Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszek Bryniarski I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ Stanowisko:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszek Bryniarski I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ Stanowisko:"— Zapis prezentacji:

1 Leszek Bryniarski I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ Stanowisko: raczej poród siłami natury

2 Heart; 2009 - starszy wiek kobiet w I ciąży -częstsze występowanie czynników ryzyka (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i otyłość) -postęp w leczeniu wad wrodzonych 0,2-4,0 % ciąż w krajach Zachodu powikłanych chorobami układu sercowo-naczyniowego

3  objętości krwi o ok. 50% 30–50% wzrost rzutu serca ↓ SBP i DBP obniżenie oporu obwodowego Zmiany hemodynamiczne w ciąży

4  objętości krwi o ok. 50% 30–50% wzrost rzutu serca ↓ SBP i DBP obniżenie oporu obwodowego Zmiany hemodynamiczne w ciąży

5 Podczas każdego skurczu: 3 x ↑ zużycia tlenu ↑ SV & CO o 20-30% ↑ średniego CTK (II okres porodu) ↑ objętości krwi o ok. 30% autotransfuzja krwi (300-500 ml) z macicy do krążenia/każdy skurcz macicy 2/3 zgonów sercowych występuje w okresie okołoporodowym Efekty hemodynamiczne podczas porodu i połogu Zmiany hemodynamiczne podczas porodu

6 ↑ powrotu żylnego (↓ ucisku v. cava) ↑ objętości krwi istotny ↑ ciśnienia napełniania LV, SV, CO HR i CO - powraca do wartości sprzed porodu w ciągu 1 godziny, MAP i SV w ciągu 24 godzin Powrót parametrów hemodynamicznych do wartości sprzed ciąży w ciągu 12-24 tygodni po porodzie Efekty hemodynamiczne podczas porodu i połogu Zmiany hemodynamiczne podczas połogu

7 Cięcie cesarskie jest operacją chirurgiczną prowadzącą do otwarcia jamy brzusznej – ze wszystkimi negatywnymi następstwami tego postępowania. Tymczasem w Polsce powstała swoista „moda na cięcie cesarskie”. Dziennikarze mają w tym swój udział - mówi prof. Stanisław Radowicki, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa Medycyna Praktyczna 16.05.2014

8  …Decyzja o chirurgicznym wkroczeniu w jamę brzuszną powinna należeć wyłącznie do lekarza specjalisty ginekologa-położnika, który opierając się na wiedzy, posiadanym doświadczeniu klinicznym oraz dogłębnej analizie indywidualnej sytuacji – wybiera rozwiązanie najbardziej korzystne dla zdrowia i życia pacjentki oraz jej dziecka.  …Polskie Towarzystwo Ginekologiczne nie rekomenduje wykonywania cięć cesarskich na życzenie, bez wskazań medycznych.

9  Wskazania kardiologiczne W zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

10

11  Poród drogami natury vs cięcie cesarskie cięcie cesarskie  Kobiety z patologią układu sercowo naczyniowego

12

13 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

14  U pacjentek przyjmujących doustne antykoagulanty (OAC) w przypadkach porodu przedwczesnego (IIa, C)  U kobiet z zespołem Marfana, z aortą > 45 mm (IIa), 40-45 (IIb, C)  Z rozwarstwieniem aorty (IIa, C)  Z niewydolnością serca (IIa, C)  Ciężką stenozą aortalną (IIa, C)  W zespole Eisenmengera (IIa, C) Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

15  częściej cięcie cesarskie niż poród drogami natury u kobiet z patologią układu sercowo naczyniowego Zahara study: Carpreg study: Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

16  częściej cięcie cesarskie niż poród drogami natury u kobiet z patologią układu sercowo naczyniowego Zahara study Carpreg study …ALE… Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

