Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE MASZYNY I NARZĘDZIA TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO LITERATURA WARUNKI FIZYCZNE CZY WIESZ, ŻE …? KARIERA ZAWODOWA

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO ? ZADANIA ZAWODOWE : dobór odpowiednich elementów taboru kolejowego, dobór odpowiednich podzespołów do montowanych silników, diagnoza i naprawa usterek, konserwacja sieci i trakcji elektrycznych.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Osoba wykonująca ten zawód pracuje indywidualnie lub w małych zespołach. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA ELEKTROENERGETYKA TRANSPORTU SZYNOWEGO ? Technik elektroenergetyk transportu szynowego pracuje zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Zależnie od rodzaju pracy może dokonywać napraw trakcji kolejowych lub usuwać awarie systemowe.

5 J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA ELEKTROENERGETYKA TRANSPORTU SZYNOWEGO ? Możliwości zatrudnienia Pracownik, mający kwalifikacje do pracy w zawodzie może być zatrudniony przez: miejskie spółki inżynierskie, firmy remontowe, biura projektowe, spółki PKP, Polskie Koleje Państwowe, spółki budowlane, firmy transportowe. Stanowiska pracy technik, mechanik, konserwator, handlowiec, wykonawca.

6 Czas pracy Technik elektroenergetyk transportu szynowego zazwyczaj pracuje 8 godzin. Czasem bywa tak, że trzeba dokończyć zadanie, co wiąże się z pracą po godzinach. Również w wypadku awarii może wykonywać swoją pracę poza standardowymi godzinami. Zarobki Pracownik zatrudniony na etat może zarabiać około 2000 zł netto. ( www.wynagrodzenia.pl Raport Sedlak&Sedlak) www.wynagrodzenia.pl Czynniki zagrażające zdrowiu W pracy technika elektroenergetyka transportu szynowego głównym czynnikiem zagrażającym zdrowiu są prace przy urządzeniach zasilanych na prąd oraz praca na wysokości (zagrożenie upadkiem). J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA ELEKTROENERGETYKA TRANSPORTU SZYNOWEGO ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO ? Napinacz Zaciskarka Szczypce elektroizolacyjne Ściągacz izolacji Miernik uniwersalny

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie służące do usuwania izolacji z kabli, gdzie ma być dokonywana naprawa. Ściągacz izolacji

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie przeznaczone do łączenia i naciągania przewodów. Napinacz

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY maszyna, dzięki której możliwe jest dokładne zaciśnięcie kabli w miejscu ich łączenia. Zaciskarka

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie ułatwiające chwytanie kabli i przewodów. Szczypce elektroizolacyjne

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie wskazujące poziom napięcia w przewodach i urządzeniach. Miernik uniwersalny

13 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO ? Technik elektroenergetyk powinien interesować się technologią elektroenergetyczną i transportem szynowym. Konieczne są zainteresowania i uzdolnienia techniczne oraz zamiłowanie do majsterkowania. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: odpowiedzialność, dokładność, rzetelność, samodzielność, odwaga, sumienność, wytrwałość, zaradność, pracowitość, zaradność.

14 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Technik elektroenergetyk powinien cieszyć się dobrym zdrowiem oraz siłą fizyczną. Prace przy urządzeniach przewodzących prąd wymagają zdolności manualnych. Przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia dużego stopnia kończyn dolnych, średniego i dużego stopnia kończyn górnych, choroby kręgosłupa, zaburzenia dużego stopnia narządów fizjologicznych, zaburzenia koordynacji wzrokowo – manualnej, zaburzenia narządów sensorycznych, zaburzenia pamięci, upośledzenie umiarkowane i lekkie.

15 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość wykonywania zawodu przez osoby z niepełnosprawnością, o ile pozwalają jej na to warunki zdrowotne. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

16 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat), np. Budownictwo, Inżynieria materiałów, Mechanika. Po zdaniu egzaminu maturalnego istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych. Przykładowe kierunki: 4. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 3. Studia podyplomowe, np. Łączność i telekomunikacja. 2. Studia wyższe uzupełniające (magister), np. Elektrotechnika, Zarządzanie, Telekomunikacja. Technik elektroenergetyk transportu szynowego JAK ZOSTAĆ TECHNIKIEM ELEKTROENERGETYKIEM TRANSPORTU SZYNOWEGO ? Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje E.25, E.26 Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje E.25, E.26 GIMNAZJUM

17 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI W Polsce jest ponad 23 tysiące kilometrów torów kolejowych. W 1842 roku skonstruowano pierwszą lokomotywę elektryczną na świecie. Pierwsza elektryczna linia tramwajowa została uruchomiona w Berlinie w 1880 roku. Jednym z czołowych producentów pojazdów szynowych jest Firma PESA w Bydgoszczy.

18 „Instalacje elektryczne”, H. Markiewicz, „Sieci elektroenergetyczne”, T. Kahl, „Przewody i kable elektroenergetyczne”, J. Grobicki, M. Gerbata. Czasopisma: „Rynek kolejowy”, „Transport i komunikacja”. C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

19 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r., Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami, informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin- zawodowyhttp://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin- zawodowy materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach, „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” (http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_ informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf),http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_ informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf www.wynagrodzenia.pl (Raport Sedlak&Sedlak). www.wynagrodzenia.pl

20 WYWIAD Z TECHNIKIEM ELEKTROENERGETYKI TRANSPORTU SZYNOWEGO

21

22

23 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google