Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

……Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje….. ks. prof. Józef Tischner ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Natalii Gąsiorowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "……Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje….. ks. prof. Józef Tischner ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Natalii Gąsiorowskiej."— Zapis prezentacji:

1 ……Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje….. ks. prof. Józef Tischner ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Natalii Gąsiorowskiej Łódź, ul. Astronautów 19 tel. (042) 681 49 77 www.zsp2lodz.pl

2 Nasza szkoła na planie miasta tramwaj : 15, 16 autobus : 52, 57,61,69 Astronautów

3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 NOWOŚĆ!

4 Nauka finansów i rachunkowości pozwoli uzyskać kompetencje do realizacji zadań operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach budżetowych, organach skarbowych. Technik ekonomista

5 Idealny kandydat do zawodu powinien:

6 Technik ekonomista Najważniejsze przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii ekonomika rachunkowość prawo specjalizacja język obcy zawodowy pracownia ekonomiczna

7 Technik ekonomista Możliwości zatrudnienia:  własna działalność gospodarcza,  praca na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności ekonomicznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,  praca na stanowiskach operacyjnych w bankach, urzędach skarbowych, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządu terytorialnego.

8 Każdego roku uczniowie klas ekonomicznych biorą udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

9 Uczestniczymy w Szkolnej Giełdowej Grze Internetowej. Wraz z zespołami kilku krajów, inwestujemy wirtualne pieniądze na prawdziwej giełdzie.

10 Technik logistyk Logistyk to najczęściej poszukiwana przez pracodawców specjalizacja. Prognozy rynkowe wskazują, że tendencja ta będzie wciąż rosnąca.

11 Logistyk to organizator czasu w przepływie produktów, począwszy od dostawcy surowców, poprzez producenta, aż po klienta. Dzięki logistykom firmy oszczędzają i zarabiają więcej niż inne.. W roku szkolnym 2009/2010 pierwsi absolwenci klasy logistycznej opuścili mury Naszej Szkoły. W tej chwili nasi uczniowie uczęszczają do sześciu klas logistycznych.

12 Idealny kandydat do zawodu powinien:

13 Technik logistyk Najważniejsze przedmioty zawodowe: podstawy logistyki ekonomika logistyki systemy logistyczne planowanie logistyczne transport i spedycja laboratorium magazynowe gospodarka elektroniczna język obcy zawodowy gospodarka zapasami i magazynem laboratorium logistyczno - spedycyjne

14 Technik logistyk Możliwości zatrudnienia: Absolwent może być zatrudniony w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

15 Od roku 2008 uczniowie klas logistycznych biorą udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. W roku szkolnym 2010/2011 dwóch reprezentantów Naszej Szkoły zakwalifikowało się do półfinałów.

16 Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Polską Grupą Farmaceutyczną i Polską Grupą Energetyczną w Łodzi.

17 Technik organizacji reklamy od września 2009 – w Łodzi tylko w ZSP 2 Technik organizacji reklamy planuje i organizuje działalność reklamową i promocyjną, stosuje różne formy reklamy w kampaniach reklamowych, stosuje metody badań rynku reklamy, wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe wspomagające organizację kampanii reklamowej.

18 Idealny kandydat do zawodu powinien:

19 Technik organizacji reklamy Najważniejsze przedmioty zawodowe: podstawy ekonomii organizacja reklamy techniki poligraficzne grafika komputerowa public relations rysunek i liternictwo psychologia reklamy język obcy zawodowy fotografia reklamowa historia sztuki i reklamy

20 Technik organizacji reklamy Możliwości zatrudnienia: Absolwent może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów wyższych lub być zatrudniony w:  agencjach reklamowych  działach marketingu i reklamy  biurach ogłoszeń środków masowego przekazu  działach promocji środków masowego przekazu  studiach produkcyjnych  agencjach public relations

