Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZABRZU BIBLIOTEKA SZKOLNA - INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZABRZU BIBLIOTEKA SZKOLNA - INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZABRZU BIBLIOTEKA SZKOLNA - INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

2 Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Nr 3 jest miejscem, w którym uczniowie nie tylko mogą wypożyczyć książkę, obejrzeć film, przeczytać w miłej atmosferze udostępniane czasopisma, ale jest też miejscem, w którym młodzi ludzie realizują swoje pasje, zainteresowania, a korzystając z komputerów z dostępem do Internetu poszerzają wiedzę i rozwijają umiejętności. W bibliotece uczniowie wraz z nauczycielami pracują nad różnymi projektami, przygotowują się do konkursów, prowadzą debaty i zebrania. Biblioteka jest więc miejscem, w którym powstają nowe pomysły i ciekawe prace, ale przede wszystkim rodzi się wiara we własne umiejętności i możliwości.

3 BIBLIOTEKA SZKOLNA OFERUJE: BOGATY KSIĘGOZBIÓR DUŻY WYBÓR FILMÓW NA CD, DVD I VHS MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z KSEROKOPIARKI MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z CZYTELNI

4 W bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, z którego mogą korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Komputery służą ich użytkownikom do: pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi znajdującymi się w zbiorach, wyszukiwania informacji w Internecie niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac typu: referaty, sprawozdania, prezentacje multimedialne, tworzenia dokumentów na użytek szkoły – samorządu uczniowskiego, redakcji gazetki szkolnej i strony internetowej, poszerzania własnych zainteresowań, prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych dla maturzystów.

5 Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej rocznie korzysta ok. 600 osób. Uczniowie i nauczyciele mogą czerpać z bogatej biblioteki elektronicznej – jej zbiory wynoszą 230 płyt. W ICIM prowadzone były warsztaty dziennikarsko–informatyczne. Ich efektem było powstanie różnych prezentacji, nagrodzonych na ogólnopolskich konkursach. Ponadto, biblioteka angażuje się w różne projekty, sprzyjające wdrażaniu uczniów do samokształcenia. W działalności tej wykorzystywana jest technologia informacyjna, która umożliwia realizację zadań poszczególnych projektów, a także konsultowanie projektów z koordynatorami i prowadzenie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań (np. Projekt Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu).

6 INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

7 P R O J E K T „Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu” Zespół Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu wziął udział w konkursie pod nazwą: „Projekty edukacyjne w bibliotekach pedagogicznych i bibliotekach szkolnych – Internetowych Centrach Informacji Multimedialnej”, który został ogłoszony przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerowych w Warszawie. Nasze ICIM opracowało projekt zatytułowany: „Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu”, za który przyznano mu II miejsce w Polsce! Celami głównymi rzeczonego planu były: wykorzystanie w pełni możliwości ICIM wraz z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, podniesienie rangi biblioteki szkolnej i ICIM, wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w statucie szkoły – edukacja regionalna, zaangażowanie młodzieży w działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o swoim mieście, zaprezentowanie mieszkańcom Zabrza zapomnianej sztolni, zintegrowanie uczniów gimnazjum, liceum i technikum, kształtowanie umiejętności pracy w zespołach.

8 CELE OPERACYJNE PROJEKTU histori ę G ł ównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu programy do obróbki zdj ęć osobi ś cie pracowników Muzeum Górnictwa, redaktorów TVP 3 sposoby pozyskiwania i selekcji informacji metody prowadzenia wywiadu UCZEŃ ZNA korzysta ć z zaawansowanego wyszukiwania informacji w Internecie pos ł ugiwa ć si ę pakietem Microsoft Office stworzy ć prezentacj ę w Microsoft Office Power Point obs ł u ż y ć ksero tudzie ż skaner zaplanowa ć i zorganizowa ć w ł asn ą prac ę UCZEŃ POTRAFI

