Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały z międzynarodowej konferencji szkoleniowo-naukowej 12-13 września 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały z międzynarodowej konferencji szkoleniowo-naukowej 12-13 września 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Materiały z międzynarodowej konferencji szkoleniowo-naukowej 12-13 września 2009r.

2 Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie, której prezesem jest dr Maciej Barczentewicz

3  prof. Thomas Hilgers  Dyrektor Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha  Współtwórca Creighton Model System i NaProTechnology  Profesor Ginekologii i Położnictwa  Członek Papieskiej Akademii Pro Vita

4  Susan Hilgers  Żona Thomasa Hilgersa  współzałożyciel Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha  Współtwórca Creighton Model FertilityCare System  Certyfikowany nauczyciel FertilityCare System

5  prof. Joseph Stanford  Profesor Wydziału Medycyny Rodziny w Utah  Członek Zarządu FertilityCare Centers of America

6  dr Mark Stegman  Położnik i Ginekolog w Pensylwanii  Certyfikowany Konsultant Medyczny FertilityCare  Praktykujący chirurgiczną NaProTechnology

7  dr Philip Boyle  Lekarz rodzinny prowadzący praktykę NaProTechnology w Galway  Certyfikowany Konsultant Medyczny FertilityCare  Prezes FertilityCare Centers Europe  Członek Zarządu FertilityCare Centers International

8 „Creighton Model System: zrozumieć płodność”

9  Szkoła Medyczna Uniwersytetu w St. Luis – 1976-77  Szkoła Medyczna Uniwersytetu Creightona Omaha – 1977-1985  Instytut Badań nad Ludzką Płodnością im. Pawła VI Omaha – rok założenia 1985r., w którym znajduje się siedziba FertilityCare i NaProTECHNOLOGY

10  Standaryzowaną modyfikacją metody owulacji Billingsa  Oparta na badaniach, nauczaniu i systemie prowadzenia par małżeńskich  Zintegrowanym systemem edukacji zapewniającym najwyższą jakość usługi każdej parze

11  Opiera się na standaryzowanej obserwacji, zapisywaniu w karcie obserwacji biowskaźników w celu monitorowania oraz utrzymywania zdrowia i płodności kobiety  Służy zarówno małżeństwom pragnącym dziecka jak i tym odkładającym poczęcie  Pomaga wykryć nieprawidłowości z zdrowiu kobiety

12  Skupiona na kobiecie i parze małżeńskiej  Kobieta może używać systemu przez cały rozrodczy okres życia (od pierwszej miesiączki do menopauzy)  Kobiety i pary małżeńskie są uczone indywidualnie przez instruktora w atmosferze sprzyjającej zaufaniu  Indywidualne zajęcia są dopasowane do każdej kobiety i pary małżeńskiej

13  Słownik obrazkowy w standaryzowany sposób ilustruje obserwacje śluzu oraz biowskaźniki cyklu  Terminologia obserwacji została ustandaryzowana, tworząc kod wspólny wszystkim użytkownikom metody  Obserwacje są zapisywane w specjalnych Kartach CMS  Standaryzowany zapis umożliwia poprawne odczytanie, zrozumienie oraz ocenę każdej karty obserwacji – indywidualnego zapisu dla każdej kobiety

14  Standaryzacja zapisu pozwoliła na rozwój NaProTechnology w latach 80 i 90-tych  Creighton Model jest pierwszym systemem łączącym planowanie rodziny z monitorowaniem i podtrzymywaniem zdrowia ginekologicznego i rozrodczego kobiety

15  Prawidłowe zapisanie cyklu kobiety w standaryzowanym systemie CMS  Odczytanie z karty poziomu estrogenów i progeteronu  Porównanie zapisów danej kobiety z prawidłowymi objawami cyklu  Leczenie objawów chorobowych, aby pomóc kobiecie uzyskać prawidłowe cykle

16  stan bycia płodnym  zdolność do poczęcia nowej istoty ludzkiej  zdolność rozrodcza

17  Dobrych plemników  Dobrych komórek jajowych  Dobrego śluzu z szyjki macicy

18 W 1972r. WHO w dokumencie pt. „Śluz szyjkowy a rozrodczość człowieka” stwierdza, że śluz szyjkowy: „… upodabnia szyjkę macicy do biologicznej zastawki, która w pewnych okresach w cyklu pozwala plemnikom na przedostanie się do jamy macicy, a w innych blokuje ich przyjęcie.”

19  Pary z normalną płodnością: - 1 cykl – 76% - 3 cykl – 90% - 6 cykl – 98%  Pary z normalną płodnością – grupa 100 osób: - 1 rok – 21% * Pary te współżyją tylko w czasie określonym według obserwacji jako dni płodne.