21 Profesjonalne projekty uczniów klasy Technik Organizacji Reklamy

22 Współpracujemy z firmami o charakterze reklamowo – marketingowym:

23 Technik obsługi turystycznej zajmuje się fachowym i kompleksowym świadczeniem usług turystycznych. Jego zadaniem jest planowanie trasy podróży dla klientów indywidualnych, organizacja grupowych wyjazdów służbowych lub urlopowych. Potrafi dokonać kalkulacji i rozliczenia imprezy turystycznej. Prowadzi badania popytu oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. NOWOŚĆ ! od września 2011 – nowy zawód w Naszej Szkole

24 Technik obsługi turystycznej Idealny kandydat do zawodu powinien: NOWOŚĆ !

25 Technik obsługi turystycznej Najważniejsze przedmioty zawodowe: zarządzanie turystyką geografia turystyczna podstawy turystyki obsługa ruchu turystycznego ekonomia i prawo w turystyce marketing usług turystycznych obsługa informatyczna w turystyce język obcy zawodowy NOWOŚĆ !

26 Technik obsługi turystycznej Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie profesjonalnej obsługi ruchu turystycznego lub może podjąć pracę: NOWOŚĆ !  w jednostkach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki swojego regionu,  w biurach podróży i agencjach turystycznych,  w hotelach, zakładach hotelarskich, pensjonatach, domach wczasowych,  w ośrodkach informacji turystycznej.

27 Uczniowie klas trzecich Technikum odbywają 4 – tygodniowe praktyki w firmach lub przedsiębiorstwach prowadzących działalność zgodną z wybranym zawodem Praktyki

28 W ostatnim raporcie o agresji w szkołach przygotowanym dla Urzędu Miasta Łodzi przez socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego Nasza Szkoła została uznana najbezpieczniejszą wśród wszystkich łódzkich Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych.

29 W rankingu wyników egzaminów maturalnych 2010 w Technikach, opublikowanym przez „Rzeczpospolitą” Nasza Szkoła znalazła się na 3 miejscu w Łodzi.

30 Nasza Szkoła bierze udział w realizacji projektów Unijnych:  E – POGOTWIE MATEMATYCZNE – realizowany przez PŁ  MATURA – PIERWSZY KROK DO KARIERY – realizowany przez ŁCDNiKP Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki i geografii.

31 Iść czy nie iść? Oto jest pytanie ZSP2 Informacje dotyczące rekrutacji:  sekretariat szkoły tel. (042) 681 49 77  e- mail: zsp2lodz op.pl  www.zsp2.lodz.pl

32 PRZEDMIOTY PUNKTOWANE NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM 1.język polski 2.język obcy 3.dwie najlepsze oceny spośród następujących przedmiotów:

33 1.Podanie o przyjęcie do szkoły (formularz wydrukowany z systemu elektronicznego naboru) 2.Oryginał i kopie świadectwa ukończenia gimnazjum 3.Oryginał i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 4.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w technikum (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie ZSP Nr 2) 5.Dwie fotografie WYMAGANE DOKUMENTY

34 Więcej informacji o zawodach i o rekrutacji do szkoły szukaj na stronie internetowej www.zsp2lodz.pl

35 Zapraszamy na spotkania z nauczycielami i uczniami Naszej Szkoły 4 i 7 kwietnia 2011 godz. 15.00 – 17.30

36 Spotkasz nas również podczas Targów Edukacyjnych w hali Expo 10 – 12 marca 2011

37 www.zsp2lodz.pl

38

39 Nasza szkoła organizuje wiele ciekawych propozycji, które rozbudzają w uczniach kreatywność oraz chęć dążenia do celu. Uczniowie mają możliwość wyboru spośród wielu różnorodnych konkursów: począwszy od ekonomicznych poprzez matematyczne, a kończąc na historycznych. Nasi uczniowie biorą także udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, dzięki czemu zdobywają nowe doświadczenia.

