Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Das Fernsehen – Wortschatz Telewizja - słownictwo Arkadiusz Więzowski

3 Das Fernsehen – Wortschatz Telewizja - słownictwo das Fernsehen - telewizja der Fernseher - telewizor der Fernsehapparat - telewizor die Glotze - telewizor (potocznie) die Fernsehantenne - antena telewizyjna das Fernsehprogramm - program telewizyjny die Sendung - audycja die Fernsehsendung - audycja / program telewizyjny die Sportsendung - program sportowy die Musiksendung - program muzyczny die Quizsendung - quiz telewizyjny die Kindersendung - program dla dzieci Na początek zapoznamy się z podstawowymi rzeczownikami związanymi z tematem dzisiejszej lekcji, czyli z telewizją. die Livesendung - program na żywo das Interview - wywiad die Talkshow - talk-show die politische Sendung - program polityczny

4 Das Fernsehen – Beispielssätze Telewizja – przykładowe zdania Der Fernseher steht heutzutage fast in jedem Haushalt. W dzisiejszych czasach telewizor stoi w prawie każdym gospodarstwie domowym. Ich habe noch eine alte analoge Fernsehantenne auf dem Dach. Mam jeszcze starą analogową antenę telewizyjną na dachu. Das analoge Fernsehen wird jetzt durch das digitale Fernsehen abgelöst. Telewizja analogowa jest teraz zastępowana przez telewizję cyfrową. Wir können jetzt die digitalen Fernsehsendungen aufnehmen. Możemy teraz nagrywać cyfrowe programy telewizyjne. Das Fernsehen bietet uns eine große Auswahl an Sportsendungen, Musiksendungen und Filmen. Telewizja oferuje nam duży wybór audycji sportowych, muzycznych oraz filmów.

5 Filmarten Rodzaje filmów der Film - film der Fernsehfilm - film telewizyjny der Dokumentarfilm - film dokumentalny der Zeichentrickfilm - film rysunkowy der Tierfilm - film przyrodniczy der Naturfilm - film przyrodniczy der Liebesfilm - film miłosny der Kriminalfilm - film kryminalny der Thriller - thriller, dreszczowiec die Komödie - komedia der Spielfilm - film fabularny die Serie - serial die Fernsehserie - serial telewizyjny die Reportage - reportaż die Nachrichten - wiadomości der Wetterbericht - prognoza pogody der Moderator - prezenter die Moderatorin - prezenterka Aby powiedzieć jaki film najbardziej nas interesuje, powinniśmy znać słownictwo które określa rodzaj filmu, jaki oglądamy. Oto one:

6 Filmarten – Beispielssätze rodzaje filmów -przykładowe zdania Der Dokumentarfilm ist der Film, der sich mit Ereignissen, Orten oder Menschen befasst, die es wirklich gibt. Film dokumentalny jest filmem, który zajmuje się wydarzeniami, miejscami i ludźmi, którzy są w rzeczywistości. Ich habe gehört, dass "die Simpsons" die bekannteste Fernsehserie der Welt sind. Słyszałam, że "Simsonowie" są najsławniejszym serialem telewizyjnym. Ich mag nur diese Liebesfilme, die von Jugendlichen gespielt werden. Lubię tylko te filmy miłosne, które są grane przez młodych ludzi. Die Nachrichten im Fernsehen beginen meistens um 19 Uhr. Wiadomości w telewizji zaczynają się przeważnie o 19 godzinie. Der Wetterbericht im Fernsehen ist sehr oft ungenau. Prognoza pogody w telewizji jest bardzo często niedokładna.

7 Beispieldialog przykładowy dialog Thomas: In der Zukunft will ich Moderator werden und im Fernsehen arbeiten. Tomek: W przyszłości chcę być prezenterem i pracować w telewizji. Anja: Seriös? Supper! Ich möchte Moderatorin werden! Was möchtest du moderieren? Anja: Serio? Super! Ja chciałabym zostać prezenterką! Co chciałbyś prowadzić? Thomas: Ich will meine eigene Talkshow moderieren. Die Talkshow finde ich interessant. Und du? Tomek: Chce prowadzić swoje własne talk-show. Uważam że talk-show jest interesujące. A ty? Anja: Ich würde gern eine Livesendung moderieren. Es wäre eine echte Herausforderung! Ania: Ja poprowadziłabym chętnie program na żywo! To byłoby prawdziwe wyzwanie!