20  SPICE Index - S – Spiritual – duchowy - P – physical – fizyczny - I – intellectual – intelektualny - C – creative/communicative – kreatywny/komunikatywny - E – emotional - emocjonalny  System ten został stworzony w celu oceniania postępu pary w rozwijaniu więzi małżeńskiej

21  Nauczyciel musi przekazać podstawowe wiadomości dotyczące płodności i niepłodności, nie będąc „nastawionym antykoncepcyjnie”  Nauczyciel musi być zaangażowany w pomoc małżeństwu w zrozumieniu, szanowaniu i docenieniu ich płodności  Poprawne użycie Creighton Model jest wspólną odpowiedzialnością męża i żony  Małżonkowie mają wolny wybór użycia metody zarówno w celu odłożenia poczęcia jak i poczęcia dziecka, zależnie od intencji

22 „Mocą prawdy nam ukazanej, możemy ujrzeć płodność łaski w działaniu ludzkim, jako że to działanie karmi się nadprzyrodzoną obecnością Ducha Świętego.” „Zaproś Ducha Świętego, poprzez wewnętrzny akt wiary, do tej rozmowy, a ujrzysz płodność Ducha Świętego w tych, do których będziesz przemawiał, kiedy ich oczy, umysły, serca i ciała otworzą się na pełnię miłości Ducha Świętego, Pana, Dawcy Życia.”

23 „NaProTECHNOLOGY: szerokie spektrum jej zastosowania”

24  Naturalna Technologia Prokreacyjna  Nowa nauka o zdrowiu rozrodczym kobiety, która specjalizuje się we współdziałaniu z naturalnymi mechanizmami i funkcjami prokreacyjnymi

25  Współpracuje z cyklem danej kobiety  Łączy edukację prozdrowotną w zakresie płodności i przekazywania życia z technologią medyczną  Podchodzi do kobiety jako do pełnowartościowej osoby  Ma różnorakie zastosowanie

26  Medyczne  Chirurgiczne  Perinatalne

27  Planowanie rodziny  Profile hormonów  Leczenie poważnych zaburzeń hormonalnych  Niepłodność i poronienia nawykowe  Zespół napięcia przedmiesiączkowego  Nawracające torbiele jajnikowe  Chroniczne zapalenie endometrium

28  „prawie bezzrostowa” chirurgia  Laparoskopia diagnostyczna  Endometrioza  Jajniki policystyczne  Zrosty w jamie brzusznej

29  Zmniejszenie ilości porodów wcześniaczych  Zmniejszenie urodzeń mnogich (3,2% w porównaniu z 35-40% dla technik in vitro)  Zastosowanie progesteronu w ciąży

30  Wszelkiej antykoncepcji  Pigułek antykoncepcyjnych  Wkładek wewnątrzmacicznych  Sterylizacji  Aborcji  Sztucznej inseminacji (zarówno nasienia męża jak i dawcy)  Technologii wspomaganego rozrodu (ART)

31  Tylko 5-10% to cykle 28 dniowe tzn. w których owulacja następuje ok. 14 dnia cyklu  Niski poziom progesteronu będzie objawiał się: - krótką fazą lutealną - plamieniami przed miesiączką - nietypowymi krwawieniami - nawykowymi poronieniami wczesnymi  Poronienia nawykowe: - u 80% kobiet występuje endometrioza - skąpy objaw śluzu - najskuteczniejsze leczenie to podawanie progesteronu i usunięcie chirurgiczne zmian endometrialnych

32  Cykle „suche” tzn. słaby, krótki objaw śluzu świadczy o obniżonej płodności (nie tylko brak warunków dla plemników). Leczenie to podawanie wit. B6  Zespół policystycznych jajników (PCO) objawia się: - długimi krwawieniami (powyżej 7 dni) - występowaniem przez cały cykl śluzu, brak dni suchych - najskuteczniejsze leczenie to resekcja klinowa jajników (66% skuteczności przy 30% przy tradycyjnym leczeniu Klomifenem)

33  Cytrynian klomifenu (Clostylbegyt) do stymulacji owulacji. To preparat antyestrogenowy. 80% owulacji, 40% ciąże. Zmniejszona ilość śluzu szyjkowego utrudnia jednak skuteczność prób poczęcia dziecka.  Celowane badanie hormonalne pozwala na precyzyjne diagnozowanie nieprawidłowości i podawanie hormonów w dawkach i czasie dostosowanych do potrzeb danej kobiety, co jest np. bardzo ważne przy leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), czy depresji poporodowych.