40 Organizujemy konkursy ekonomiczne

41 Warsztaty ekonomiczne zapoznają nas z rynkiem pracy

42 Na Targach Edukacyjnych spotykamy się z Gimnazjalistami

43 To my, to my ekonomiści!

44

45

46 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w takie konkursy jak np. „Młodzieżowe Fascynacje” jesteśmy tolerancyjną szkołą. Unikamy konfliktów.

47 Uczestniczyliśmy w Konkursie ODYSEJA UMYSŁU. Zakwalifikowaliśmy się do Ogólnopolskich Eliminacji w Gdańsku

48 Tradycja jako przekaz obyczajów i zasad jest dewizą naszych uczniów i nauczycieli, dla których ważne jest poczucie tożsamości. Kultywowane są tradycje oparte na szkolnych zwyczajach – ślubowanie klas I, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Andrzejki, Jasełka, studniówka, Walentynki, Żakinada. Kształtujemy też postawy patriotyczne, przygotowując Święto Niepodległości. Stałym elementem naszej pracy pozalekcyjnej są wieczorki poetyckie i debaty tematyczne. Równie ważny jest rozwój fizyczny młodzieży, dlatego organizujemy specjalne zajęcia sportowe, takie jak aerobik, mecze siatkówki i koszykówki. Zabawa, zabawa, zabawa… to Żakinady podstawa

49 Pomysłodawcami i współorganizatorami byli: Honorowy Konsul Generalny Republiki Węgierskiej (a równocześnie Wielki Mistrz Międzynarodowego Zakonu Rycerskiego Świętego Jerzego) Tadeusz Kaczor, oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły OtwarcieWystawy „Polak, Węgier dwa bratanki”,

50

51 „Tylko ten człowiek jest wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je, bez względu na skutki – wyznawać czynem.” (J. Piłsudski)

52 1. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony! Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny, Król nad wiekami! A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. 2. W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano; cóż jest, czym był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało witać Go przed bogaczami A Słowo...

53 W Ostatki bawią się nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele

54

55 Każdemu uczniowi radość się udziela, gdy zbliża się Dzień Nauczyciela. Z okazji tego zaszczytnego Święta niech każda buzia będzie uśmiechnięta.

56 Ślubowanie Pierwszaków to radosny dzień w naszej szkole

57 Minęła studniówka [Zabieramy się do pracy.] Z wielkim hukiem. Czas ucieka i matura coraz bliżej.

58 Ten sam Ten sam księżyc chodzi po pokoju, późne komary, więc łagodna zima jęczmień poczerwieniał, uzbierany w deszczu, kaczki ziewają, jeszcze jestem, wszystko to samo, tylko nie kocha się nigdy jak przedtem. ks. Jan Twardowski

59 Nie wystarczy mówić! Trzeba mówić mądrze! Debatujemy nad sytuacją w kraju

60 Wybieramy Miss i Mistera szkoły

61 Jesteśmy werwy pełni, do gry zawsze bardzo chętni, nawet kiedy przegrywamy razem się trzymamy…

62 Nasi uczniowie pomagają schronisku dla zwierząt. Współpracują z domem dziecka, uczestniczą w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W tym celu chodzą do przedszkola, które znajduje się obok naszej szkoły. Kładziemy nacisk na to, aby nasi uczniowie byli wrażliwi na cierpienie innych, dzięki czemu w naszej szkole nie ma przemocy. Przygarnij mnie

63 Nasze przedszkolaki, chociaż nie są duże, kiedy im czytamy śmieją im się buzie.

64 Na lekcjach rzadko się nudzimy, bo jesteśmy naprawdę zainteresowani tym, co mówią nauczyciele. Nasze oczy podczas lekcji cieszy wystrój sal który zachęca do pracy wprowadza ład i harmonię.

65 „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.” A lbert Einstein

66 Ucz się razem z nami, jeśli masz ochotę, już za parę minut będziesz przyjacielem całej naszej szkoły…

67


Pobierz ppt "……Zawsze szczytami chodzić nie będziesz, ale co zdobędziesz, to Twoje….. ks. prof. Józef Tischner ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Natalii Gąsiorowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google