Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015

2 Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze Język angielski poziom podstawowy Pkt.% % % %Pkt% 3210032100291002810040100 Szkoła 21 65,5 23,7 74,1 14,8 51 14,6 52,1 24,3 60,7 Gmina 19,7 61,5 21 65,60 14,9 51,5 14,1 50,5 25,7 64,3 Powiat 19 59,3 20,5 63,9 14 48,3 14,3 50,9 25,7 64,3 Województwo 20 62,5 20,5 64,2 14,1 48,7 14,1 50,4 26,1 65,2 Gmina 1,342,78,5-0,1-0,50,51,6-1,4-3,6 Powiat 26,23,210,20,82,70,31,2-1,4-3,6 Województwo 133,29,90,72,30,51,7-1,8-4,5

3 Przez ostanie 4 lata wynik egzaminu Gimnazjum w Piotrowicach jest zdecydowanie wyższy od średniej w gminie Nałęczów, powiecie puławskim i województwie

4 1. Z historii szkoła osiąga zdecydowanie wyższe wyniki niż szkoły wiejskie i w każdej grupie miast 2. Z j. polskiego wynik egzaminu jest najczęściej wyższy niż w dużych miastach / powyżej 100 tys. mieszkańców/ 3. Wyniki z matematyki i przyrody są na poziomie miast średnich i dużych

5 II. Analiza wyników w skali staninowej 2012-15 Staniny: niskie - 1 najniższy /4%/, 2 bardzo niski /7%/, 3 niski /12%/ średnie - 4 niżej średni/ 17%/, 5 średni /20%/, 6 wyżej średni /17%/, wysokie - 7 wysoki /12%/, 8 bardzo wysoki /7%/, 9 najwyższy /4%/, Rok Wyniki staninowe egzaminu wg. średniej zdobytych punktów przez szkołę SP HistoriaJ. polskiPrzyroda Matematyka Ogółem Hum.MP 2015 6,648,327,006,836,44 7,666,64 2014 5,59 7,937,826,635,75 7,03 7,886,19 2013 6,23 7,956,787,265,51 6,88 7,376,39 2012 7,61 8,128,186,27,27 7,44 8,156,74 UWAGA - % w nawiasach oznaczają procent szkół w Polsce, które uzyskały wynik w danym staninie 1. Przez ostatnie lata szkoła z całości egzaminu osiągała wyniki wysokie – czyli w 20 % najlepszych wyników w kraju 2. Stanin 8 z historii oznacza miejsce w 10% najwyższych wyników 3. Język polski uzyskuje wyniki wysokie i bardzo wysokie 4. Wyniki z przyrody oscylują blisko staninu 7 5. Wyniki z matematyki zmieniają się między 5 a 7 staninem czyli zdecydowanie wyżej średniej

6 1. Uczniowie Gimnazjum uzyskują wyższe wyniki z egzaminu gimnazjalnego niż ze sprawdzianu w szkołach podstawowych 2. Wyższy stanin niż w SP oznacza że, szkoła/ uczniowie/ przesunęli się do grupy wyników wyższych np. w roku 2014 z wyniku średniego /stanin 5/ do wysokiego /7 stanin/

7 Różnice w stosunku do SP - WARTOŚĆ DODANA Różnice w stosunku do SP - WARTOŚĆ DODANA Efektywność nauczania Historia J. polskiPrzyrodaMatematykaHumMP 2015 1,580,360,19-0,09 0,41 0,92 0,04 2014 2,342,231,040,161,442,290,60 2013 1,720,551,03 -0,60 0,651,140,15 Uwaga: a) wzrost -spadek w granicach od – 0,3 do + 0,3 należy należy traktować jako neutralny /zmiana mało znacząca/ b) ) wzrost -spadek w granicach od – 1 do + 1 stanina oznacza bardzo znaczny spadek lub wzrost efektywności nauczania 1.Szkoła z całości egzaminu notuje najczęściej znaczący wzrost 2.Zdecydowanie największe wzrosty występują z części egzaminu – historia i wiedza o społeczeństwie i całości części humanistycznej 3.Podobnie można ocenić wyniki z części przyrodniczej z wyłączeniem wyników w roku 2015 4.Wyniki z matematyki oznaczają utrzymanie poziomu ze szkoły podstawowej

