Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna

2 JAK DO NAS TRAFIĆ? Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich 91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 tel. 655 – 10 – 40, fax 655 – 10 – 40 w. 34 ( ) Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

3 JAK DO NAS TRAFIĆ? Bezpośredni dojazd do szkoły: tramwajem linii 3 autobusami linii 57, 65, 81, 87 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

4 KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM 4-letnie, kształcące w zawodzie - technik technologii żywności ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 3-letnia, kształcąca w zawodach: - cukiernik - piekarz - wędliniarz - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

5 DNI OTWARTE SZKOŁY 26 MARCA 2015r., czwartek godz Święto Mazurka 11 KWIETNIA 2015 r., sobota godz ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

6 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Przebieg nauki Przedmioty objęte rozszerzonym programem nauczania: j. obcy lub matematyka biologia lub chemia Uczniowie w klasie III przystępują do potwierdzenia jednej z kwalifikacji: Produkcja wyrobów cukierniczych Produkcja wyrobów piekarskich Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Uczniowie w I semestrze klasy IV przystępują do potwierdzenia drugiej kwalifikacji: „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

7 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Przebieg nauki Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137 Nauka w technikum trwa 4 lata. Kształcenie zawodowe odbywa się systemem modułowym – połączenie teorii z praktyką, zajęcia odbywają się w grupach najwyżej 15- osobowych. W klasie III uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin.

8 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Możliwość zatrudnienia zakłady przemysłu spożywczego, na stanowisku kierownika produkcji, technika, laboranta; zakłady prowadzące handel artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucję żywności absolwenci szkoły często zakładają własne firmy. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

9 Przebieg nauki Program nauczania obejmuje treści programowe:  produkcja wyrobów ciastkarskich  produkcja pieczywa cukierniczego  produkcja wyrobów cukierniczych  produkcja tortów CUKIERNIK Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów cukierniczych” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

10 CUKIERNIK Możliwość zatrudnienia: cukiernie ciastkarnie zakłady gastronomiczne inne zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

11 PIEKARZ Przebieg nauki PProgram nauczania obejmuje produkcję pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów piekarskich” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

12 PIEKARZ Możliwość zatrudnienia: piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe zakłady gastronomiczne punkty zbytu pieczywa Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

13 Przebieg nauki Program nauczania obejmuje treści programowe: przetwórstwo mięsa produkcja wędlin produkcja tłuszczów topionych produkcja wyrobów garmażeryjnych WĘDLINIARZ Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

14 WĘDLINIARZ Możliwość zatrudnienia:  zakłady mięsne  sklepy firmowe zakładów mięsnych  zakłady garmażeryjne Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

15 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Przebieg nauki Program nauczania obejmuje treści programowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń„. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

16 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Możliwość zatrudnienia: przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

17 Absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych a po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych przystąpić do potwierdzenia kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” i uzyskać tytuł technika. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

18 DNI OTWARTE SZKOŁY 26 MARCA 2015r., czwartek godz Święto Mazurka 11 KWIETNIA 2015 r., sobota godz ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

19 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Projekty w ramach POKL „Kapitał Ludzki”: „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” "Akademia młodego cukiernika" oraz "Akademia młodego piekarza„ "Kształcenie zawodowe szansa na pewną pracę- program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi" "Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników" Efekty projektów (m.in.) Zajęcia pozalekcyjne zawodowe dla uczniów Zajęcia ze skuteczności osobistej i pomoc psychologa Szkolenia przez mistrzów cukierników Certyfikowanie umiejętności zawodowych Wyposażenie pracowni zawodowych oraz językowych Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

20 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Projekt Beat Sugar w ramach programu Comenius wyjazdy do zaprzyjaźnionych szkół z Hiszpanii, Estonii, Belgii i Szwecji Program „Life skills for employability” rozwijanie umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych u uczniów Wyjazdy absolwentów na staże do Francji Projekty, w ramach których powstały pracownie komputerowe w szkole Wzorcowy Szkolny Ośrodek Kariery Osiągnięcia w konkursach zawodowych laureaci i finaliści konkursów piekarskich i cukierniczych, udział w konkursie cukierniczym EXPO SWEET Liczne certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie, Lider Zarządzania Procesem Kształcenia Zawodowego, i inne Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

21 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

22 BOISKO „ORLIK” Na boisku „Orlik” w porze letniej odbywa się większość zajęć z wychowania fizycznego oraz liczne międzyszkolne zawody sportowe. Po południu boisko pozostaje do dyspozycji wszystkich chętnych. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

23 WSPIERANIE UCZNIÓW Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia wyrównawcze Konsultacje dla rodziców wszystkich nauczycieli szkoły Stypendia i pomoc materialna Działalność kół zainteresowań i organizacja wielu przedsięwzięć Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

24 OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego, matematyki, języka niemieckiego, języka angielskiego; zajęcia fakultatywne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas kończących technikum i zasadniczej szkoły zawodowej; zajęcia w ramach projektów unijnych z zakresu umiejętności cukierniczych i piekarskich; zajęcia Szkolnego Koła Piekarzy i Cukierników; zajęcia w ramach działalności Szkolnego Ośrodka Kariery i inne w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

25 ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE Samorząd Uczniowski Teatrzyk szkolny „Rogalik” Szkolne Koło Plastyczno-Teatralne Szkolne Koło PCK Szkolny Klub Europejski Szkolne Koło Przyjaciół Książki Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Szkolny Ośrodek Kariery Szkolne Koło Piekarzy i Cukierników Szkolne Koło BHP Szkolne Koło Sportowe Szkolne Koło Szachowe i Tenisa Stołowego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

26 KONKURSY  Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz  Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik  Olimpiada Wiedzy o Produkcji Żywności  Olimpiada Wiedzy Technicznej  Konkurs Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim  Turniej Jakości  Konkurs Konsumencki  Konkurs matematyczny  Konkurs ortograficzny Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

27 DNI OTWARTE SZKOŁY 26 MARCA 2015r., czwartek godz Święto Mazurka 11 KWIETNIA 2015 r., sobota godz ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

28 Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Organizacja praktyk uczniowskich Zakłady Przemysłu Spożywczego, Cechy Cukierników, Piekarzy i Przedsiębiorców, Supermarkety  Działania marketingowe szkoły Gimnazja, Zakłady Przemysłu Spożywczego, Cechy Cukierników, Piekarzy i Przedsiębiorców,  Organizacja egzaminów maturalnych i zawodowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  Wspomaganie uczniów w rozwoju zainteresowań i oddziaływania wychowawcze Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Policja i Straż Miejska, Instytut Europejski, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

29 Współpraca z zakładami Współpracujemy z Izbą Rzemieślniczą Cukierniami rzemieślniczymi Piekarniami rzemieślniczymi Zakładami Mięsnymi ZBYSZKO, PAMSO Hipermarketami Carrefour, Eleclerc Vandermootele Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

30 Działalność promocyjna szkoły Organizacja warsztatów dla gimnazjalistów, Udział w Targach Edukacyjnych, Udział w Mini – targach organizowanych przez gimnazja, Spotkania z rodzicami w gimnazjach, „Święto mazurka” połączone z „Dniem otwartym”. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

31 DNI OTWARTE SZKOŁY 26 MARCA 2015r., czwartek godz Święto Mazurka 11 KWIETNIA 2015 r., sobota godz ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

32 WYBÓR SPOŻYWCZAKA TO GWARANCJA PEWNEJ I ATRAKCYJNEJ PRACY!


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google