Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

14.04.2016. Mieszko I został pierwszym historycznym władcą słowiańskich plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się z najmniejszego plemienia tamtejszych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "14.04.2016. Mieszko I został pierwszym historycznym władcą słowiańskich plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się z najmniejszego plemienia tamtejszych."— Zapis prezentacji:

1 14.04.2016

2 Mieszko I został pierwszym historycznym władcą słowiańskich plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się z najmniejszego plemienia tamtejszych Słowian zwanych Polanami. To od ich nazwy pochodzi nazwa,,POLSKA” Dzieciństwo Mieszka I jak i życie jego przodków nie jest znane.

3 Wiadomo jedynie, że jego ojciec to Siemomysł, dziad- Lestek i pradziad - Siemowit lub Ziemowit. Lestek Siemowit Siemomysł

4 Rozpoczęcie panowania przez Mieszka I, datuje się na rok 960 n.e. W tym czasie państwo Mieszka I zajmowało jedynie Wielkopolskę. Polanie byli poganami.,gdzie większość państw Europy była chrześcijańska, dlatego istniało poważne zagrożenie najazdu na państwo Mieszka pod pretekstem misji chrystianizacyjnych, czyli wprowadzenia religii chrześcijańskiej. Mieszko był nie tylko wybitnym przywódcą, był też znakomitym politykiem i strategiem. Doskonale zdawał sobie sprawę, że przyjęcie chrześcijaństwa wzmocni jego pozycję jako władcy nie tylko wśród poddanych, ale też na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim zmniejszy zagrożenie ze strony Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i Czech.

5 Nie chcąc zbytnio uzależnić się od cesarza niemieckiego, Mieszko postanawia przyjąć chrzest od Czechów. W tym celu w 965 roku wybiera się do Czech, skąd przywozi swoją przyszłą żonę Dobrawę, córkę księcia czeskiego Bolesława z dynastii Przemyślidów. Małżeństwo przez nich zawarte dopełnienia sojusz polsko- czeski.

6

7 966 – CHRZEST MIESZKA I – POCZĄTEK ISTNIENIA POLSKI

8 W roku 966 Mieszko I przyjmuje chrzest, symbolizując w ten sposób, że kraj Polan stał się krajem chrześcijańskim. Następuje usuwanie pogańskich miejsc kultu i rozwój budowli sakralnych, powstają pierwsze kościoły, kaplice, klasztory. W Poznaniu zostaje utworzone pierwsze biskupstwo, na czele którego stanął biskup praski Jordan. Duchowni przybywający na ziemie polskie wprowadzają chrześcijańskie zwyczaje i kalendarz.

9 Do 966 roku Polanie nie obchodzili Bożego Narodzenia, Wielkanocy, imienin, nie świętowali niedzieli, nie słyszeli o poście w piątek ani o samym piątku, gdyż nie znali podziału roku na tygodnie. W całym państwie nie było ani jednej szkoły, nikt nie umiał czytać ani pisać.

10 Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski, Polaków i Kościoła. Wraz z chrześcijaństwem Polska przyjęła też kulturę zachodnią. Polski alfabet wywodzi się z łacińskiego, a prawo opiera się na zasadach prawa rzymskiego. Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w noc oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie.

11 Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

12 Ostrów Lednicki

13 Miejscem chrztu mógł być też Poznań, ponieważ w kaplicy pałacowej w katedrze poznańskiej odkryto misę chrzcielną. Jan Długosz, pierwszy historyk polski pisał, że chrzest odbył się w Gnieźnie. W XV wiecznym Roczniku Sędziwoja zanotowano, że miejscem chrztu była Praga. Jerzy Dowiat dowodził, że akt ten dokonał się w Ratyzbonie. Brak wiarygodnych źródeł pisanych powoduje, że wszystkie twierdzenia dotyczące miejsca chrztu Mieszka I są tylko hipotezami.

14 ZAPROWADZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA, JAN MATEJKO

15 . Przeprowadzanie chrystianizacji kraju z pewnością nie było zadaniem łatwym i przypuszcza się, że napotykało na znaczny opór społeczny, także w formie buntów ludowych. Szczególnie silne ogniska oporu znajdowały się na wsiach, gdzie najdłużej kultywowano stare obrządki i gdzie wpływy pogańskich kapłanów były najmocniejsze.

16 Chrzest Polski i jego znaczenie: Przyjęcie przez Mieszka I chrztu za pośrednictwem Czech miało niezwykle istotne znaczenie. Z jednej strony wprowadziło Polskę do społeczności chrześcijańskiej i podniosło prestiż Mieszka I na arenie europejskiej, a jednocześnie uchroniło Słowian przed przymusową chrystianizacją ze strony Niemiec i wzmocniło pozycję Mieszka I w stosunkach z niemieckim cesarzem.

17 Ponadto zaszczepienie na polskim gruncie kościelnych wzorów organizacyjnych, w tym szczególnie ważnego w administracji i dyplomacji piśmiennictwa i form kancelaryjnych, przyczyniło się do wzmocnienia powstającego organizmu państwowego. Duchowni umiejący czytać i pisać przysłużyli się także do rozwoju edukacji i kultury.

18

19 Przyjęcie przez Mieszka I religii chrześcijańskiej było na ówczesne czasy ogromnym wyzwaniem politycznym i zaświadcza o mądrości, charyzmie i dalekowzroczności planów piastowskiego księcia, który miejsce Polski widział wśród państw europejskiej wspólnoty.

20 Banknot o wartości nominalnej 20 zł upamiętniający 1050. rocznicę chrztu Polski.

21

22 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "14.04.2016. Mieszko I został pierwszym historycznym władcą słowiańskich plemion zamieszkałych nad Wisłą. Wywodził się z najmniejszego plemienia tamtejszych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google