Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015

2 Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski poziom podstawowy Pkt.% % % %Pkt% Szkoła 21 65,5 23,7 74,1 14, ,6 52,1 24,3 60,7 Gmina 19,7 61, ,60 14,9 51,5 14,1 50,5 25,7 64,3 Powiat 19 59,3 20,5 63, ,3 14,3 50,9 25,7 64,3 Województwo 20 62,5 20,5 64,2 14,1 48,7 14,1 50,4 26,1 65,2 Gmina 1,342,78,5-0,1-0,50,51,6-1,4-3,6 Powiat 26,23,210,20,82,70,31,2-1,4-3,6 Województwo 133,29,90,72,30,51,7-1,8-4,5

3 Przez ostanie 4 lata wynik egzaminu Gimnazjum w Piotrowicach jest zdecydowanie wyższy od średniej w gminie Nałęczów, powiecie puławskim i województwie

4 1. Z historii szkoła osiąga zdecydowanie wyższe wyniki niż szkoły wiejskie i w każdej grupie miast 2. Z j. polskiego wynik egzaminu jest najczęściej wyższy niż w dużych miastach / powyżej 100 tys. mieszkańców/ 3. Wyniki z matematyki i przyrody są na poziomie miast średnich i dużych

5 II. Analiza wyników w skali staninowej Staniny: niskie - 1 najniższy /4%/, 2 bardzo niski /7%/, 3 niski /12%/ średnie - 4 niżej średni/ 17%/, 5 średni /20%/, 6 wyżej średni /17%/, wysokie - 7 wysoki /12%/, 8 bardzo wysoki /7%/, 9 najwyższy /4%/, Rok Wyniki staninowe egzaminu wg. średniej zdobytych punktów przez szkołę SP HistoriaJ. polskiPrzyroda Matematyka Ogółem Hum.MP ,648,327,006,836,44 7,666, ,59 7,937,826,635,75 7,03 7,886, ,23 7,956,787,265,51 6,88 7,376, ,61 8,128,186,27,27 7,44 8,156,74 UWAGA - % w nawiasach oznaczają procent szkół w Polsce, które uzyskały wynik w danym staninie 1. Przez ostatnie lata szkoła z całości egzaminu osiągała wyniki wysokie – czyli w 20 % najlepszych wyników w kraju 2. Stanin 8 z historii oznacza miejsce w 10% najwyższych wyników 3. Język polski uzyskuje wyniki wysokie i bardzo wysokie 4. Wyniki z przyrody oscylują blisko staninu 7 5. Wyniki z matematyki zmieniają się między 5 a 7 staninem czyli zdecydowanie wyżej średniej

6 1. Uczniowie Gimnazjum uzyskują wyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego niż ze sprawdzianu w szkołach podstawowych 2. Wyższy stanin niż w SP oznacza że, szkoła/ uczniowie/ przesunęli się do grupy wyników wyższych np. w roku 2014 z wyniku średniego /stanin 5/ do wysokiego /7 stanin/

7 Różnice w stosunku do SP - WARTOŚĆ DODANA Różnice w stosunku do SP - WARTOŚĆ DODANA Efektywność nauczania Historia J. polskiPrzyrodaMatematykaHumMP ,580,360,19-0,09 0,41 0,92 0, ,342,231,040,161,442,290, ,720,551,03 -0,60 0,651,140,15 Uwaga: a) wzrost -spadek w granicach od – 0,3 do + 0,3 należy należy traktować jako neutralny /zmiana mało znacząca/ b) ) wzrost -spadek w granicach od – 1 do + 1 stanina oznacza bardzo znaczny spadek lub wzrost efektywności nauczania 1.Szkoła z całości egzaminu notuje najczęściej znaczący wzrost 2.Zdecydowanie największe wzrosty występują z części egzaminu – historia i wiedza o społeczeństwie i całości części humanistycznej 3.Podobnie można ocenić wyniki z części przyrodniczej z wyłączeniem wyników w roku Wyniki z matematyki oznaczają utrzymanie poziomu ze szkoły podstawowej

