Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej Rylski Politechnika Rzeszowska Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych, ul. W. Pola 2 35-959 Rzeszów, rylski @prz.edu.pl http://rylski.sd.prz.edu.pl/ Pomiary mocy prądu elektrycznego 1.Zagadnienia 2.Pomiary mocy prądu elektrycznego, moc czynna 3.Pomiary mocy prądu elektrycznego, moc czynna harmonicznych 4.Pomiary mocy biernej i pozornej prądu elektrycznego 5.Właściwości watomierzy 6.Pomiary mocy czynnej odbiornika jednofazowego 7.Pomiary mocy czynnej odbiornika 3-fazowego symetrycznego 8.Pomiary mocy czynnej 3-fazowego odbiornika niesymetrycznego 9.Pomiary mocy biernej 10.Pomiary mocy biernej 3 -fazowego odbiornika symetrycznego 11.Pomiary mocy biernej 3-fazowego odbiornika niesymetrycznego 12.Pytania: Literatura: [1]. P.D. Sydenham, Podręcznik metrologii, WKŁ Warszawa 1990r. [2]. A. Chwaleba, M.Poński, A.Siedlecki, Metreologia Elektryczna, WNT Warszawa, 1994 [3]. Rylski A., Metrologia II prąd zmienny, str. 218-225, skrypt, Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej 2006 [4]. Rylski A., Metrologia – wybrane zagadnienia. Zadania, skrypt Wydanie III, Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej 2004,.

2 Pomiary mocy prądu elektrycznego, moc czynna, [3], str.139 p(t)=u(t). i(t) (6.1) (6.2) (6.3) i(t)=Imsin (  t+  i) (6.4) gdzie: Um,,Im -amplitudy odpowiednio napięcia i prądu;  - pulsacja prądu przemiennego,  =2  f  u,  i - kąty przesunięć fazowych napięcia i prądu, (6.5) gdzie: U,I - wartości skuteczne odpowiednio napięcia i prądu odbiornika;  - kąt fazowy między wektorem prądu I i wektorem napięcia U,  =  u -  i (6.6)

3 Pomiary mocy prądu elektrycznego, moc czynna harmonicznych, [3], str.140 (6.8) gdzie: U n,I n - wartości skuteczne n-tych harmonicznych napięcia i prądu;  n - kąty fazowe między poszczególnymi harmonicznymi prądu i napięcia. 6.10 - określa moc czynną wyższych harmonicznych wytworzonych w odbiorniku nieliniowym. współczynnikiem mocy czynnej (6.12) (6.9) (6.10) S - wartość mocy pozornej (6.11)

4 Pomiary mocy biernej i pozornej prądu elektrycznego, [3], str.141 (6.14) S 2 =P 2 +Q 2 +K 2 (6.15) (6.18) gdzie:u A, u B, u C oraz i A, i B, i C - wartości chwilowe odpowiednio napięć i prądów fazowych. (6.19) p=P=3U I cos  (6.20) P=PA+PB+PC =UAIAcos  A+ UBIBcos  B+ UCICcos  C (6.21) Q= QA+QB+QC =UAIAsin  A+ UBIBsin  B+ UCICsin  C (6.22)

5 Właściwości watomierzy, [3], str.143 Rys..6.1. Rysunek watomierza analogowego 0,8 * Un < U < 1,5. Un (6.24) Umin=0,8*200 =160V(6.25) Umax=1,5*200=300V(6.26) 0 < I < 1,3. In (6.27) RU= Rui. Un(6.28)

6 Pomiary mocy czynnej odbiornika jednofazowego, [3], str.145 Rys. 6.2. Schemat układu do pomiaru mocy czynnej odbiornika jednofazowego Woltomierz i amperomierz są miernikami prądu przemiennego. Wyniki pomiaru oblicza się z zależności:  - wychylenie wskazówki [dz] - stała przyrządu dPM - błąd multiplikatywny (analogowy) watomierza cyfrowego, dPA - błąd addytywny watomierza cyfrowego.

7 Pomiary mocy czynnej odbiornika 3-fazowego symetrycznego, [3], str.146 Rys. 6.3. Schemat układu do pomiaru mocy czynnej odbiornika 3-fazowego symetrycznego P R = P S = P T = P(6.36) (6.37) (6.38) (6.39) Rys. 6.4. Schemat układu do pomiaru mocy czynnej odbiornika 3-fazowego symetrycznego 3- przewodowego

8 Pomiary mocy czynnej 3-fazowego odbiornika niesymetrycznego, [3], str.148 Rys. 6.5. Schemat układu do pomiaru mocy czynnej odbiornika 3-fazowego niesymetrycznego - wskazanie i-tego (1,2,3) watomierza Rys. 6.6. Schemat układu do pomiaru mocy czynnej odbiornika 3- fazowego niesymetrycznego w ukladzie Arona

9 Pomiary mocy biernej, [3], str.150 Rys. 6.8. Schemat układu pomiaru mocy biernej odbiornika jednofazowego watomierzem

10 Pomiary mocy biernej 3 -fazowego odbiornika symetrycznego, [3], str.151 Rys. 6.9. Schemat układu pomiaru mocy biernej odbiornika 3-fazowego symetrycznego (6.52) (6.53) (6.54)

11 Pomiary mocy biernej 3-fazowego odbiornika niesymetrycznego, [3], str.153 Rys. 6.10. Schemat układu pomiaru mocy biernej odbiornika 3-fazowego niesymetrycznego

12 Pomiary analizatorem sieci P10 oraz mocy czynnej i biernej 3- fazowego odbiornika niesymetrycznego

13

14 Pytania: 1.Wielkości mierzone przyrządami uniwersalnymi. 2.Sposoby opisu błędów granicznych przyrządu pomiarowego. 3.Przedstaw graficznie sumowanie się błędów symetrycznych multiplikatywnego i addytywnego. 4.Przedstaw graficznie sumowanie się błędów multiplikatywnego i addytywnego gdy jeden z nich jest niesymetryczny. 5.Dlaczego przyrządy uniwersalne mierzą napięcia stałe tylko do wartości 1000V, przemienne do 750V, pomimo tego, że możliwości wyświetlacza sugerują inną wartość zakresu. Literatura: [1]. P.D. Sydenham, Podręcznik metrologii, WKŁ Warszawa 1990r. [2]. A. Chwaleba, M.Poński, A.Siedlecki, Metreologia Elektryczna, WNT Warszawa, 1994 [3]. Rylski A., Metrologia II prąd zmienny, str. 218-225, skrypt, Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej 2004 [4]. Rylski A., Metrologia – wybrane zagadnienia. Zadania, skrypt Wydanie III, Wydawnictwa Politechniki Rzeszowskiej 2004,


Pobierz ppt "POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH METROLOGIA Andrzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google