8 Imię i nazwisko ucznia SP Gimnazjum j. polski Historia - wos Matema -tyka Przyroda Humanis tyczne Mat- przyrod. Karolina Ląkocy 8 98988,5 Dominika Pszczoła7 98888,58 Jakub Michalski7 89878,57,5 Mateusz Chęć6 89788,57,5 Weronika Miazek8 779878,5 Konrad Gorgol8 798787,5 Damian Wójcik5 597877,5 Julia Sałecka 6 78677,56,5 9 stanin - 4% najlepszych wyników w Polsce 8 stanin - 7% najlepszych wyników w Polsce 7 stanin - 12 % najlepszych wyników w Polsce

9

10 PrzedmiotROKMiejsce szkoły w powiecieŚrednia miejsc za lata 2012-2014 J. polski 2012 3 4,3 2013 7 2014 4 20153 Historia 2012 4 3,3 2013 3 2014 4 20152 Matematyka 2012 4 7,3 2013 5 2014 13 20157 Przyroda 2012 9 7,5 2013 10 20156

11 Humanistyczne 20123 3,5 20134 20144 20153 Matematyczno- przyrodnicze 20126 7,0 20137 20149 20156 Język angielski 2012 7,0 2013 20146 20158 UWAGI 1. Szkoły puławskie zajmujące czołowe miejsca w powiecie to szkoły prywatne lub ponadobowodowe (przyjmujące dodatkowo najlepszych uczniów z Puław i okolic) 1) Niepubliczne Gimnazjum przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. A.J. Czartoryskiego w Puławach 2) Gimnazjum Europejskie w Puławach, 3)Publiczne Gimnazjum nr 4 4) Gimnazjum Katolickie im. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach 2. Szkoły przyjmujące najlepszych uczniów spoza obwodu zwiększają tym samym potencjał edukacyjny przyjętej grupy czyli miejsca GP wykazane w tabeli są w rzeczywistości o 3-4 pozycje wyższe 3. Powiat puławski należy do grupy uzyskującej najwyższe wyniki w województwie lubelskim PrzedmiotROKMiejsce szkoły w powiecieŚrednia miejsc za lata 2012-2014

12 IV. Rozkłady wyników uczniów – Wzrost, spadek wyników w porównaniu z SP J. polskiHistoriaMatematykaPrzyrodaOg ó łemHumanistyczneMP WzrostWyższy stanin / + - 0,1 pkt/ 1317151617 14 SpadekNiższy stanin / + - 0,1 pkt/ 1471314119 R ó żnica wzrost-spadek Szkoła 1022683

13 Uwaga: a) wzrost -spadek w granicach od – 0,3 do + 0,3 należy należy traktować jako neutralny/zmiana mało znacząca/ b) wzrost -spadek w granicach od – 1 do + 1 stanina oznacza bardzo znaczny spadek lub wzrost efektywności nauczania 1.Szkoła z całości egzaminu notuje najczęściej znaczący wzrost 2.Zdecydowanie największe wzrosty występują z części egzaminu – historia i wiedza o społeczeństwie i całości części humanistycznej 3. Podobnie można ocenić wyniki z części przyrodniczej z wyłączeniem wyników w roku 20154. 4. Wyniki z matematyki oznaczają utrzymanie poziomu ze szkoły podstawowej

14 Klasa Średnia w SP Poprzedni rok OGÓŁEMHumanistyczne Matematyczno- przyrodnicze 1a 4,04 3,58 3,19 1b 4,40 3,87 3,92 3,86 2a 4,03 3,62 3,63 3,22 3,27 2b 3,70 3,37 3,34 2,94 2,97 3a 4,16 3,57 3,85 3,70 3,30 3b 3,75 3,70 4,00 3,45 3,53

15 Średnia ocen Nazwisko i imięKlasa Rok poprzedni 06.2015Czerwiec 2015 1. Żeleźniak Bartosz 1a4,71 5,00 2. Kamińska Wioletta 1a4,50 4,79 3. Głos Magdalena 1a4,29 4,64 4. Klimek Wiktoria 1a4,21 4,46 5. Nastaj Kacper 1a4,07 4,43 6. Rojek Sandra 1b 5,64 5,21 7. Wójciak Aleksandra 1b 5,18 5,14 8. Pawłocik Wiktoria 1b 5,36 5,00 9. Sulej Jakub 1b 5,45 5,00 10. Pyśniak Jakub 1b 5,36 4,93 11. Pochroń Paulina 1b 5,09 4,86 12. Miazek Monika 1b 5,27 4,79 13. Zasada Jan 1b 5,18 4,50 14. Siwiec Agnieszka 1b 4,91 4,29 15. Justyna Pszczoła 2a5,18 5,00 16. Mazurek Piotr 2a4,274,67 17. Rejmak Natalia 2a4,914,60 18. Kruk Bartłomiej 2a4,554,40