8 Imię i nazwisko ucznia SP Gimnazjum j. polski Historia - wos Matema -tyka Przyroda Humanis tyczne Mat- przyrod. Karolina Ląkocy ,5 Dominika Pszczoła ,58 Jakub Michalski ,57,5 Mateusz Chęć ,57,5 Weronika Miazek ,5 Konrad Gorgol ,5 Damian Wójcik ,5 Julia Sałecka ,56,5 9 stanin - 4% najlepszych wyników w Polsce 8 stanin - 7% najlepszych wyników w Polsce 7 stanin - 12 % najlepszych wyników w Polsce

9

10 PrzedmiotROKMiejsce szkoły w powiecieŚrednia miejsc za lata J. polski , Historia , Matematyka , Przyroda ,

11 Humanistyczne , Matematyczno- przyrodnicze , Język angielski , UWAGI 1. Szkoły puławskie zajmujące czołowe miejsca w powiecie to szkoły prywatne lub ponadobowodowe (przyjmujące dodatkowo najlepszych uczniów z Puław i okolic) 1) Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 2) Gimnazjum Europejskie w Puławach, 3)Publiczne Gimnazjum nr 4 4) Gimnazjum Katolickie im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach 2. Szkoły przyjmujące najlepszych uczniów spoza obwodu zwiększają tym samym potencjał edukacyjny przyjętej grupy czyli miejsca GP wykazane w tabeli są w rzeczywistości o 3-4 pozycje wyższe 3. Powiat puławski należy do grupy uzyskującej najwyższe wyniki w województwie lubelskim PrzedmiotROKMiejsce szkoły w powiecieŚrednia miejsc za lata

12 IV. Rozkłady wyników uczniów – Wzrost, spadek wyników w porównaniu z SP J. polskiHistoriaMatematykaPrzyrodaOg ó łemHumanistyczneMP WzrostWyższy stanin / + - 0,1 pkt/ SpadekNiższy stanin / + - 0,1 pkt/ R ó żnica wzrost-spadek Szkoła

13 Uwaga: a) wzrost -spadek w granicach od – 0,3 do + 0,3 należy należy traktować jako neutralny/zmiana mało znacząca/ b) wzrost -spadek w granicach od – 1 do + 1 stanina oznacza bardzo znaczny spadek lub wzrost efektywności nauczania 1.Szkoła z całości egzaminu notuje najczęściej znaczący wzrost 2.Zdecydowanie największe wzrosty występują z części egzaminu – historia i wiedza o społeczeństwie i całości części humanistycznej 3. Podobnie można ocenić wyniki z części przyrodniczej z wyłączeniem wyników w roku Wyniki z matematyki oznaczają utrzymanie poziomu ze szkoły podstawowej

14 Klasa Średnia w SP Poprzedni rok OGÓŁEMHumanistyczne Matematyczno- przyrodnicze 1a 4,04 3,58 3,19 1b 4,40 3,87 3,92 3,86 2a 4,03 3,62 3,63 3,22 3,27 2b 3,70 3,37 3,34 2,94 2,97 3a 4,16 3,57 3,85 3,70 3,30 3b 3,75 3,70 4,00 3,45 3,53

15 Średnia ocen Nazwisko i imięKlasa Rok poprzedni Czerwiec Żeleźniak Bartosz 1a4,71 5,00 2. Kamińska Wioletta 1a4,50 4,79 3. Głos Magdalena 1a4,29 4,64 4. Klimek Wiktoria 1a4,21 4,46 5. Nastaj Kacper 1a4,07 4,43 6. Rojek Sandra 1b 5,64 5,21 7. Wójciak Aleksandra 1b 5,18 5,14 8. Pawłocik Wiktoria 1b 5,36 5,00 9. Sulej Jakub 1b 5,45 5, Pyśniak Jakub 1b 5,36 4, Pochroń Paulina 1b 5,09 4, Miazek Monika 1b 5,27 4, Zasada Jan 1b 5,18 4, Siwiec Agnieszka 1b 4,91 4, Justyna Pszczoła 2a5,18 5, Mazurek Piotr 2a4,274, Rejmak Natalia 2a4,914, Kruk Bartłomiej 2a4,554,40