17  częściej cięcie cesarskie niż poród drogami natury u kobiet z patologią układu sercowo naczyniowego Zahara study Carpreg study Zasadniczo cięcie cesarskie wykonuje się wyłącznie ze wskazań położniczych. Nie ma jednoznacznych zaleceń dotyczących bezwzględnych przeciwwskazań do porodu drogami natury, ponieważ rokowanie w dużej mierze zależy od stanu matki w czasie porodu oraz przewidywanej wydolności sercowo- naczyniowej pacjentki. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

18  mniejsza utrata krwi  ↓ ryzyko infekcji w porównaniu z cięciem cesarskim  ↑ ryzyko rozwoju zakrzepicy żylnej i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – podczas cięcia cesarskiego Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

19 CMAJ 2007;176(4):455-60 Cięcie cesarskie „elektywne” (n=46 766) vs Planowy poród drogami natury (n=2292420)

20 CMAJ 2007;176(4):455-60

21 Poród siłami natury ↓ ryzyko zatorowości płucnej ↓ ryzyko zatorowości płucnej

22  Zaleca się poród drogami natury, z przygotowaniem indywidualnego planu postępowania w czasie porodu w którym znajdą się informacje na temat akcji porodowej (spontaniczna/indukowana), metody indukcji porodu, leczenia przeciwbólowego/znieczulenia miejscowego, a także wymaganego poziomu monitorowania stanu pacjentki i płodu. Choroby sercowo-naczyniowe METODA ROZWIĄZANIA PORODU Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

23 Choroby sercowo-naczyniowe METODA ROZWIĄZANIA PORODU Indukcja, prowadzenie akcji porodowej oraz poród, jak również okres poporodowy wymagają wiedzy specjalistycznej i współdziałania doświadczonych kardiologów, położników i anestezjologów w doświadczonym ośrodku położniczym z oddziałem neonatologicznym. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

24 Spontaniczne rozpoczęcie akcji porodowej jest odpowiednie dla kobiet z prawidłową funkcją serca i jest korzystniejsze niż poród indukowany u większości kobiet z chorobami serca. Często jest zalecane znieczulenie zewnątrzoponowe. W przypadkach wysokiego ryzyka poród powinien odbywać się w ośrodku o III stopniu referencyjności, z dostępnym wielodyscyplinarnym zespołem specjalistów Choroby sercowo-naczyniowe METODA ROZWIĄZANIA PORODU Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

25  ułożenie lewoboczne najkorzystniejsze w celu zminimalizowania wpływu skurczów macicy na układ sercowo-naczyniowy.  skurcze macicy powinny zsunąć główkę dziecka do krocza, bez parcia matki, w celu uniknięcia niechcianego efektu próby Valsalvy.  w czasie porodu można stosować kleszcze oraz ssak próżniowy.  nie zaleca się rutynowej profilaktyki antybiotykowej.  zaleca się ciągłe monitorowanie akcji serca płodu. Choroby sercowo-naczyniowe Poród Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

26 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

27 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

28 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

29 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

30 Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

31  U kobiet z łagodną nieskorygowaną wrodzoną wadą serca oraz u pacjentek z przeprowadzoną skuteczną korekcją chirurgiczną wady, z niewielką chorobą resztkową, prowadzenie porodu jest takie samo jak u kobiet bez wady serca. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

32 Sinicza wada serca bez nadciśnienia płucnego  Sinicze wady serca z reguły są korygowane u pacjentek przed zajściem w ciążę, istnieje jednak grupa chorych z wadami nieoperacyjnymi lub po zabiegach paliatywnych, które osiągają wiek rozrodczy.  Ze względu na ryzyko znieczulenia poród powinien zostać przeprowadzony w ośrodku referencyjnym, doświadczonym w leczeniu tego rodzaju pacjentek. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

33 Sinicza wada serca bez nadciśnienia płucnego  Sinicze wady serca z reguły są korygowane u pacjentek przed zajściem w ciążę, istnieje jednak grupa chorych z wadami nieoperacyjnymi lub po zabiegach paliatywnych, które osiągają wiek rozrodczy.  Ze względu na ryzyko znieczulenia zabieg powinien zostać przeprowadzony w ośrodku referencyjnym, doświadczonym w leczeniu tego rodzaju pacjentek. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400 Wytyczne ESC: W większości przypadków zaleca się poród drogami natury. W przypadku pogorszenia stanu matki lub dziecka należy zaplanować wcześniejsze rozwiązanie metodą cięcia cesarskiego.

