Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Ró ż ne rodzaje lasów. 2. Budowa grzyba. Podział grzybów na jadalne i niejadalne. 3. Zwierz ę ta le ś ne. Podział: ssaki, ptaki, owady oraz ro ś lino.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Ró ż ne rodzaje lasów. 2. Budowa grzyba. Podział grzybów na jadalne i niejadalne. 3. Zwierz ę ta le ś ne. Podział: ssaki, ptaki, owady oraz ro ś lino."— Zapis prezentacji:

1 1. Ró ż ne rodzaje lasów. 2. Budowa grzyba. Podział grzybów na jadalne i niejadalne. 3. Zwierz ę ta le ś ne. Podział: ssaki, ptaki, owady oraz ro ś lino ż erne, drapie ż niki, wszystko ż erne. Dary jesiennego lasu. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO „Mali konstruktorzy i poligloci”

2 Rodzaje lasów. 1. Lasy li ś ciaste.

3 Rodzaje lasów. Drzewa, które rosn ą w lasach li ś ciastych to: D ę by graby klony lipy.

4 Rodzaje lasów 2. Lasy iglaste.

5 Rodzaje lasów. Drzewa, które rosn ą w lasach iglastych to: sosny Ś wierki jodły

6 Rodzaje lasów. 3. Lasy mieszane.

7 Rodzaje lasów. Drzewa, które rosn ą w lasach mieszanych to: Sosna Jarz ę bina Leszczyna trzmielina.

8 Grzyby. Budowa grzyba. Poszczególne cz ęś ci grzyba to: kapelusz, blaszki, trzonek, grzybnia.

9 Grzyby. Podział grzybów: 1. Jadalne. Przykłady: - Goł ą bek zielonawy - Pieczarka - Kania - Kurka - Opie ń ki - Rydz - G ą ska - Borowik szlachetny

10 Grzyby. Podział grzybów: 2. Niejadalne. Przykłady: - Muchomor sromotnikowy - Muchomor jadowity - Muchomor plamisty - Lisówka pomara ń czowa - Ma ś lanka - Mleczaj wełnianka - Strz ę piak ceglasty - Borowik szata ń ski - Olszówka

11 Zwierzęta. Zwierz ę ta, które mo ż na spotka ć w lesie to: 1. Ssaki: - Sarna - Dzik - Jele ń - Wiewiórka - Wilk

12 Zwierzęta. 2. Ptaki: - Drozd - Dzi ę cioł - Skowronek - Wrona - Kruk - Kos

13 Zwierzęta. 3. Owady: - Mucha - Motyl - Konik polny - Mrówka - Osa - Pszczoła - Szersze ń

14 Zwierzęta. Zwierz ę ta le ś ne mo ż na podzieli ć ze wzgl ę du na ich sposób od ż ywiania: - zwierz ę ta ro ś lino ż erne: ż ywi ą si ę jedynie ro ś linami - drapie ż niki: ż ywi ą si ę jedynie mi ę sem - zwierz ę ta wszystko ż erne: ż ywi ą si ę zarówno mi ę sem oraz ro ś linami  Dotyczy przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna  Typ szkoły/etap edukacyjny: szkoła podstawowa/edukacja wczesnoszkolna  Opracowany przez:Marta Głodek  Prawa autorskie: Miasto Interaktywne Sp. z o.o.


Pobierz ppt "1. Ró ż ne rodzaje lasów. 2. Budowa grzyba. Podział grzybów na jadalne i niejadalne. 3. Zwierz ę ta le ś ne. Podział: ssaki, ptaki, owady oraz ro ś lino."

Podobne prezentacje


Reklamy Google