9 „Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu” był realizowany od 15 września 2008 roku do 16 marca 2009 roku. W jego trakcie planowało się nawiązanie współpracy z następującymi sojusznikami: Stowarzyszenie Pro Futro – powstało w wyniku zapoczątkowanej w 1999 r. penetracji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Należą do niego: naukowcy, muzealnicy, przedstawiciele władz miasta i osoby, którym leży na sercu udostępnienie podziemi dla zwiedzających. TVP 3 Katowice – red. Ewa Żerdzińska, reporter w redakcji Aktualności, autorka ogólnopolskiego cyklu reportaży „Podwodna Polska”. Reżyser filmu o zabrzańskiej sztolni. Dyrekcja kopalni „Luiza”. Muzeum Górnictwa Węglowego – Dariusz Walerjański, adiunkt w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, jest założycielem i przewodniczącym Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu. Zabrzańska grupa Extreme – klub sportów ekstremalnych, którego członkowie kilkakrotnie eksplorowali sztolnię. Byli autorami wszystkich zdjęć wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji.

10 Odbiorcy przekazu prezentacji Adresatami pokazu „Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu” o Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu byli w pierwszej kolejności uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Premiera pokazu odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu i miała uroczysty charakter. Zaproszono m.in.: reprezentantów władz miasta, przewodniczącego Koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu, przedstawicieli lokalnej prasy, sojuszników projektu. Po premierowym pokazie kopie prezentacji na płytach CD wysłano do bibliotek wszystkich zabrzańskich szkół średnich. Prezentacja została także udostępniona w Punkcie Informacji o Mieście oraz w Urzędzie Miejskim. Płyty otrzymali również wszyscy partnerzy współpracujący przy realizacji projektu.

11 W bibliotece znajduje się czytelnia, w której uczniowie mogą: korzystać z księgozbioru podręcznego oraz prenumerowanych czasopism, brać udział w indywidualnych zajęciach z nauczycielami, uczestniczyć w projekcjach filmów.

12 1) Ksi ę gozbiór g ł ówny: 2) Ksi ę gozbiór podr ę czny: 3) Dokumenty szkolne: lektury, literatura piękna, podręczniki przedmiotowe, literatura popularna dla dorosłych, książki dla dzieci, czasopisma. encyklopedie, encyklopedie tematyczne, wydawnictwa słownikowe, poradniki. statuty szkoły, programy nauczania, programy profilaktyczne, publikacje nauczycieli, inne dokumenty szkolne. Ksi ę gozbiór biblioteki szkolnej

13

14 ZASOBY BIBLIOTEKI KATALOG TYTU Ł OWY KASET VHS KATALOG BROSZUR ZESTAW OBOWI Ą ZUJ Ą CYCH PODR Ę CZNIKÓW KATALOG TYTU Ł OWY P Ł YT CD I DVD