8 Verben Czasowniki fernsehen - oglądać telewizję einschalten - włączać ausschalten - wyłączać ansehen - oglądać, obejrzeć senden - nadawać, emitować übertragen - transmitować, przekazywać auftreten - występować moderieren - prowadzić program bevorzugen - preferować, woleć drehen - kręcić unterbrechen - przerywać A teraz zapoznamy się z najważniejszymi czasownikami związanymi z tematem „Fernsehen” - telewizja. Oto one:

9 Verben – Beispielssätze czasowniki – przykładowe zdania Jetzt sehe ich fern, weil ein sehr interessanter Film läuft. Oglądam teraz telewizję, ponieważ leci bardzo interesujący film. Mein Fernseher schaltet sich von selber ein! Er ist kapput. Mój telewizor sam się włącza. On jest zepsuty. Ich habe mir schon sehr viele Filme angesehen. Obejrzałem już bardzo dużo filmów. Die wichtigen Nachrichten haben den Film untergebracht. Ważne wiadomości przerwały film. Bitte schalte schon den Fernseher aus! Es ist schon spät! Proszę wyłącz już telewizor! Już jest późno!

10 Adjektive Przymiotniki interessant - interesujący langweilig - nudny gelangweilt - ze znudzeniem, znudzony, spannend - ciekawy, trzymający w napięciu politisch - polityczny unterhaltend - zajmujący, interesujący beliebt - lubiany lustig - śmieszny klasse - super Uwaga: Za pomocą czasownika "finden" oraz przymiotnika możemy wyrazić opinię na dany temat. Na przykład mówiąc "Ich finde den Film uninteressant" mówimy "Uważam, że film nie jest interesujący". Do opisania filmu bądź też audycji telewizyjnej będziemy potrzebowali również przymiotników, które nam to ułatwią. Oto one:

11 Adjektive – Beispielssätze przymiotniki – przykładowe zdania Ich finde den Zeichentrickfilm total lustig. Uważam ten film rysunkowy za totalnie śmieszny. Findest du diese Fernsehserie interessant? Uważasz ten serial telewizyjny za interesujący? Er findet die Kriminalfilme sehr spannend. On uważa, że kryminały bardzo trzymają w napięciu. Findet ihr die Naturfilme unterhaltend? Uważacie filmy przyrodnicze za interesujące? Ich finde die Liebesfilme und die Reportagen langweilig. Uważam, że filmy miłosne i reportaże są nudne.

12 Nützliche Vokabeln und Ausdrücke przydatne słówka i wyrażenia Poniżej znajdują się przydatne zwroty i wyrażenia związane z oglądaniem telewizji. Sendungen im Fernsehen ansehen - oglądać programy/audycje w telewizji stundenlang fernsehen - oglądać godzinami telewizję überhaupt nicht fernsehen - w ogóle nie oglądać telewizji keine Zeit haben - nie mieć czasu keine Lust haben - nie mieć ochoty beschäftigt sein - być zajętym lieber Rad fahren - chętniej jeździć rowerem lieber schwimmen gehen - woleć chodzić pływać lieber Bücher lesen – chętniej czytać książki mit den Kollegen ausgehen - wychodzić z kolegami

13 Beispielssätze przykładowe zdania Er kann stundenlang fernsehen. Ich finde, dass er vom Fernsehen abhängig ist. On może oglądać telewizję godzinami. Uważam, że on jest uzależniony od telewizji. Ich und meine Schwester können eigentlich überhaupt nicht fernsehen. Ja i moja siostra możemy właściwie w ogóle nie oglądać telewizji. Ich sehe mir Sendungen im Fernsehen nur am Wochenende an. Programy w telewizji oglądam tylko w weekend. Ich gehe lieber mit den Kollegen aus, stadt fernzusehen. Wolę wyjść ze znajomymi, niż oglądać telewizję. Ich schalte das Fernsehen selten ein, weil ich sehr beschäftigt bin. Rzadko włączam telewizję, ponieważ jestem bardzo zajęty.