34  Większość kobiet z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej (ASD) dobrze toleruje ciążę.  PAH oraz zespoł Eisenmengera - jedynym przeciwwskazaniem do zachodzenia w ciążę. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

35  Uwzględniając zwiększone ryzyko zatorowości skrzyżowanej, u kobiet z resztkowym przeciekiem ważne jest zapobieganie zastojowi krwi żylnej (stosowanie pończoch uciskowych oraz unikanie pozycji leżącej), jak również wczesne uruchomienie po porodzie.  W przypadkach przedłużonego unieruchomienia w łóżku konieczne jest rozważenie stosowania heparyny w dawkach profilaktycznych.  U kobiet z przeciekiem prawo-lewym w czasie porodu należy zwracać szczególną uwagę na usunięcie powietrza z aparatów do przetoczeń i kroplówek, ze względu na zagrożenie zatorowością obwodową. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

36  Uwzględniając zwiększone ryzyko zatorowości skrzyżowanej, u kobiet z resztkowym przeciekiem ważne jest zapobieganie zastojowi krwi żylnej (stosowanie pończoch uciskowych oraz unikanie pozycji leżącej), jak również wczesne uruchomienie po porodzie.  W przypadkach przedłużonego unieruchomienia w łóżku konieczne jest rozważenie stosowania heparyny w dawkach profilaktycznych. U kobiet z przeciekiem prawo-lewym w czasie porodu należy zwracać szczególną uwagę na usunięcie powietrza z aparatów do przetoczeń i kroplówek, ze względu na zagrożenie zatorowością obwodową. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400 Wytyczne ESC: w większości przypadków odpowiedni jest spontaniczny poród drogami natury.

37  U kobiet z niewielkim ubytkiem części błoniastej przegrody międzykomorowej (bez poszerzenia LV) ryzyko powikłań w czasie ciąży jest niewielkie.  U kobiet po korekcji VSD z zachowaną funkcją lewej komory rokowanie w ciąży jest dobre. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

38  U kobiet z niewielkim ubytkiem części błoniastej przegrody międzykomorowej (bez poszerzenia LV) ryzyko powikłań w czasie ciąży jest niewielkie.  U kobiet po korekcji VSD z zachowaną funkcją lewej komory rokowanie w ciąży jest dobre. Wytyczne ESC: w większości przypadków odpowiedni jest spontaniczny poród drogami natury. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

39  Kobiety po zabiegu naprawczym koarktacji aorty (CoA) z reguły dobrze tolerują ciążę (klasa ryzyka III wg WHO).  Istotne zwężenie aorty powinno zostać skorygowane przed zajściem w ciążę. Kobiety niepoddane zabiegowi naprawczemu z wrodzoną CoA oraz pacjentki z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym, resztkową CoA i tętniakiem aorty mają większe ryzyko pęknięcia aorty oraz pęknięcia tętniaka tętnicy mózgowej w czasie ciąży i porodu

40  Zwiększona częstość występowania nadciśnienia tętniczego i poronień. J Am Coll Cardiol. 2001;38(6):1728-1733

41  Zwiększona częstość występowania nadciśnienia tętniczego i poronień. J Am Coll Cardiol. 2001;38(6):1728-1733

42  Zwiększona częstość występowania nadciśnienia tętniczego i poronień. J Am Coll Cardiol. 2001;38(6):1728-1733

43  Zwiększona częstość występowania nadciśnienia tętniczego i poronień. J Am Coll Cardiol. 2001;38(6):1728-1733 Wytyczne ESC: Najkorzystniejsze jest spontaniczne rozwiązanie drogami natury z zastosowaniem znieczulenia zewnątrzoponowego, zwłaszcza u chorych z nadciśnieniem tętniczym