15 L.p. Tytuł płyty 1 Chemia – Odkrycia naukowe wszech czasów 2 Fizyka – Odkrycia naukowe wszech czasów 3 Meandry pamięci – Świat nauki 4 Odyseja rodzaju ludzkiego cz.1 5 Odyseja rodzaju ludzkiego cz.2 6 80 skarbów dookoła Świata- Peru, Brazylia… 7 80 skarbów dookoła Świata – Australia, Japonia 8 80 skarbów dookoła Świata – Indie, Syria 9 80 skarbów dookoła Świata – Jordania, Egipt 10 80 skarbów dookoła Świata – Turcja, Francja 11 O parku, św. Annie i pomniku 12 Śmierć rotmistrza Pileckiego 13 Kosmos. Historia, współczesność, przyszłość 14 Kwiaty zamiast śmieci 15 Góra św. Anny. Historia i tradycja 300 lat… 16 Zemsta. Omówienie lektury szkolnej 17 Ferdydurke. Omówienie lektury szkolnej 18 Starożytne cywilizacje 19 Egzamin maturalny 2008 20 Niezbędnik maturzysty 2008 21 Przeboje biesiadne ( 4 ) 22 Przeboje biesiadne (13 ) 23 Historia kina ( wg Jacka Szymańskiego ) 24 Supermyśliwce 25 Szkoła dobrego smaku 26 Karolina Lanckorońska. Portret damy. 27 100 najsłynniejszych obrazów 28 Cud nad Wisłą (film dokumentalny ) 29 Your voice in Europe ( o Parlam. Europ.) 30 Pieśni patriotyczne 31 Informatory o egzaminie potw. kwal. zawodowe 32 Testy gimnazjalne 2005 33 Nowa matura 2005 – nie zakładaj, że zdasz… 34 Aaaby …zdać maturę z angielskiego 2006 35 Moja Polska – hymn Polski i Oda do radości 36 Silna Polska w silnej Europie 37 Zabawy z fizyką dla wszystkich – szkoła z klasą 38 Fotografia. Multimedialna szkoła fotografowania 39 Nowy słownik poprawnej polszczyzny 40 Sprawdzian i egzamin gimnazjalny 2003/2004 L.p.Tytuł płyty 41 Testy gimnazjalne. Sprawdź czy zdasz! 42 Zdajmy.pl. Czas na Twój ruch 43 Encyklopedia Millenium. Płyta instalacyjna 44 Encyklopedia Millenium. Płyta startowa 45 Parlament Europejski bez tajemnic 46 Genesis. Kim jesteśmy i skąd pochodzimy 47 Europejski Ośrodek Kultury Technicznej … 48 Encyklopedia multimedialna PWN. Sztuka 49 Encyklopedia multimedialna. Literatura i muzyka 50 Encyklopedia multimedialna. Miliard w rozumie 51 Encyklopedia multimedialna. Polska 2000 52 Encyklopedia multimedialna. Państwa świata 53 Encyklopedia multimedialna. Teatr i film 54 Encyklopedia multimedialna. Media 55 Pielgrzym. 56 Zdajmy.pl 57 Dni mojego życia. Miałam szczęśliwe życie 58 Zaczęło się w Polsce 59 Irena Sendlerowa 60 Suita powstania warszawskiego 1944 61 Wojna w filmie 62 Konferencja – Edukacja regionalna 2008 63 Marsz wyzwolenia 64 O prawo głosu 65 Supermysliwce 66 Zapamiętywanie 67 Techniki szybkiego czytania 68 Test dla gimnazjalistów 69 Ekologia na każdym przedmiocie 70 Warszawa Chopina 71 Kraina piramid 72 Cher 73 Struktura kryształu. Tango 74 Tango 75 Nienormalni. Z punktu widzenia nocnego … 76 Z punktu widzenia nocnego portiera 77 Cześć Tereska. Rodzina człowiecza 78 Rodzina człowiecza 79 Jak być kochaną. Portret własny 80 Portret własny KATALOG P Ł YT CD I DVD