16 Średnia ocen Nazwisko i imięKlasaRok poprzedni Salamandra Marcin 2a4,554, Gabriela Mazurek 2b4,73 4, Dominika Ląkocy 2b 4,34 4, Justyna Żaba 2b 4, Magdalena Wójcik 2b4,64 3, Karolina Ląkocy 3a5,275, Weronika Miazek 3a5,455, Julia Sałecka 3a5,184, Bartłomiej Borkowski 3a5,184, Pszczoła Dominika 3b5,275, Chęć Mateusz 3b5,005, Michalski Jakub 3b5,005, Konrad Gorgol 3b5,275, Sygnowska Magdalena 3b5,004,89

17 l. p DATANazwa konkursu, zawodów PoziomLiczba uczestników WYNIK - miejsce, wyróżni enie itd. Nazwisko i imięKLASA kl.1kl.2kl Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Badmintonie Indywidualnym Piotrowice Powiatowy213 2Zasada Jan1 3Chęć Mateusz3 1Wójciak Aleksandra1 3Ląkocy Donminika Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Badmintonie Drużynowym Puławy Powiatowy312 1 Wójciak Aleksandra1 Ląkocy Dominika2 Wójcik Angelika3 2 Zasada Jan1 Szymczyk Michał1 Gorgol Konrad Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Nałęczów Międzygminny1 5 1Rojek Sandra1 2Sobiesiak Anna3 4Pandel Emilia3 6Chęć Mateusz3 7Borkowski Bartłomiej3 9 do 16Fałek Bartłomiej Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Tenisie Stołowym Indywidualnym Powiatowy1 4 Rojek Sandra Mistrzostwa Rejonu Lubartowskiego w Badmintonie Drużynowym Piotrowice Rejonowy313 1 Wójciak Aleksandra1 Ląkocy Dominika2 Wójcik Angelika3 1Gorgol Konrad3

18 Wojewódzka Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym Zamość Wojewódzki Wójciak Aleksandra1 Ląkocy Dominika2 Żyłka Roksana3 3 Zasada Jan1 Szymczyk Michał1 Gorgol Konrad Międzygminne Zawody w Tenisie Stołowym Drużynowym Nałęczów Międzygmin. 4 2 Żyłka Roksana3 Sobiesiak Anna3 4 Borkowski Bartłomiej3 Fałek Bartłomiej Międzygminne Zawody w Piłce Siatkowej Chłopców Nałęczów Międzygminny 4 62 Bartłomiej Borkowski3 Mateusz Chęć3 Konrad Gorgol3 Łukasz Grzywna,3 Rafał Jabłoński3 Jan Zasada1 Łukasz Koput1 Michał Szymczyk1 Kamil Bednarczyk1 Norbert Stasiak3

19 Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Piłce Siatkowej Chłopców Nałęczów Powiatowy 4 83 Bartłomiej Borkowski3 Mateusz Chęć3 Konrad Gorgol3 Łukasz Grzywna,3 Rafał Jabłoński3 Jan Zasada1 Łukasz Koput1 Michał Szymczyk1 Kamil Bednarczyk1 Norbert Stasiak3 Fałek Bartłomiej3 Jałocha Dawid Międzygminne zawody w Piłce Nożnej Dziewcząt Międzygminny 63 3 Duńska Alicja1 Wójciak Aleksandra1 Sadurska Sandra1 Sadurska Anita1 Lewandowska Martyna1 Grzywna Anna1 Mazurek Kamila2 Ląkocy Dominika2 Dudek Julianna2