44  U pacjentek po udanej korekcji chirurgicznej wady serca bez wszczepionej mechanicznej protezy zastawkowej ciąża zazwyczaj jest dobrze tolerowana, jeśli tolerancja wysiłku jest dobra, funkcja skurczowa komór —zachowana, a klasa funkcjonalna — zadowalająca. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

45  U pacjentek po udanej korekcji chirurgicznej wady serca bez wszczepionej mechanicznej protezy zastawkowej ciąża zazwyczaj jest dobrze tolerowana, jeśli tolerancja wysiłku jest dobra, funkcja skurczowa komór —zachowana, a klasa funkcjonalna — zadowalająca. Wytyczne ESC: w większości przypadków odpowiedni jest spontaniczny poród drogami natury. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

46  Ciąża = zmiany hemodynamiczne i hormonalne zwiększające podatność aorty na rozwarstwienie.  Najczęściej rozwarstwienie pojawia się w ostatnim trymestrze ciąży (50%) lub we wczesnym okresie po porodzie (33%). Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

47 Zespół Marfana  wymiar aorty powyżej 4 cm oraz poszerzenie aorty w czasie ciąży są czynnikami ryzyka rozwarstwienia Dwupłatkowa zastawka aortalna  U około 50% pacjentek z zastawką dwupłatkową oraz AS stwierdza się poszerzenie aorty wstępującej Zespół Ehlersa-Danlosa – typ IV  rozwarstwienie aorty może się pojawić bez jej poszerzenia! Zespół Turnera  ↑ ryzyko rozwarstwienia zwłaszcza u pacjentek z dwupłatkową zastawką aortalną, CoA i/lub nadciśnieniem tętniczym Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

48 Zespół Marfana  wymiar aorty powyżej 4 cm oraz poszerzenie aorty w czasie ciąży są czynnikami ryzyka rozwarstwienia Dwupłatkowa zastawka aortalna  U około 50% pacjentek z zastawką dwupłatkową oraz AS stwierdza się poszerzenie aorty wstępującej Zespół Ehlersa-Danlosa – typ IV  rozwarstwienie aorty może się pojawić bez jej poszerzenia! Zespół Turnera  ↑ ryzyko rozwarstwienia zwłaszcza u pacjentek z dwupłatkową zastawką aortalną, CoA i/lub nadciśnieniem tętniczym Wytyczne ESC: Główny cel postępowania w czasie porodu: zredukowanie obciążenia układu sercowo-naczyniowego na każdym etapie akcji porodowej. W okresie okołoporodowym należy kontynuować przyjmowanie beta- adrenolityków stosowanych w czasie ciąży. W przypadku kobiet z poszerzeniem aorty 40–45 mm należy zalecać poród drogami natury z przyspieszonym drugim okresem oraz znieczuleniem miejscowym, w celu zapobiegania nagłym wzrostom ciśnienia tętniczego, które mogą być przyczyną rozwarstwienia. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

49 Zwężenie zastawki mitralnej  Powikłania położnicze są głównie związane z ryzykiem wystąpienia ostrej niewydolności serca w czasie porodu lub zaraz po porodzie oraz zależą głównie od objawów i PAP w czasie ciąży. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

50 Zwężenie zastawki mitralnej  Powikłania położnicze są głównie związane z ryzykiem wystąpienia ostrej niewydolności serca w czasie porodu lub zaraz po porodzie oraz zależą głównie od objawów i PAP w czasie ciąży. Wytyczne ESC: Poród drogami natury należy rozważyć u kobiet z łagodnym MS oraz u pacjentek z umiarkowanym lub ciężkim MS w I/II klasie według NYHA bez nadciśnienia płucnego. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

