Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu."— Zapis prezentacji:

1 E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie M ULTIMEDIALNY K ATALOG Z AWODÓW ZAWÓD: TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH

2 ZADANIA ZAWODOWE ŚRODOWISKO PRACY PREDYSPOZYCJE KARIERA ZAWODOWA MASZYNY I NARZĘDZIA Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych LITERATURA WARUNKI FIZYCZNE CZY WIESZ, ŻE …?

3 C ZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ? ZADANIA ZAWODOWE : dobieranie materiałów i nici w zależności od przeznaczenia i projektu, szydełkowanie, określanie uszkodzenia i sposobu naprawy rękodzieła, dokonywanie napraw wyrobów rękodzielniczych, obliczanie kosztów wykonywanych czynności, dbanie o wymagane warunki techniczne i klimatyczne w pracowniach, przygotowanie do pracy i obsługa maszyny włókienniczej.

4 Miejsce wykonywania pracy Charakter pracy Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych wykonuje pracę o charakterze umysłowym oraz manualnym. Korzysta z materiałów, tkanin, ozdób, guzików, zamków, maszyny do szycia oraz szydełka. Pracuje samodzielnie, ale także współpracuje z innymi ludźmi. Pracownik w tym zawodzie wykonuje swoją pracę w pomieszczeniach. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ?

5 Możliwości zatrudnienia Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych może znaleźć zatrudnienie w sklepach z rękodziełem, muzeach, pracowniach artystycznych, teatrach i firmach zajmujących się produkowaniem kostiumów. Stanowiska pracy sprzedawca, projektant, krojniczy, rękodzielnik. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ?

6 Czas pracy Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych pracuje zazwyczaj w systemie 8 godzinnym. Zarobki Pracownik może zarabiać ok 2000 zł netto miesięcznie. Zarobki uzależnione są od możliwości pracodawcy i umiejętności pracownika ( http://www.pensje.net/ ). http://www.pensje.net/ Czynniki zagrażające zdrowiu W pracy technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych nie występują znaczące czynniki szkodliwe. J AKA JEST SPECYFIKA ŚRODOWISKA PRACY TECHNIKA WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ?

7 J AKICH MASZYN I NARZĘDZI UŻYWA TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ? Higrostat Sztaluga Szydełko Psychrometr Materiał Kanwa do haftu krzyżykowego Włóczka

8 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY przyrząd wykorzystywany do określania względnej wilgotności powietrza. Psychrometr

9 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY urządzenie utrzymujące wilgotność w pomieszczeniu na poziomie wybranym przez użytkownika. Higrostat

10 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY drewniany stelaż, na którym ustawia się płótno do malowania, szkicowania. Sztaluga

11 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY narzędzie zakończone haczykiem, służące do ręcznego wyrobu dzianiny poprzez przeciąganie nici przez pętelki. Szydełko

12 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY przędza o większych grubościach. Włóczka

13 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY tkanina wykorzystywana do wyrabiania różnych przedmiotów. Materiał

14 M ASZYNY, NARZĘDZIA, MATERIAŁY materiał służący jako podstawa do haftowania. Kanwa do haftu krzyżykowego

15 J AKIE PREDYSPOZYCJE POWINIEN POSIADAĆ TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ? Wykonujący zawód technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych powinien interesować się modą, rękodziełem, szydełkowaniem, projektowaniem, wzornictwem i zdobieniem. Powinien również interesować się materiałami i fakturami. Niezbędne umiejętności to: zdolności manualne oraz umiejętności wzrokowo - przestrzenne. Cechami niezbędnymi w tym zawodzie są: pomysłowość, otwartość, zaradność, odpowiedzialność, kreatywność, zorganizowanie, pracowitość, odporność na stres, umiejętność współpracy z innymi.

16 J AKIE WARUNKI FIZYCZNE SĄ NIEZBĘDNE W TYM ZAWODZIE ? Do wykonywania zawodu technika włókienniczych wyrobów dekoracyjnych koniczne jest posiadanie dobrego wzroku, zręczności rąk i palców, dobrej równowagi. Konieczne jest również rozróżnianie barw i percepcja kształtów. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu mogą być umiarkowane upośledzenie umysłowe, zaburzenia niewielkiego i dużego stopnia zręczności rąk i palców oraz kończyn górnych i dolnych, zaburzenia równowagi.

17 I NFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Istnieje możliwość kształcenia dla osób niepełnosprawnych. Możliwości dalszego zatrudnienia uzależnione są od stanowiska, jakie osoba niepełnosprawna mogłaby zajmować. Ostateczną decyzję o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie podejmuje zawsze lekarz medycyny pracy.

18 Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym. JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TYM ZAWODZIE? 1. Studia wyższe zawodowe (licencjat) np. Włókiennictwo, Inżynieria materiałowa, Wzornictwo. Aby podjąć naukę na studiach wyższych należy zdać egzamin maturalny. 4. Kursy i szkolenia kwalifikacyjne. 3. Studia podyplomowe np. Rękodzielnictwo. 2. Studia wyższe uzupełniające (magister) np. Włókiennictwo, Inżynieria materiałowa, Wzornictwo. Technikiem Włókienniczych Wyrobów Dekoracyjnych JAK ZOSTAĆ TECHNIKIEM WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH ? Technikum - 4 lata Egzaminy potwierdzające kwalifikacje A.16, A.42, A.43. GIMNAZJUM

19 C ZY WIESZ, ŻE …? C IEKAWOSTKI Patronem włókienników jest Mugagga – męczennik z Ugandy. Włókiennik to zawód artystyczny i techniczny. We wrześniu 1945 powołano w Polsce do życia Instytut Włókiennictwa. Instytut Włókiennictwa posiada sześć laboratoriów, w tym pięć akredytowanych przez PCA, realizujących szerokie badania w zakresie analiz chemicznych, instrumentalnych, badań ekologiczności wyrobów, surowców i wyrobów włókienniczych. Instytut Włókiennictwa funkcjonuje na terenie Łodzi.

20 „Technologia dzianin kolumienkowych”, (K. Kopias) „Farbiarstwo”, (M. Dominikiewicz) „Konfekcjonowanie dzianin”, (Z. Gajzler, K. Kowalczyk) C O CZYTAĆ ? L ITERATURA FACHOWA

21 B IBLIOGRAFIA Podstawa programowa kształcenia w zawodzie, Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z późn. zmianami Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie CKE, http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin- zawodowy http://www.cke.edu.pl/index.php/informatory-left/egzamin- zawodowy Materiały projektu „Poznaj swoje zainteresowania i świat szkolnictwa zawodowego”, www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja www.gimnazjum2.lublin.pl/efs/prezentacja Strony internetowe szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach „Podręcznik oceny zawodów z punktu widzenia różnych rodzajów niepełnosprawności. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego” ( http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_ informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf ) http://wupszczecin.home.pl/poradnik_gci/5_zeszyty_ informacyjno_metodyczne/zeszyt_14.pdf http://www.pensje.net/

22 WYWIAD FILMOWY Obejrzyj w multimedialnym katalogu zawodów wywiad z TECHNIKIEM WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH

23 SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ - QUIZY Zapoznałeś się z charakterystyką zawodu. Teraz sprawdź swoją wiedzę i predyspozycje do zawodu rozwiązując quizy interaktywne.


Pobierz ppt "E DUKACYJNE F ORUM K WALIFIKACJI Z AWODOWYCH Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4. Otwartość systemu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google