Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PISOWNI „RZ” I „Ż”. „RZ” PISZEMY, GDY: a) następuje wymiana głoskowa rz – r, np. dobrze – dobry, dworzec – dworca, marzec – marca, mierzyć – miara,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PISOWNI „RZ” I „Ż”. „RZ” PISZEMY, GDY: a) następuje wymiana głoskowa rz – r, np. dobrze – dobry, dworzec – dworca, marzec – marca, mierzyć – miara,"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PISOWNI „RZ” I „Ż”

2 „RZ” PISZEMY, GDY: a) następuje wymiana głoskowa rz – r, np. dobrze – dobry, dworzec – dworca, marzec – marca, mierzyć – miara, przysporzyć – sporo, wierzyć – wiara; b) występuje ono w zakończeniach: -erz, - arz: fałszerz, harcerz, kołnierz, pasterz, brukarz, dekarz, instruktarz; -mierz: ciśnieniomierz, Kazimierz, kroplomierz, Włodzimierz ; -mistrz: kapelmistrz, ogniomistrz, zegarmistrz;

3 „RZ” PISZEMY, GDY: c) po spółgłoskach: p, b, t, d, k, g, ch, j, w, np. przemoc, zaprzeć, brzmieć, brzydota, trzeba, zatrzymać, drzwi, zedrzeć, krzak, zakrzepnąć, grząski, grzmot, chrzest, odchrząknąć, dojrzały, zajrzeć. Połączenie liter sz po spółgłoskach piszemy wyjątkowo: - w wyrazach: Pszczew, pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszeniec, pszenżyto; – w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników utworzonych za pomocą przyrostka - szy: młodszy, szybszy, zdrowszy, najkrótszy,najlepszy, a także w pochodnych czasownikach: polepszać, powiększać, ulepszać, upiększać, zwiększać.

4 „Ż” PISZEMY, GDY: a) następują wymiany głoskowe: ż – g książka – księga, nadproże – próg, uważny – uwaga ż – dz księża – księdza, mosiężny – mosiądzu ż – h drużynowy – druh, Sapieżyna – Sapieha ż – z mażę – mazać, włażę – włazu, zamrażarka – mrozu ż – ź duży – duzi, wożą – wozić, zagrożenie – groźny ż – s boży – boski, książę – księstwo, mężny – męski, węższy – wąski ;

5 „Ż” PISZEMY, GDY: b) występuje ona po literach r, l, ł: drżenie, rżeć, ulżyć, łże (choć istnieją wyjątki, np. półrzadki, współrządzić); c) wchodzi w skład partykuły -że lub tworzy partykułę -ż, np. jakże, niemalże, skończże, weźże, jakiż, takoż; d) występuje po literze n w wyrazach zapożyczonych, np. aranżacja, branżowy, rewanżysta; e) występuje w następujących wyrazach rodzimych i w formacjach od nich pochodnych: gżegżółka, mżawka, piegża.

6 BIBLIOGRAFIA: 1.http://sjp.pwn.pl/zasady/30-Polaczenie-liter-rz-piszemy-gdy;629338.htmlhttp://sjp.pwn.pl/zasady/30-Polaczenie-liter-rz-piszemy-gdy;629338.html 2.http://sjp.pwn.pl/zasady/29-Litere-z-piszemy-gdy;629337.htmlhttp://sjp.pwn.pl/zasady/29-Litere-z-piszemy-gdy;629337.html 3.https://pixabay.com/pl/list-blok-r-drewniane-alfabet-1084825/https://pixabay.com/pl/list-blok-r-drewniane-alfabet-1084825/ 4.https://pixabay.com/pl/s%C5%82ownik-list%C3%B3w-dowiedz-si%C4%99- wi%C4%99cej-432041/https://pixabay.com/pl/s%C5%82ownik-list%C3%B3w-dowiedz-si%C4%99- wi%C4%99cej-432041/ 5.https://pixabay.com/pl/list-blok-z-drewniane-alfabet-1084833/https://pixabay.com/pl/list-blok-z-drewniane-alfabet-1084833/


Pobierz ppt "ZASADY PISOWNI „RZ” I „Ż”. „RZ” PISZEMY, GDY: a) następuje wymiana głoskowa rz – r, np. dobrze – dobry, dworzec – dworca, marzec – marca, mierzyć – miara,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google