Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Many spiders build webs to catch prey but there are lots of spiders who prefer to hunt, and they use their webs for other things. Spiders that.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Many spiders build webs to catch prey but there are lots of spiders who prefer to hunt, and they use their webs for other things. Spiders that."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6

7 Many spiders build webs to catch prey but there are lots of spiders who prefer to hunt, and they use their webs for other things. Spiders that weave circular webs are called Orb-Web spiders. These silk webs look like bike wheels and are very sticky. These are the webs that trap insects for food. Many of these spiders will spin new webs every night. The spider will sit near the centre of the web and wait for insects to land on the web. Since spiders do not have great eyesight, they usually use the vibrations of the web strands to locate their prey.

8

9 web prey wheels insects eyesight strands framewo rk plants threads spiral build, spin, circular, sticky, silk catch, locate bike trap, wait for great web

10 TypeCollocation??? Adj.+ N N+N V+N Adv+Adj. Adapted from Ken Lackman

11 Many spiders build webs to catch prey but there are lots of spiders who prefer to hunt, and they use their webs for other things. Spiders that weave circular webs are called Orb-Web spiders. These silk webs look like bike wheels and are very sticky. These are the webs that trap insects for food. Many of these spiders will spin new webs every night. The spider will sit near the centre of the web and wait for insects to land on the web. Since spiders do not have great eyesight, they usually use the vibrations of the web strands to locate their prey.

12 build webs catch prey bike wheels trap insects centre of the web wait for insects web strands locate prey

13 Many spiders ____ webs to catch ____ but there are lots of spiders who prefer to hunt, and they ____ their webs for other things. Spiders that ____ circular webs are called Orb-Web spiders. These ____ webs look like ____ wheels and are very ____. These are the webs that ____ insects for food. Many of these spiders will ____ new webs every night. The spider will sit near the ____of the web and wait for insects to ____ on the web. Since spiders do not have great ____, they usually use the ____ of the web ____ to locate their prey.

14 catch … …prey web … …strands

15 Wiele paj ą ków budow ę wst ę g z z ł apa ć zdobycz, ale istnieje wiele paj ą ków, którzy wol ą polowa ć, i wykorzystuj ą swoje sieci do innych rzeczy. Paj ą ki, ż e splot koliste wst ę gi nazywane s ą paj ą ki Orb-Web. Te tkaniny jedwabne wygl ą da ć kó ł rowerowych i s ą bardzo lepkie. S ą to tkaniny ż e owady pu ł apka dla ż ywno ś ci. Wiele z tych paj ą ków b ę dzie spin nowych wst ę g co noc. Paj ą k b ę dzie siedzie ć w pobli ż u centrum sieci i czeka ć na owady do l ą dowania w Internecie. Od paj ą ki nie maj ą wielk ą wzrok, zazwyczaj u ż y ć wibracji pasm internetowych, aby zlokalizowa ć swoje ofiary. Google translate

16 Paj ą k b ę dzie siedzie ć w pobli ż u centrum sieci i czeka ć na owady do l ą dowania w Internecie. Wiele z tych paj ą ków b ę dzie spin nowych wst ę g co noc. Te tkaniny jedwabne wygl ą da ć kó ł rowerowych i s ą bardzo lepkie.

17


Pobierz ppt "Many spiders build webs to catch prey but there are lots of spiders who prefer to hunt, and they use their webs for other things. Spiders that."

Podobne prezentacje


Reklamy Google