14 Wie oft siehst du fern? Jak często oglądasz telewizję? Aby opowiedzieć jak często oglądamy telewizję potrzebujemy tak zwanych przysłówków czasu (Temporaladverbien). Dzięki nim opowiedzenie ile czasu spędzamy przed telewizorem nie będzie dla nas problemem. Oto najważniejsze z nich: jeden Tag – każdego dnia täglich - codziennie oft - często nie - nigdy gelegentlich - okazyjnie selten - rzadko regelmäßig - regularnie ab und zu - od czasu do czasu am Abend - wieczorem am Wochenende - w weekend ein Paar Mal im Monat fernsehen - oglądać telewizję kilka razy w miesiącu

15 Beispielssätze – Dialog 1 Przykładowe zdania – dialog 1 - Hallo Martin! Wie oft siehst du fern? - Hallo Marcin! Jak często oglądasz telewizję? - Ich sehe sehr selten fern. Ich habe keine Zeit. Und du? - Telewizję oglądam bardzo rzadko. Nie mam czasu. - Ich sehe ab und zu fern. Meistens am Wochenende. - Telewizję oglądam od czasu do czasu. Przeważnie w weekend. - Wir sehen also gelegentlich fern. Wir sind sehr beschäftigt. - A więc my oglądamy telewizję okazyjnie. Jesteśmy bardzo zajęci.

16 Beispielssätze – Dialog 2 Przykładowe zdania – dialog 2 - Hallo Thomas! Wie oft siehst du fern? - Hallo Tomek! Jak często oglądasz telewizję? - Ich sehe regelmäßig fern. Ich mag Naturfilme, und du? - Oglądam telewizję regularnie. Lubie filmy przyrodnicze, a ty? - Ich sehe auch seht oft fern. Ich mag Spielfilme und Komödie. - Ja też bardzo często oglądam telewizję. Lubię filmy fabularne i komedie. - Wir sehen also täglich fern. Es macht uns Spass, fernzusehen. - A więc my oglądamy telewizję codziennie. Oglądanie telewizji sprawia nam przyjemność.

17 Beispielssätze – Dialog 2 Przykładowe zdania – dialog 2 - Hallo Anja! Wie oft siehst du fern? - Halo Ania! Jak często oglądasz telewizję? - Ich sehe überhaupt nicht fern, denn ich habe keine Lust dafür. - W ogóle nie oglądam telewizji, ponieważ nie mam na to czasu. - Hast du keine Lust? Wieso? Doch gibt es im Fernsehen so viele Sendungen! - Nie masz ochoty? Dlaczego? Przecież w telewizji jest tak dużo audycji. - Stadt fernzusehen, fahre ich lieber Rad oder jogge ich. Das Fernsehen ist für mich nur verlorene Zeit. - Zamiast oglądać telewizję, jeżdżę na rowerze albo uprawiam jogging. Telewizja to dla mnie tylko stracony czas.

18 Nützliche Vokabeln und Ausdrücke przydatne słówka i wyrażenia Poniżej znajdują się kolejne przydatne zwroty i wyrażenia związane z tematem „Fernsehen” - telewizja. ohne Fernseher leben - żyć bez telewizora ohne Fernseher nicht leben können - nie móc żyć bez telewizora im Fernsehen auftreten - występować w telewizji vor dem Fernseher sitzen - siedzieć przed telewizorem Sendungen ansehen - oglądać programy Sendungen moderieren - prowadzić programy ausgewählte Sendungen ansehen - oglądać wybrane audycje überlegt fernsehen - rozważnie oglądać telewizję unüberlegt fernsehen - nierozważnie oglądać telewizję manche Sendungen verbieten - zakazać niektórych programów manche Sendungen empfehlen - polecać niektóre programy auf die Nerven gehen - działać na nerwy Filme unterbrechen - przerywać filmy die Werbung - reklama der Werbespot - spot reklamowy

19 Beispielssätze przykładowe zdania Meine Tante lebt ohne Fernseher und sie ist sehr zufrieden. Sie braucht das Fernsehen nicht. Moja ciocia żyje bez telewizora i jest bardzo zadowolona. Ona nie potrzebuje telewizji. Ich könnte ohne Fernseher nicht leben. Ich sehe mir viele Sendungen an. Ja nie mógłbym żyć bez telewizora. Oglądam wiele audycji. Ich sehe mir nur ausgewählte Sendungen im Fernsehen an! W telewizji oglądam tylko wybrane audycje. Mein jüngerer Bruder kann stundenlang vor dem Fernseher sitzen. Mój młodszy brat może siedzieć przed telewizorem godzinami. Mein Lieblingsschauspieler will nicht mehr im Fernsehen auftreten. Mój ulubiony aktor nie chce więcej występować w telewizji.