16 L.p. Tytuł płyty 81 Historia kina w Popielawach. 82 Oczy urocze 83 Żywot Mateusza. Schody. Arka 84 Schody. Arka 85 Popiół i diament. Krótka historia ….Chleb 86 Chleb 87 Wszystko może się przytrafić. Szczurołap. 88 Szczurołap. Siedem kobiet w różnym wieku 89 Rejs. Urząd 90 Urząd 91 Defilada. Egzamin dojrzałości 92 Egzamin dojrzałości 93 Człowiek z marmuru. Dokąd 94 Dokąd 95 Fotoamator. Usłyszcie mój krzyk 96 Usłyszcie mój krzyk 97 Eroica. Ostry film zaangażowany 98 Ostry film zaangażowany 99 Zezowate szczęście. Fotel 100 Fotel 101 Hydrozagadka.Polska kronika non-camerowa 102 Polska kronika non- camerowa 103 Dług. Nasza ulica 104 Nasza ulica 105 Sól ziemi czarnej. Jestem zły 106 Jestem zły 107 Abel, twój brat. Męska sprawa 108 Męska sprawa 109 Ucieczka z kina „Wolność”. Exit 110 Exit 111 Aria dla atlety. Dziewczyny do wzięcia 112 Dziewczyny do wzięcia 113 Amator. Ćwiczenia warsztatowe 114 Ćwiczenia warsztatowe 115 Deja vu. Wyjście na jaw robotników kina… 116 Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów 117 Brzezina. Łagodna 118 Łagodna 119 Gry uliczne. Strojenie instrumentów 120 Strojenie instrumentów L.p.Tytuł płyty 121 Iluminacja. Prekursor 122 Prekursor 123 Zmruż oczy. Gadające głowy 124 Gadające głowy 125 Porusz umysł. Ćw. wzrokowo-słuchowe 126 Porusz umysł. 127 Porusz umysł. Ćw. matem. - pamięciowe 128 Porusz umysł. Ćw. językowe 129 10 największych skarbów świata 130 Głosy. Zbigniew Preisner 131 Wielkie cuda natury 132 Historie lotnicze-26 sekund. Tragedia Kopernika 133 Katyń reż. A. Wajda (1) 134 Las Katyński reż. M. Łoziński (2) 135 Przedwiośnie (mp3) 136 Poradnik na początek (ciąża, poród, połóg) 137 Język niemiecki. Kurs konwersacyjny dla pocz. 138 Matura 2011. Testy 139 Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych 140 Kurs tworzenia stron internetowych 141 Dlaczego STOP narkotykom? 142 Górnicze kolędowanie 143 Starzyk. Piosenki górnicze 144 Nauczyciele – miastu Zabrze 145 Dokumenty do wykorzystania w trudnych... 146 Exel dla początkujących 1 147 Exel dla zaawansowanych 2 148 Chelsea 149 Chemia w szkołach ponadgimnazjalnych 150 Solidarni 2010 151 II Ogólnopolskie Forum N-li Regionalistów 2007 152 III ogólnopolskie Forum N-li Regionalistów 2008 153 Niezbędnik nauczyciela bibliotekarza 154 Chopin. Pragnienie miłości cz.1 155 Chopin. Pragnienie miłości cz.2 156 Dzika przyszłość. Świat za 5 milionów lat 157 Dzika przyszłość. Świat za 200 milionów lat 158 Diuna – część 1 159 Diuna – część 2 160 Fundusze strukturalne dla rozwoju KATALOG P Ł YT CD I DVD

17 KATALOG KASET VHS

18

19 KATALOG BROSZUR

20 Par ę s ł ów o bibliotece… Biblioteka szkolna otwarta jest codziennie zgodnie z poniższym harmonogramem. W bibliotece znajduje się ok. 7,5 tysiąca woluminów, ponadto bogaty zbiór kaset video oraz płyt CD. Podstawą komputerowej obsługi biblioteki jest baza danych mieszcząca się w pamięci komputera, zawierająca wszystkie niezbędne do pracy biblioteki informacje. Biblioteka szkolna korzysta w tym celu z programu MOL Optivum. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej Poniedziałek8.00 – 15.00 Wtorek8.00 – 14.30 Środa8.00 – 15.00 Czwartek8.00 – 14.30 Piątek8.00 – 14.30

21 Na zakończenie… Biblioteka stanowi zatem bardzo ważną instytucję naszej szkoły. Jest ona głównym ośrodkiem udostępniania informacji, przekazywanej na różnorodnych nośnikach. Należy zatem zaznaczyć, że biblioteka szkolna jest miejscem, w którym młodzi ludzie rozwijają się intelektualnie i emocjonalnie, Ponadto, jednoczesne wykorzystanie zbiorów bibliotecznych i nowoczesnego sprzętu pozwala uczniom efektywniej przyswoić nową wiedzę, a tym samym rozwijać się i w przyszłości realizować wyznaczone cele.


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZABRZU BIBLIOTEKA SZKOLNA - INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google