Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Scalanie logistyczne – jednostki logistyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Scalanie logistyczne – jednostki logistyczne"— Zapis prezentacji:

1 Scalanie logistyczne – jednostki logistyczne
Opakowania 7 Scalanie logistyczne – jednostki logistyczne

2 Jednostki logistyczne (jednostki wysyłkowe, jednostki transportowe)
Powstają przez połączenie towarów w znormalizowane pod względem kształtów i wymiarów zestawy w celu uproszczenia przepływu towarów w łańcuchach dostaw i obniżenia powstających przy tym kosztów. Dzięki ich oznakowaniu umożliwiają także identyfikację i śledzenie tych jednostek w łańcuchach dostaw.

3 Tworzenie jednostek logistycznych
Zasady, które trzeba przestrzegać podczas tworzenia jednostek logistycznych : łączenie towarów w większe jednostki; normalizacja jednostek pod względem kształtu i wymiarów; zastosowanie środków mechanicznych przy manipulacji; przystosowanie jednostek do układania w stosy; wybór jednostki, która umożliwia skrócenie jak najbardziej ciągłego łańcucha transportowego od dostawcy do odbiorcy.

4 Wyróżniamy następujące jednostki logistyczne :
paletowe jednostki logistyczne; intermodale jednostki transportowe; pojemniki transportowo – magazynowe; jednostki pakietowe.

5 Paletowe jednostki logistyczne
Są najbardziej powszechne i przez to popularne jednostki logistyczne składające się z produktów najczęściej zapakowanych w opakowania zbiorcze lub skrzynki transportowe. Jednostka ładunkowa uformowana na palecie płaskiej lub w palecie skrzyniowej

6 Paleta ładunkowa To płaska, najczęściej drewniana konstrukcja, służąca do transportu towarów. Palety stosowane są jako sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą wózków widłowych.

7 Palety ładunkowe PŁASKIE AŻUROWE SKRZYNIOWE SŁUPKOWE SPECYFICZNE

8 Paleta ażurowa Paleta skrzyniowa Paleta słupkowa Paleta do składowania materiałów zrolowanych Paleta do pojemników z płynem Paleta płaska

9 Intermodalne jednostki transportowe (ITU - Intermodal Transport Unit)
Grupa ta przeznaczona jest do przemieszczania towarów od dostawcy do odbiorcy w sposób umożliwiający konfigurowanie różnorodnych łańcuchów transportowych i korzystanie z różnych środków transportu podczas dostawy, bez konieczności zmiany opakowania transportowego.

10 Rodzaje intermodalnych jednostek transportowych:
kontenery; nadwozia wymienny; naczepy samochodowe (siodłowe) .

11 KONTENER Jest urządzeniem transportowym wielokrotnego użycia o trwałym charakterze, specjalnie zaprojektowanym dla ułatwienia przewozu towarów jednym lub kilkoma środkami transportu bez konieczności przeładowania ładunku, przystosowanym konstrukcyjnie do łatwych manipulacji, zwłaszcza podczas jego przeładunku z jednego środka transportu na drugi oraz łatwego napełniania i opróżniania, posiadającym wewnętrzną objętość co najmniej 1m3 .

12 Ze względu na przeznaczenie i budowę rozróżniamy następujące typy kontenerów:
kontener uniwersalny ogólnego przeznaczenia – general purpose "dry van„ kontener o podwyższonej wysokości – high cube kontener o podwyższonej wysokości i szerokości – high cube palletwide kontener o kontrolowanej temperaturze – temperature controlled kontenerów klimatyzowanych , kontener z otwartym dachem – open top "bulktainers kontener o bokach otwartych – open side, kontener z otwartym dachem i bokiem – flushfolding flat-rack container, kontener platforma – platform container, kontener z wentylacją – ventilated container, kontener cysterna – tank container, kontener o podłodze tocznej – rolling floor, kontener do przewozu gazów – Gas Bottle, kontener agregat – Generator, kontener składany – Collapsible ISO, kontener o zdejmowalnej obudowie (ścianach wraz sufitem) – Swapbody

13

14 Nadwozie wymienne Jednostka do przewozu towarów, której rozmiary odpowiadają wymiarom środka transportu samochodowego i wyposażone w nogi podporowe, urządzenia za- i wyładunkowe przeznaczone do jej przemieszczania między różnymi gałęziami transportu, zwykle samochodowym i kolejowym. Zasadniczą cechą odróżniającą je od kontenera jest brak sztywnej ramy konstrukcyjnej obejmującej całkowite gabaryty tego opakowania transportowego, przez co niemożliwe jest piętrzenie nadwozi wymiennych oraz występuje konieczność wykonywania ich przeładunku pionowego.

