Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPEDYCYJNA FIRMA SYMULACYJNA UCZNIOWIE KL IV TS. Firma symulacyjna to przedsiębiorstwo zakładane przez uczniów przy wsparciu nauczyciela, w celu podejmowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPEDYCYJNA FIRMA SYMULACYJNA UCZNIOWIE KL IV TS. Firma symulacyjna to przedsiębiorstwo zakładane przez uczniów przy wsparciu nauczyciela, w celu podejmowania."— Zapis prezentacji:

1 SPEDYCYJNA FIRMA SYMULACYJNA UCZNIOWIE KL IV TS

2 Firma symulacyjna to przedsiębiorstwo zakładane przez uczniów przy wsparciu nauczyciela, w celu podejmowania czynności handlowych, dająca uczniom możliwości nabycia umiejętności prowadzenia biznesu, a także wzmocnienia ich wiadomości teoretycznych o praktykę. PLANOWANIE PROJEKTU – WYBÓR TEMATU Istotą pracy firmy jest symulacja, czyli naśladownictwo pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje biurowe, niezależne od profilu firmy są identyczne jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Praca jest rzeczywista, natomiast towar i pieniądz są fikcyjne. Prace biurowe w firmie symulacyjnej nie różnią się od prac biurowych prawdziwego przedsiębiorstwa, w którym pracownicy biurowi nie maja bezpośredniego kontaktu z towarem, a tylko dokumentami.

3 Kto realizował projekt? Zajęcia w Firmie symulacyjnej realizowane były w formie 45 minutowych warsztatów dla uczniów IV klasy Technikum Spedycyjnego.

4 Głównym celem projektu było zbudowanie kwalifikacji praktycznych, podsumowanie zdobytej wiedzy oraz przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy. Cele szczegółowe miały charakter ogólny i uczniowie sami je precyzowali dobierając jednocześnie odpowiednie narzędzia, które pozwoliły je osiągnąć. Dotyczyły one min.: zdobywania umiejętności konfrontacji teorii z praktyką podejmowania odpowiedzialnych decyzji praktycznych działań pracy w zespole oraz dobrej zabawy Cele projektu

5 Zasady współpracy w grupie Praca w każdym dziale firmy symulacyjnej wymaga umiejętności pracy grupowej, kierowania pracą, wspólnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz współpracy z innymi zespołami – działami. Zasady pracy w grupie zostały ustalone na samym początku projektu. Dotyczyły min: Systematyczności działania Dokładności wykonywania zadań Odpowiedzialności za wykonaną pracę Umiejętności słuchania i akceptowania decyzji innych

6 Harmonogram działań Zajęcia w firmie symulacyjnej odbywały się w formie warsztatów w grupach liczących nie więcej niż 13 osób. Każdy uczeń był pracownikiem firmy symulacyjnej, i identyfikował się z problemami firmy tak, jakby pracował w prawdziwym przedsiębiorstwie. Uczniowie na pracę w firmie poświęcali ok. 2 godziny tygodniowo. Zajęcia praktyczne odbywały się raz w tygodniu i trwały 1 godzinę lekcyjną. Pozostały czas przewidziany był na pracę własną w siedzibie firmy symulacyjnej, bądź w domu. Zajęcia warsztatowe trwały do końca kwietnia br. Przez pierwszy miesiąc uczniowie wdrażali się w kuluary działania firmy symulacyjnej: dzielili się na zespoły, opracowywali biznes plan, rejestrowali podmiot gospodarczy, poznali specyfikę funkcjonowania poszczególnych działów, zapoznali się z ofertą przedsiębiorstwa, dostawcami i klientami itd.

7 Po miesięcznym wdrożeniu uczniowie przejęli zarząd nad firmą, samodzielnie wykonując przy tym wszelkie prace związane z jej prowadzeniem (poza pacami fizycznymi) a więc: składanie zamówień u dostawców po wcześniejszym zapoznaniu się z ofertą różnych firm dokumentowanie procesy handlowe przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego ewidencjonowanie sprzedaży i rozchodowanie gotowych produktów prowadzenie ewidencji księgowej oraz rozliczeń budżetowych prowadzenie ewidencji kadrowej i płacowej podejmowanie decyzji w celu optymalizacji działalności operacyjnej przedsiębiorstwa przygotowywanie i dokumentacja projektów modernizacyjnych Po 3-miesięcznym okresie samodzielnego prowadzenia firmy nastąpiło rozliczenie działalności. Każdy dział opracował wówczas raport, który zawierał podsumowanie dobrych i złych decyzji oraz wnioski z błędów, jakie zostały popełnione. Do końca kwietnia uczniowie prowadzili swoje przedsiębiorstwo w formie elektronicznej, przy użyciu specjalistycznych programów, aktywnych druków i formularzy.