20 Międzygminne zawody w piłce nożnej chłopców Międzygminny 72 5 Bednarczyk Kamil1 Koput Łukasz1 Pyśniak Jakub1 Szymczyk Michał1 Wójcik Artur1 Salamandra Marcin2 Zasada Jan1 Wójciak Daniel1 Musiatowicz Cezary2 12Wójcik Weronika i Angelika - Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Kurowie - 1 miejsce 13Wójcik Weronika i Angelika - VIII Gminny Przegląd Kolęd i Zwyczajów Świątecznych w Nałęczowie - 1 miejsce 14Drąg Paulina - VIII Gminny Przegląd Kolęd i Zwyczajów Świątecznych w Nałęczowie - 2 miejsce 15Wójcik Weronika i Angelika - Ogólnopolski Festiwal Kolęd W Puławach - 1 miejsce 16I miejsce w gminnym konkursie" Mam talent" w kategorii "śpiew" - J. Sałecka 17Wyróżnienie w gminnym konkursie " Mam talent", kategoria" śpiew"- A. Sobiesiak 18Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z historii etap okręgowy: Karololina Ląkocy 19Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z historii etap szkolny: Dominika Pszczoła, Jakub Michalski i Mateusz Chęć 20Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z biologii etap szkolny: Mateusz Chęć 21Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z j. ang- etap szkolny: Dominika Pszczoła,Jakub Michalski - etap powiatowy 22 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea-Jakub Michalski i Dominika Pszczoła 23Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z geografii etap szkolny: Dominika Pszczoła i Jakub Michalski. 24III m. w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie Puławskim - Dominika Pszczoła 25Konkurs wiedzy o Janie Pawle II w Kraśniku - 7m. Wiktoria Pawłocik, Sandra Rojek, Monika Miazek, Aleksandra Wójciak 26Turniej Wiedzy Pożarniczej w Nałęczowie - 4m. Mateusz Chęć i Patrycja Samoń 27Zawody strzeleckie w Puławach m. Bartłomiej Fałek,Rafał Jabłoński,Artur Osiński

21 1.Biwak integracyjny w Serpelicach Pokazy fizyczne Instytutu Fizyki UMCS Talent czy Factor - Otwarcie Stadionu Miejskiego w Lublinie Finaliści IV Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim Zawody strzeleckie Wyjście do izby pamięci Koła Gospodyń Wiejskich Warsztaty wikliniarskie Spektakl,,Dziady Gra terenowa r. 10.Spektakl w teatrze Buffo - "Romeo i Julia" Wyjazd na "Hobbita" Konkurs muzyczny Hobbit: Bitwa Pięciu Armii Konkurs kolęd Narty Gra terenowa r.,,Badacze dziedzictwa regionalnego Jan Kostrzyc- Witkiewicz i jego architektura”. 17.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Wyjazd do Lublina na spektakl,,Skąpiec" oraz do,,Muzeum Wsi Lubelskiej'' Lekcja w kinie Konkurs wiedzy o Janie Pawle II Wyjazd do Warszawy r. Sejm i Senat 22.Prezentacje przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych

22 1.Otrzęsiny klas pierwszych Wyjście do izby pamięci Koła Gospodyń Wiejskich Sprzątanie świata Apel z okazji Dnia Niepodległości Warsztaty zawodoznawcze Konkurs na najładniejszą klasę 7.Wigilie klasowe Kilometry Dobra akcja charytatywna od Żywa lekcja historii Spotkanie z policjantami Sprzątanie świata Warsztaty dla uczniów klas I i II r.,,Szkodliwości, skutków sięgania po narkotyki, dopalacze". 13.Warsztaty dla uczniów z klas III r.,,Edukacja dla bezpieczeństwa". 14.XV Festyn ekologiczny „Żyj zdrowo” i festyn sportowy Spotkanie z strażą miejską – Dzień dziecka Spotkanie z dietetyczką


Pobierz ppt "Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google