Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek między polimorfizmem C/T genu osteopontyny i przyrostem masy ciała młodego bydła rasy polskiej holsztyńsko - fryzyjskiej Czarnik Urszula, Pareek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek między polimorfizmem C/T genu osteopontyny i przyrostem masy ciała młodego bydła rasy polskiej holsztyńsko - fryzyjskiej Czarnik Urszula, Pareek."— Zapis prezentacji:

1 Związek między polimorfizmem C/T genu osteopontyny i przyrostem masy ciała młodego bydła rasy polskiej holsztyńsko - fryzyjskiej Czarnik Urszula, Pareek Chandra S. Katedra Genetyki Zwierząt Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 10 – 718 Olsztyn

2 Osteopontyna (OPN, SPP1) - sekrecyjna fosfoproteina (Senger i in. 1979). Fizjologiczna funkcja ludzkiej osteopontyny: -łącząc się z receptorami CD44 odgrywa istotną rolę w migracji komórek -działa jako czynnik przeciwzapalny -wpływa na proces inplantacji zarodka do macicy -wpływa na czas przeżywalności komórek -odgrywa istotną role w procesie różnicowania tkankowego -uczestniczy w procesach adhezji i hemotakcji. -pośredniczy w interakcji komórek między sobą i macierzą komórkową

3 Miejsce ekspresji - wiele tkankach organizmu - zwiększony poziom - gruczoł mlekowy (okres ciąży i laktacji) Myszy transgeniczne – defekty: - w strukturze gruczołu mlekowego - brak struktur pęcherzykowych - w syntezie komponentów mleka - drastyczna redukcja syntezy beta-kazeiny i kwaśnego białka serwatki (WAP)

4 4 Rys. 1 Struktura i organizacja genu osteopontyny (OPN, SPP1). ( Opracowano na podstawie sekwencji nukleotydowej zamieszczonej w GenBank AY878328)

5 SNP OPN3898 (T9 lub T10): - wydajność mleka, wydajność białka, procentowa zawartość białka i tłuszczu w mleku (Schabel i in. 2005) - tempo wzrostu młodego bydła (Allan i in. 2007, White i in. 2007). SNP OPN8514 C/T: - zawartość białka i tłuszczu w mleku (Leonard i in. 2005, Khatib i in. 2007)

6 Cel pracy: Ocena możliwości wykorzystania polimorfizmu C/T w intronie IV genu SPP1 jako czynnika różnicującego przyrost masy ciała młodego bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

7 Materiał zwierzęcy 198 szt. zwierząt, w tym: 111 - jałówek 87 - buhajków potomstwo 3 buhajów o genotypie heterozygotycznym C/T Przyrost masy ciała rejestrowano w wieku 3, 6 i 12 miesięcy

8 Procedury metodyczne: - izolacja DNA genomowego (Dneasy Blood and Tissue Kit - QIAGEN, Niemcy) - PCR - amplifikacja fragmentu genu SPP1 o długości 290 pz - RFLP trawienie endonuleazą Bsr I (Fermentas, Litwa) elektroforeza w 2,5 % żelu agarozowym (Promega, USA) Dokumentacja wyników: Związek między polimorfizmem C/T i masą ciała młodego bydła weryfikowano metodą ANOVA (STATISTICA 7.1.) Istotność różnic między średnimi arytmetycznymi określano na podstawie testu Tukey’a.

9 9 603 310,281 - 271, 234 194 118 72 290 200.90 Rys. 2. Polimorfizm SNP_C/T w obrębie intronu 4 genu SPP1 M -  X174 DNA/HaeIII CT CC CT CC CT CC TT CT CT CT CT CT TT TT CT CT TT M

10

11

12 12 Podsumowanie Stwierdzono, że polimorfizm C/T w intronie 4 genu SSP1 może być markerem różnicującym przyrost masy ciała jedynie u buhajów w wieku 12 m-cy, natomiast obserwowane tendencje u jałówek w wieku 6 i 12 m-cy oraz buhajów w wieku 6 m-cy wymagają dalszych badań.


Pobierz ppt "Związek między polimorfizmem C/T genu osteopontyny i przyrostem masy ciała młodego bydła rasy polskiej holsztyńsko - fryzyjskiej Czarnik Urszula, Pareek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google