15 Najczęściej stosowane są następujące rodzaje nadwozi wymiennych:
skrzyniowe zbiornikowe chłodnicze

16 Istnieją dwa typy nadwozi:
1. typ C – dla przewozu samochodem z przyczepą lub bez 2. typ A – dla przewozu ciągnikiem siodłowym z naczepą Nadwozie wymienne posiada standardowe wymiary: długość 7150mm (12192 mm), szerokość 2500mm, wysokość 2675 mm oraz maksymalną masę brutto do 36 ton.

17 Naczepa samochodowa Środek transportowy bez silnika, wykorzystywany dla przewozu towarów i przeznaczony do sprzęgania ze środkiem transportu samochodowego w taki sposób, aby zasadnicza część jego masy własnej i ładunku była przejmowana przez pojazd silnikowy. Musi być ona podatna na przewóz intermodalny tzn. że musi być ona konstrukcyjnie przystosowana do przeładunku pionowego.

18 Rozróżnia sie następujące rodzaje naczep samochodowych:
Skrzyniowe zbiornikowe Izotermiczne chłodnicze

19 Pojemniki transportowo - magazynowe
W skrócie nazywane pojemnikami , są urządzeniami pomocniczymi przeznaczonymi do transportu i składowani towarów, a niekiedy również ich ekspozycji. Wyróżnia się pojemniki: przejezdne, nieprzejezdne.

20 O KONSYSTENCJI SZTYWNEJ
Pojemniki przejezdne to pojemniki wyposażone w koła jezdne, przemieszczane ręcznie, w niektórych rozwiązaniach przystosowane do piętrzenia za pomocą sprzętu mechanicznego. POJEMNIKI PRZEJEZDNE ROZBIERALNE SKŁADANE WSUWANE (GNIAZDOWE) O KONSYSTENCJI SZTYWNEJ Słupkowe Z ramami bocznymi Z ramą podwozia – A A Z ramą podwozia – Z Z ramą podwozia – U Z ramą podwozia – V Z ramą podwozia – L Rodzaje > Odmiany>

21 Pojemniki nieprzejezdne
To pojemniki przenośne lub przewożone, które w zależności od masy brutto (wraz z ładunkiem) przemieszczane są ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, przystosowane do piętrzenia w stosach. Pojemniki tego typu wykonywane są z metalu lub tworzywa sztucznego.

22 Pojemnik systemowy Pojemnik uniwersalny Pojemnik izotermiczny Pojemnik trapezowy Pojemnik składany Pojemnik na materiały niebezpieczne

23 Jednostki pakietowe Pakiet jest jednostka ładunkową:
składająca się co najmniej z 2 szt. tego samego ładunku (rury, pręty, sklejka, płyty pilśniowe, szyby itp.) zestawioną przy użyciu środków zespalających ładunek; w sposób zapewniający trwałość formy i masy oraz zabezpieczający ładunek przed uszkodzeniem; przystosowany do zmechanizowanego przeładunku; o masie i wymiarach dostosowanych do gabarytów pojazdów skrajni kolejowej.

24 Co to są opakowania modułowe?
indywidualne zbiorcze wysyłkowe (transportowe) Budowa modularna Dostosowana do palety

25 Jest to opakowanie transportowe kompatybilne z istniejącą techniką transportu kombinowanego z wymiennymi pojemnikami, które powinno ułatwić przejście między wewnątrzzakładowymi procesami transportowymi oraz transportem bliskim i dalekim, dzięki łatwości grupowania.

26 Skrzynka logistyczna

27 Modułowość… dopasowanie jednostek ładunkowych
ciąg od najmniejszego wzorcowego opakowania do największego zwiększa efektywność ekonomiczną i techniczną transportu wzrost bezpieczeństwa operacji ładunkowych

28 Wymiarowanie opakowań
Wymiary opakowań decydują o stopniu wykorzystania powierzchni i przestrzeni ładunkowej środków transportu oraz tzw. zintegrowanych jednostek ładunkowych. Zalecane wymiary opakowań zawiera norma ISO 3394 opracowana w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) [90]. System szwajcarski System norweski

29 400 x 600 mm Wymiar opakowań modułowych
Podstawa opakowania o wymiarach 400 x 600 mm 800mm x 1200mm 1000mm x 1200mm System modułowych opakowań uzyskuje się poprzez mnożenie lub dzielenie podstawowego wymiaru modułu (400mm x 600mm).

30

31

32 Opakowania modułowe… ułatwiają tworzenie łańcuchów transportowych, które są rdzeniem transportu gwarantują właściwe wykorzystanie powierzchni ładunkowej środków transportu ubezpieczają ładunek w czasie przewozu

33 Wybór rodzaju stosowanych opakowań powinien decydować o:
stopniu wpływu na środowisko naturalne opakowań liczbie koniecznych przepakowań kosztach logistycznych dokładności i szybkości identyfikacji możliwości kontroli jakościowej i ilościowej ilości strat i ubytków w czasie transportu

34


Pobierz ppt "Scalanie logistyczne – jednostki logistyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google