20 Beispielssätze przykładowe zdania Ich bin der Meinung, manche Sendungen sollten verboten werden. Jestem zdania, że niektóre audycje powinny zostać zakazane. Meiner Meinung nach, man sollte überlegt fernsehen. Moim zdaniem telewizję powinno się oglądać z rozwagą. Welche Sendungen könntest du mir empfehlen? Jakie audycje telewizyjne mógłbyś mi polecić? Die Werbung im Fernsehen geht mir oft auf die Nerven! Reklama w telewizji często działa mi na nerwy! Die Filme und Sendungen sollten nich durch die Werbung unterbrochen werden! Filmy i audycje nie powinny być przerywane przez reklamę!

21 Beispielssätze przykładowe zdania Viele interessante Filme werden sehr oft durch Werbung unterbrochen! Wiele interesujących filmów bardzo często jest przerywanych przez reklamę! Das Fernsehen ist für mich nur verlorene Zeit! Telewizja jest dla mnie tylko straconym czasem! Kannst du dir dein Leben ohne Fernseher vorstellen? Możesz sobie wyobrazić swoje życie bez telewizora? Er bevorzugt Naturfilme, weil er sich für Tiere und Natur interessiert. On woli filmy przyrodnicze, ponieważ interesuje się zwierzętami i naturą Für meine Mutter ist es interessant, Liebesfilme zu sehen. Dla mojej mamy interesujące jest oglądanie filmów miłosnych.

22 Beispielssätze przykładowe zdania Ich sehe sehr oft Quizsendungen, weil sie spannend sind. Bardzo często oglądam quizy, ponieważ są interesujące. Mein Vater sieht Talkshows, aber nur, wenn er Zeit zur Unterhaltung hat. Mój tato ogląda talkshow, ale tylko gdy ma czas na rozrywkę. Mene Schwester sitzt drei Stunden pro Tag for dem Fernseher. Moja siostra siedzi trzy godziny dziennie przed telewizorem. Heute läuft im Fernsehen ein sehr interessanter Tierfilm. Dzisiaj leci w telewizji bardzo interesujący film przyrodniczy.

23 Das Fernsehen – Vorteile telewizja – zalety Live-Übertragungen sind möglich. Możliwe są transmisje na żywo. Das Fernsehen ermöglicht Entspannung im Familienkreis. Telewizja umożliwia wypoczynek (relaks) w rodzinnym gronie. Das Fernsehen bietet uns viele Informationen zu unterschiedlichsten Bereichen. Telewizja oferuje nam wiele informacji z najróżniejszych dziedzin. Das Fernsehen fördert Gesprächsthemen. Telewizja sprzyja tematom do rozmów. Das Fernsehen kann das persönliche Interesse erweitern. Telewizja może rozwijać osobiste zainteresowania. Die Kinder können ihren Wortschatz erweitern. Dzieci mogą rozwijać swoje słownictwo. Telewizja ma zarówno swoje zalety jak i wady. Poniżej znajdziemy kilka przykładowych zalet telewizji.

24 Das Fernsehen – Nachteile telewizja – wady Fernsehen schadet der Gesundheit. Telewizja szkodzi zdrowiu. Das Familienleben ist gefährdet. Życie rodzinne jest zagrożone. Manche Fernsehsendungen wirken manipulierend. Niektóre audycje telewizyjne działają manipulująco. Das Fernsehen verbreitet teilweise falsche Informationen. Telewizja rozpowszechnia częściowo nieprawdziwe informacje. Das Fernsehen kann schädlich für die Augen sein. Telewizja może być szkodliwa dla oczu. Po zapoznaniu się z przykładowymi zaletami telewizji przyszła pora na poznanie jej wad. Oto niektóre z nich: Das Fernsehen kann zur Sucht führen. Telewizja może prowadzić do uzależnienia

25 Das Fernsehen – Nachteile telewizja – wady Das Fernsehen kann zur Vernachlässigung der sozialer Kontakte führen. Telewizja może prowadzić do zaniedbania społecznych kontaktów. Zuviel Fernsehen auf unsere Fantasie und Kreativität wirken. Za dużo telewizji może wpływać na naszą fantazję i kreatywność. Viele Kinder sehen zu viel Fernsehen! Wiele dzieci ogląda za dużo telewizji! Durch das Fernsehen verlieren wir viel Zeit. Przez telewizję tracimy dużo czasu. Das Fernsehen strahlt viel Werbung aus. Telewizja emituje wiele reklam.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google