16 Średnia ocen Nazwisko i imięKlasaRok poprzedni06.2015 19. Salamandra Marcin 2a4,554,20 20. Gabriela Mazurek 2b4,73 4,60 21. Dominika Ląkocy 2b 4,34 4,47 22. Justyna Żaba 2b 4,00 23. Magdalena Wójcik 2b4,64 3,40 24. Karolina Ląkocy 3a5,275,36 25. Weronika Miazek 3a5,455,20 26. Julia Sałecka 3a5,184,93 27. Bartłomiej Borkowski 3a5,184,73 28. Pszczoła Dominika 3b5,275,50 29. Chęć Mateusz 3b5,005,28 30. Michalski Jakub 3b5,005,24 31. Konrad Gorgol 3b5,275,13 32. Sygnowska Magdalena 3b5,004,89

17 l. p DATANazwa konkursu, zawodów PoziomLiczba uczestników WYNIK - miejsce, wyróżni enie itd. Nazwisko i imięKLASA kl.1kl.2kl.3 1 16.10.2014 Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Badmintonie Indywidualnym Piotrowice Powiatowy213 2Zasada Jan1 3Chęć Mateusz3 1Wójciak Aleksandra1 3Ląkocy Donminika2 2 22.10.2014 Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Badmintonie Drużynowym Puławy Powiatowy312 1 Wójciak Aleksandra1 Ląkocy Dominika2 Wójcik Angelika3 2 Zasada Jan1 Szymczyk Michał1 Gorgol Konrad3 3 3.11.2014 Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego Nałęczów Międzygminny1 5 1Rojek Sandra1 2Sobiesiak Anna3 4Pandel Emilia3 6Chęć Mateusz3 7Borkowski Bartłomiej3 9 do 16Fałek Bartłomiej3 4 13.11.2 014 Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Tenisie Stołowym Indywidualnym Powiatowy1 4 Rojek Sandra1 5 14.11.2014 Mistrzostwa Rejonu Lubartowskiego w Badmintonie Drużynowym Piotrowice Rejonowy313 1 Wójciak Aleksandra1 Ląkocy Dominika2 Wójcik Angelika3 1Gorgol Konrad3

18 20.11.2014 Wojewódzka Gimnazjada Młodzieży Szkolnej w Badmintonie Drużynowym Zamość Wojewódzki 313 2 Wójciak Aleksandra1 Ląkocy Dominika2 Żyłka Roksana3 3 Zasada Jan1 Szymczyk Michał1 Gorgol Konrad3 15.12.2014 Międzygminne Zawody w Tenisie Stołowym Drużynowym Nałęczów Międzygmin. 4 2 Żyłka Roksana3 Sobiesiak Anna3 4 Borkowski Bartłomiej3 Fałek Bartłomiej3 26.02.2015 Międzygminne Zawody w Piłce Siatkowej Chłopców Nałęczów Międzygminny 4 62 Bartłomiej Borkowski3 Mateusz Chęć3 Konrad Gorgol3 Łukasz Grzywna,3 Rafał Jabłoński3 Jan Zasada1 Łukasz Koput1 Michał Szymczyk1 Kamil Bednarczyk1 Norbert Stasiak3

19 4.03.2015 Mistrzostwa Powiatu Puławskiego w Piłce Siatkowej Chłopców Nałęczów Powiatowy 4 83 Bartłomiej Borkowski3 Mateusz Chęć3 Konrad Gorgol3 Łukasz Grzywna,3 Rafał Jabłoński3 Jan Zasada1 Łukasz Koput1 Michał Szymczyk1 Kamil Bednarczyk1 Norbert Stasiak3 Fałek Bartłomiej3 Jałocha Dawid3 10.04.2015 Międzygminne zawody w Piłce Nożnej Dziewcząt Międzygminny 63 3 Duńska Alicja1 Wójciak Aleksandra1 Sadurska Sandra1 Sadurska Anita1 Lewandowska Martyna1 Grzywna Anna1 Mazurek Kamila2 Ląkocy Dominika2 Dudek Julianna2

