 pF4,80 pF 13 pF 7 pF4,55 pF 2 diody BB105G 10 pF 10 pF5,0 pF 10,8 pF 9,1 pF4,93 pF 11,7 pF 8,8 pF5,02 pF 16 pF 6,7 pF4,72 pF jest jeszcze lepiej z powodu nieliniowej charakterystyki przestrajania

12 Charakterystyka przestrajania obwodu rezonansowego z diodą pojemnościową jeżeli   2 charakterystyka przestrajania mogłaby być liniowa… ale są jeszcze inne pojemności w obwodzie

13 ?? porównanie charakterystyki diody z krzywą kwadratową

14 Inne sposoby przestrajania obwodu rezonansowego

15 Symulacja zmiennej reaktancji w celu uzyskania FM tranzystor lub lampa reaktancyjna

16 Schematy praktyczne x(t)+U gso przykładowa charakterystyka tranzystora JFET g m jest proporcjonalne do prądu drenu

17 transkonduktancja bardzo dobrze reguluje się we wzmacniaczu różnicowym x(t)+U bo Można symulować duże pojemności (zmienne!)

18 Modulator FM ze sprzężeniem zwrotnym konieczna liniowość demodulatora! linearyzacja charakterystyki przestrajania

19

20 modulator ze sprzężeniem zwrotnym dla składowej stałej stabilność „zera” demodulatora decyduje o stabilności F o stabilizacja częstotliwości spoczynkowej

21 Pośrednia modulacja FM Pozornie atrakcyjne rozwiązanie, bo można zastosować generator kwarcowy do stabilizacji częstotliwości nośnej, ale… czegoś takiego nie da się zrobić!

22 nie ma takich modulatorów fazy ! Jeżeli chcielibyśmy uzyskać dewiację 75 kHz… wymagane byłoby połączenie kaskadowe setek lub tysięcy modulatorów !

23 Modulator Armstronga PM/FM to jest zmienne uzyskuje się modulację PM z pasożytniczą modulacją AM dobra stabilność częstotliwości spoczynkowej

24 y  AoAo x(t)·A o y  zmiany amplitudy – można dać ogranicznik… ~ liniowa dewiacja fazy < 45 ° - niedużo albo zastosować korekcyjną modulację amplitudy

25 Modulator fazy (teoretyczny…) warikapy niestety - znaczna nieliniowość charakterystyki w funkcji C lub R nieliniowość charakterystyki warikapów powoduje pewną poprawę liniowości w zależności od napięcia przestrajającego

26 Modulacja fazy z pasożytniczą modulacją amplitudy - i to dość znaczną. Jeżeli chcemy uzyskać zmiany fazy +/- 45 stopni, to amplituda spadnie o 3dB ! źródło prądowe zasilanie stałą częstotliwością nośną Modulator fazy na obwodzie rezonansowym

27 Modulowane generatory RC

28 U1U1 U2U2 u c (t) U1U1 U2U2

29 wrażliwość na zmiany temperatury Multiwibrator o sprzężeniu emiterowym

30 układ praktyczny dodatkowy wpływ temperatury kompensacja temperaturowa? po co?

31 Modulatory FSK – łatwiejsze; przy ustalonej amplitudzie sygnałów cyfrowych nie trzeba uwzględniać nieliniowości przestrajania generatora VCO FSK z fazą ciągłąFSK z nieciągłą fazą

32 Ogólny sposób otrzymywania wielowartościowej modulacji PSK (lub QAM) PSK, QAM - faza zawsze nieciągła przesuwnik fazowy 90 


Pobierz ppt "Modulatory częstotliwości. FM Bezpośrednia modulacja FM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google