51 Zwężenie zastawki aortalnej  Częstość powikłań kardiologicznych w czasie ciąży jest związane z ciężkością AS oraz występowaniem objawów. U kobiet bez objawów klinicznych z łagodnym do umiarkowanego AS ciąża z reguły jest dobrze tolerowana.  Ryzyko położnicze jest zwiększone u kobiet z ciężkim AS. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

52 Zwężenie zastawki aortalnej  Częstość powikłań kardiologicznych w czasie ciąży jest związane z ciężkością AS oraz występowaniem objawów. U kobiet bez objawów klinicznych z łagodnym do umiarkowanego AS ciąża z reguły jest dobrze tolerowana.  Ryzyko położnicze jest zwiększone u kobiet z ciężkim AS. Wytyczne ESC: W nieciężkim AS zaleca się poród drogami natury, z unikaniem spadków oporu obwodowego w czasie znieczulenia miejscowego i leczenia przeciwbólowego. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

53 Niedomykalności zastawkowe  Niedomykalności zastawkowe lewego serca wiążą się z niższym ryzykiem w ciąży niż zwężenia zastawkowe, ponieważ obniżony opór obwodowy powoduje zmniejszenie fali niedomykalności.  Ryzyko matki zależy od nasilenia niedomykalności, występowania objawów oraz funkcji LV.  Pacjentki z ciężką niedomykalnością i objawami lub upośledzoną funkcją LV bądź też poszerzeniem LV powinny zostać skierowane na zabieg chirurgicznej korekcji wady przed zajściem w ciążę.

54 Niedomykalności zastawkowe  Niedomykalności zastawkowe lewego serca wiążą się z niższym ryzykiem w ciąży niż zwężenia zastawkowe, ponieważ obniżony opór obwodowy powoduje zmniejszenie fali niedomykalności.  Ryzyko matki zależy od nasilenia niedomykalności, występowania objawów oraz funkcji.  Pacjentki z ciężką niedomykalnością i objawami lub upośledzoną funkcją LV bądź też poszerzeniem LV powinny zostać skierowane na zabieg chirurgicznej korekcji wady przed zajściem w ciążę. Wytyczne ESC: Należy zalecać poród drogami natury. U pacjentek z objawami zaleca się stosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego oraz skrócenie drugiej fazy porodu.

55 Protezy zastawkowe  Kobiety z zastawkami mechanicznymi dobrze tolerują ciążę.  Konieczność leczenia przeciwzakrzepowego - ↑ ryzyko zakrzepicy na zastawce, powikłań krwotocznych oraz powikłań ze strony dziecka. Wytyczne ESC: Z reguły preferowany jest planowy poród drogami natury, z wcześniejszym przestawieniem pacjentki na heparynę. Doustne antykoagulanty powinny zostać zastąpione przez LMWH lub heparynę niefrakcjonowaną (UFH) od 36. tygodnia ciąży. Kobietom stosującym LMWH należy podać heparynę UFH dożylnie, przynajmniej 36 godzin przed indukcją porodu lub cięciem cesarskim. Heparynę niefrakcjonowaną należy odstawić na 4–6 godzin przed planowanym porodem i ponownie włączyć 4–6 godzin po porodzie, gdy nie występują powikłania krwotoczne Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

56  Idiopatyczna kardiomiopatia występująca pod koniec ciąży oraz w kilka miesięcy po porodzie, objawiającą się wtórną do dysfunkcji skurczowej LV niewydolnością serca.  Rozpoznanie z wykluczenia, w przypadku braku innej przyczyny niewydolności serca. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

57  Częstość występowania wynosi 1:300–1:4000 ciąż.  Czynniki predysponujące: wielorództwo, ciąże mnogie, obciążenie rodzinne, palenie tytoniu, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, niedożywienie, wiek matki (zaawansowany/ciąże u nastolatek), przedłużone stosowanie beta-agonistów Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