20 11 13.04.2015 Międzygminne zawody w piłce nożnej chłopców Międzygminny 72 5 Bednarczyk Kamil1 Koput Łukasz1 Pyśniak Jakub1 Szymczyk Michał1 Wójcik Artur1 Salamandra Marcin2 Zasada Jan1 Wójciak Daniel1 Musiatowicz Cezary2 12Wójcik Weronika i Angelika - Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej w Kurowie - 1 miejsce 13Wójcik Weronika i Angelika - VIII Gminny Przegląd Kolęd i Zwyczajów Świątecznych w Nałęczowie - 1 miejsce 14Drąg Paulina - VIII Gminny Przegląd Kolęd i Zwyczajów Świątecznych w Nałęczowie - 2 miejsce 15Wójcik Weronika i Angelika - Ogólnopolski Festiwal Kolęd W Puławach - 1 miejsce 16I miejsce w gminnym konkursie" Mam talent" w kategorii "śpiew" - J. Sałecka 17Wyróżnienie w gminnym konkursie " Mam talent", kategoria" śpiew"- A. Sobiesiak 18Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z historii etap okręgowy: Karololina Ląkocy 19Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z historii etap szkolny: Dominika Pszczoła, Jakub Michalski i Mateusz Chęć 20Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z biologii etap szkolny: Mateusz Chęć 21Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z j. ang- etap szkolny: Dominika Pszczoła,Jakub Michalski - etap powiatowy 22 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea-Jakub Michalski i Dominika Pszczoła 23Kuratoryjny konkurs przedmiotowy z geografii etap szkolny: Dominika Pszczoła i Jakub Michalski. 24III m. w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie Puławskim - Dominika Pszczoła 25Konkurs wiedzy o Janie Pawle II w Kraśniku - 7m. Wiktoria Pawłocik, Sandra Rojek, Monika Miazek, Aleksandra Wójciak 26Turniej Wiedzy Pożarniczej w Nałęczowie - 4m. Mateusz Chęć i Patrycja Samoń 27Zawody strzeleckie w Puławach 20.10.2015 - 8m. Bartłomiej Fałek,Rafał Jabłoński,Artur Osiński

21 1.Biwak integracyjny w Serpelicach 1-3.09.2014 2.55 Pokazy fizyczne Instytutu Fizyki UMCS 22.09.2014 3.Talent czy Factor - Otwarcie Stadionu Miejskiego w Lublinie 27.09.2014 4.Finaliści IV Konkursu Wiedzy o Regionie Puławskim 06.10. 2014 5.Zawody strzeleckie- 08.10.2014 6.Wyjście do izby pamięci Koła Gospodyń Wiejskich - 20.10.2014 7.Warsztaty wikliniarskie-25.10.2014 8.Spektakl,,Dziady 6.11.2014 9.Gra terenowa 22.11.2014 r. 10.Spektakl w teatrze Buffo - "Romeo i Julia" 14.01.2015 11.Wyjazd na "Hobbita" 22.01.2014 12.Konkurs muzyczny 25.01.2015 13.Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 22.01.2015 14.Konkurs kolęd 01.02.2015 15.Narty 23.02.2015 16.Gra terenowa 14.03.2015 r.,,Badacze dziedzictwa regionalnego Jan Kostrzyc- Witkiewicz i jego architektura”. 17.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 3.03.2015 18.Wyjazd do Lublina na spektakl,,Skąpiec" oraz do,,Muzeum Wsi Lubelskiej''. 30.04.2015 19.Lekcja w kinie- 15.05.2015 20.Konkurs wiedzy o Janie Pawle II - 18.05.2015 21.Wyjazd do Warszawy-19.05.2015 r. Sejm i Senat 22.Prezentacje przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych 6.05.2015

22 1.Otrzęsiny klas pierwszych - 24.09.2014 2.Wyjście do izby pamięci Koła Gospodyń Wiejskich - 20.10.2014 3.Sprzątanie świata - 22.10.2014 4.Apel z okazji Dnia Niepodległości - 12.11.2014 5.Warsztaty zawodoznawcze- 11.12.2014 6.Konkurs na najładniejszą klasę 7.Wigilie klasowe - 12.2015 8.Kilometry Dobra akcja charytatywna od 18.02.2015 9.Żywa lekcja historii- 17.03.2015 10.Spotkanie z policjantami- 18.03.2015 11.Sprzątanie świata - 29.04.2015 12.Warsztaty dla uczniów klas I i II - 14.05.2015 r.,,Szkodliwości, skutków sięgania po narkotyki, dopalacze". 13.Warsztaty dla uczniów z klas III - 14.05.2015 r.,,Edukacja dla bezpieczeństwa". 14.XV Festyn ekologiczny „Żyj zdrowo” i festyn sportowy - 22.05.2015 15.Spotkanie z strażą miejską – 27.05.2015 16.Dzień dziecka - 01.06.2015 17.Spotkanie z dietetyczką - 03.06.2015


Pobierz ppt "Sprawozdanie za rok szkolny 2014/2015. Wyniki ogólne- Egzamin 2015 Język polski Historia i wiedza o społeczeństwie Matematyka Przedmioty przyrodnicze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google