34 „Porównanie procedur leczenia niepłodności i NaProTechnology w świetle badań naukowych EBM”

35  Niepłodność jest zespołem a nie diagnozą, dlatego powinna być wykonana pełna ocena diagnostyczna  Jest wiele możliwych przyczyn niepłodności  Zazwyczaj występuje więcej niż jedna nieprawidłowość lub przyczyna  Niepłodność powinna być leczona jak schorzenie przewlekłe a nie jak schorzenia ostre

36  Kluczowym punktem końcowym leczenia niepłodności jest urodzenie zdrowego, pojedynczego noworodka, a później zdrowe dziecko  W NaProTechnology jest też ważne, aby kobieta po urodzeniu zdrowego dziecka mogła urodzić kolejne zdrowe dzieci. To dopiero wskazuje, że przyczyny niepłodności zostały usunięte na stałe.

37  W badaniach kohortowych (kumulujące cykle kobiety) wyniki są właściwe dla oceny niepłodności, jako choroby przewklekłej. Cykl versus analiza kohortowa Inseminacja IUIIUI+ stymulacja owulacji IVF Na cykl7,4%8,7%12,2% Kumulująca się w ciągu 6 m-cy 31%37%38%

38  Wiek kobiety (zwłaszcza grupa po 35 r.ż.)  Długość czasu starania się o poczęcie  Rozpoznania (diagnostyka)  Wcześniejsze ciąże lub urodzone dzieci  Wcześniejsze próby leczenia

39  Kohortowe badanie rozrodu wspomaganego Boston 2009  Kohortowe badanie NaProTechnology Galway 2008

40  6164 kobiet z założoną niepłodnością  Średnia wieku 35,8  Średni czas trwania niepłodności – nie podany!  50% nigdy nie było wcześniej ciąży  Rozpoznanie nie określone!  Obserwowanych przez 6 cykli

41  Surowy wskaźnik żywych urodzeń 51%  71% ciąż pojedynczych  29% ciąże mnogie (27% bliźniaki, 2% trojaczki)  Inne dane neonatologiczne nie zostały przedstawione Pytania co do wyników:  Czy rzeczywiście badane pary były niepłodne?  Nie podano jaka była śmiertelność okołoporodowa.  Wskaźnik ciąż mnogich jest wysoki.

42  1239 małżeństw (lata 1998-2002)  1072 starało się o poczęcie przynajmniej przez rok nim zaczęli leczenie  Średni wiek kobiet 35,8  Średni czas starania się o poczęcie 5,6 roku  33% w przeszłości korzystających nieskutecznie z in vitro  24% wcześniej rodziło  Małżeństwa prowadzone aż do urodzenia żywego noworodka, cykl leczenia 2 lata lub wycofanie się z programu

43  Surowy wskaźnik żywych urodzeń 25,5%  4,5% ciąże bliźniacze  5,2% wcześniaki  4,5% masa urodzeniowa poniżej 2500g  1,4% masa urodzeniowa poniżej 1500g

44 Wcześniejsze zastosowanie technik ART Liczba małżeństwSurowy wskaźnik żywych urodzeń 070230,8 112822,7 212514,4 3 lub więcej9710,3 Wcześniej urodzone dzieci Liczba małżeństwSurowy wskaźnik żywych urodzeń żadnych25723,1 1 lub więcej78535,8

45  Kohortowy wskaźnik żywych urodzeń uzyskany przy zastosowaniu NaProTechnology jest podobny do kohortowego wskaźnika in vitro  NaProTechnology wymaga więcej czasu niż in vitro, ale ma znacznie niższy wskaźnik wcześniactwa i śmiertelności okołoporodowej, kosztuje też znacznie mniej

46  Niepłodność jest przewlekłym schorzeniem i powinna być odpowiednio leczona  Najbardziej właściwym rezultatem leczenia dla małżeństwa i zdrowia publicznego jest urodzenie pojedynczego, zdrowego noworodka, a później zdrowego dziecka  Ocena metod leczenia niepłodności powinna być oparta na badaniach kohortowych a nie na badaniach na „cykl”

47  Porównanie pomiędzy badaniami powinno uwzględniać różnice badanych populacji, a w szczególności wiek kobiety, czas starania się o poczęcie, wcześniejsze ciąże lub urodzone dzieci, wcześniejsze próby leczenia oraz właściwą diagnozę  Ograniczone badania porównawcze sugerują, że rezultaty dotyczące zdrowia dzieci w NaPro są dobre lub nawet lepsze niż rezultaty innych procedur leczenia niepłodności


Pobierz ppt "Materiały z międzynarodowej konferencji szkoleniowo-naukowej 12-13 września 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google