58  U większości chorych rozwija się w okresie okołoporodowym lub po porodzie.  Pacjentki, u których rozwija się PPCM w czasie ciąży, wymagają łączonej opieki kardiologa i położnika. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

59  U większości chorych rozwija się w okresie okołoporodowym lub po porodzie.  Pacjentki, u których rozwija się PPCM w czasie ciąży, wymagają łączonej opieki kardiologa i położnika. Wytyczne ESC: U kobiet z zaawansowaną niewydolnością serca niestabilnych hemodynamicznie może być wymagany pilny poród, niezależnie od wieku ciążowego, ale u pacjentek w stabilnym stanie hemodynamicznym, przy braku wskazań położniczych do cięcia cesarskiego, zawsze jest preferowany poród drogami natury Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

60  Objawy niewydolności serca i powiększenia LV oraz skurczowa dysfunkcja LV z nieznanej przyczyny.  W przeciwieństwie do kardiomiopatii okołoporodowej stan ten ujawnia się w I lub II trymestrze, wraz ze wzrostem obciążenia hemodynamicznego.  W przypadkach gdy LVEF wynosi < 20%, śmiertelność matek jest bardzo wysoka i należy rozważyć zakończenie ciąży. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

61  Kobiety z HCM z reguły dobrze tolerują ciążę. Heart 2003;89:752–756

62  Ryzyko zwiększone u kobiet, u których występowały objawy przed ciążą, oraz u osób z dużym śródkomorowym gradientem ciśnień.  U pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem przed ciążą występuje również wyższe ryzyko w czasie ciąży i one wymagają specjalistycznej opieki położniczej.. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

63  Ryzyko zwiększone u kobiet, u których występowały objawy przed ciążą, oraz u osób z dużym śródkomorowym gradientem ciśnień.  U pacjentek obarczonych wysokim ryzykiem przed ciążą występuje również wyższe ryzyko w czasie ciąży i one wymagają specjalistycznej opieki położniczej.. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400 Wytyczne ESC: W przypadkach niskiego ryzyka można zezwolić na spontaniczny poród drogami natury. Kobiety obarczone niskim ryzykiem mogą podjąć wysiłek porodu spontanicznego drogami natury. Mimo wszystko mogą się pojawić powikłania, dlatego też wszystkim pozostałym pacjentkom zaleca się poród planowy.

64  Zaburzenia rytmu - najczęstsze powikłanie kardiologicznym w okresie ciąży u kobiet z i bez strukturalnych wad serca.  Ciąża może prowokować nowe zaburzenia rytmu lub nasilać uprzednio istniejące.  Stosowanie beta-adrenolityków w trakcie porodu nie zapobiega skurczom macicy i nie uniemożliwia porodu drogami natury. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

65  Zaburzenia rytmu są najczęstszym powikłaniem kardiologicznym w okresie ciąży u kobiet z i bez strukturalnych wad serca.  Ciąża może prowokować nowe zaburzenia rytmu lub nasilać uprzednio istniejące.  Stosowanie beta-adrenolityków w trakcie porodu nie zapobiega skurczom macicy i nie uniemożliwia porodu drogami natury. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400 Wytyczne ESC: w większości przypadków odpowiedni jest spontaniczny poród drogami natury.

66 Wytyczne ESC: w większości przypadków zaleca się poród drogami natury. Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400

67  15% wszystkich ciąż  ¼ hospitalizacji przed porodem Wytyczne ESC dotyczące postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych u kobiet w ciąży. Kardiologia Polska 2011; 69, supl. VII: 341–400 Wytyczne ESC: W przypadkach nadciśnienia wywołanego ciążą z białkomoczem z towarzyszącymi objawami jak zaburzenia widzenia, zaburzenia krzepnięcia lub zagrożenie płodu wskazana jest indukcja porodu (I C)

68  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Leszek Bryniarski I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii Collegium Medicum UJ Stanowisko:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google