8 Monitoring pracy uczniów Praca uczniów monitorowana była na bieżąco w trakcie zajęć. Systematyczny nadzór nad realizacją zadań znacznie usprawnia pracę i daje uczniom możliwość bieżącej korekty błędów i nieprawidłowości. Uczniowie poprawiali błędy sami, ucząc się w ten sposób dokładnej i rzetelnej pracy. Spójna treść poszczególnych pakietów dała także możliwość monitorowania występujących zależności i kontynuacji zadań, co wpływało na kształtowanie zachowań i pracy w grupie.

9 Dokumentowanie pracy i przedstawienie efektów Uczniowie bazując na posiadanej wiedzy i mając do dyspozycji pracownię komputerową pracowali na przygotowanych wcześniej przez prowadzącego pakietach szkoleniowych. Pakiety przygotowywane zostały w wersji papierowej i zawierały dokładne instrukcje i dane do wykonania poszczególnych zadań. W drugiej części projektu takie same czynności wykonywane były w wersji elektronicznej. Dla ułatwienia pracy plan zajęć został przygotowany według zasad obowiązujących w typowych przedsiębiorstwach. W pracowni zostały wydzielone podstawowe działy funkcjonujące w przedsiębiorstwach. Do każdego działu oddzielnie przygotowane zostały pakiety szkoleniowe stanowiące kontynuację poszczególnych zadań.

10 REALIZACJA PROJEKTU Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem uczniowie spotykali się raz w tygodniu w grupach liczących ok. 13 osób. W trakcie zajęć (a także poza wyznaczonymi spotkaniami) realizowali następujące pakiety symulacyjne:

11 Biznesplan – pomysł na przedsiębiorstwo - uczniowie piszą biznesplan własnej działalności

12 Rejestracja podmiotu gospodarczego etapy rejestracji wypełnianie dokumentów ustalenie terminów, opłat i drogi odwoławczej

13 Dział handlowy – przyjęcie zlecenia analiza zlecenia tryb i dokumenty dotyczące akceptacji zlecenia (wstępna kalkulacja kosztów, potwierdzenie przyjęcia zlecenia, oferta wstępna) tryb i dokumenty związane z realizacją zlecenia (przygotowanie dokumentów, rozliczenie trasy i czasu pracy kierowców, dokumenty transportowe) kalkulacja ostateczna

14 Dział handlowy – sprzedaż sprzedaż krajowa – (F-ra sprzedaży, list przewozowy, przepustka materiałowa, dowód zapłaty) sprzedaż zagraniczna – (ustalenie ceny, F-ra sprzedaży, CMR- list przewozowy, dokumentacja spedycyjna, dowód zapłaty)

15 Kadry – sprawy osobowe teczki osobowe dokumenty towarzyszące poszukiwaniu pracy – CV, List motywacyjny dokumenty dotyczące podjęcia pracy – podanie o pracę, kwestionariusz osobowy, umowa o pracę, umowa zlecenie) dokumenty dotyczące świadczenia pracy – karty wynagrodzeń, listy płac dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy – wnioski o rozwiązanie stosunku pracy (za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia), świadectwo pracy

16 Sekretariat – obieg dokumentów i inwentaryzacja przyjmowanie i wydawanie korespondencji – książka korespondencji tryb i dokumenty inwentaryzacji- powołanie komisji inwentaryzacyjnej, przeprowadzenie inwentaryzacji (arkusz spisu z natury, protokół inwentaryzacji), rozliczenie inwentaryzacji

17 Praca wirtualna Po pierwszym etapie tzw. „papierowym” (większość czynności realizowana była z wykorzystaniem dokumentów papierowych), uczniowie rozpoczęli drugi etap – pracę wirtualną – wykorzystując do tego celu treści umieszczone na stronie Internetowej szkoły.

18 Dziękujemy za uwagę Uczniowie klasy IV TS


Pobierz ppt "SPEDYCYJNA FIRMA SYMULACYJNA UCZNIOWIE KL IV TS. Firma symulacyjna to przedsiębiorstwo zakładane przez uczniów przy wsparciu nauczyciela, w celu podejmowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google