Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

+ POChP u chorych powyżej 65. rż Ewa Jassem Klinika Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "+ POChP u chorych powyżej 65. rż Ewa Jassem Klinika Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny."— Zapis prezentacji:

1 + POChP u chorych powyżej 65. rż Ewa Jassem Klinika Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny

2 + Epidemiologia POChP Gibson GJ i wsp. Eur Respir J 2013, 42, 559-564 stopień II-IV – 8,8% stopień I-IV –15,3%

3 + Wiek chorych na POChP średni wiek chorych badanieliczba chorychwiek chorych TORCH Calverley PM i wsp. NEJM 2007, 356, 775-789 611265 INSPIRE Wedzicha JA i wsp. AJRCCM 2008, 177, 19-26 132364 UPLIFT Tashkin DP i wsp. NEJM 2008, 359, 1543-1554 599365 POET Vogelmeier C i wsp. NEJM 2011, 364, 1093-1103 737663

4 + Wiek chorych na POChP dane niepublikowane Model zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną POChP Vincent van Gogh 175 chorych na zaawansowaną POChP (FEV1 < 50%) 80 2 (1%) 67(38%) 69 (40%) 11 (6%) 26 (15%) >65 rż – 135 chorych (77%)

5 + Kategorie (grupy) zaawansowania POChP C C A A B B D D RYZKO stadium wg GOLD 2010 1 2 3 4 RYZKO zaostrzeń >2 1 lub 0 lub 1 szpitalne MRC <2 CAT <10 MRC >2 CAT >10 OBJAWY GOLD 2014

6 + Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP  pogorszenie POChP  zaostrzenia POChP  zgon ryzyko w POChP GOLD 2014

7 + średnio 33 mL/rok (max. 59mL) 21mL 40mL 38% >20mL 8% Vestbo J i wsp. NEJM 2011, 365, 1184-1192 >20mL <20mL 23% 31% >40m L palenie tytoniu rozedma odwracalność obturacji częste zaostrzenia Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP pogorszenie przebiegu – roczny spadek FEV1, n=2163

8 + Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP pogorszenie przebiegu Vestbo J i wsp. NEJM 2011, 365, 1184-1192

9 + wzrost liczby zaostrzeń krótszy czas do zaostrzeń Kesten S i wsp. Respir Res 2011, 12, 129 Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP pogorszenie przebiegu – roczny spadek FEV1, n=5993

10 + Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP pogorszenie przebiegu – roczny spadek FEV1, n=5993 Kesten S i wsp. Respir Res 2011, 12, 129

11 + najpewniej wiek chorych nie wpływa na przebieg POChP wyrażony spadkiem FEV1

12 + FEV1 20% 0 1 2 3 4 5 lata zaostrzenie Budwieser S i wsp. Respir Med. 2007, 8, 109; Croft M. Brit J Gen Pract 2005, 55, 234-235 Pogorszenie czynności płuc 4.0 L 0.98 L

13 + Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP ryzyko zaostrzeń Gibson GJ i wsp. Eur Respir J 2013, 42, 559-564 hospitalizacje 50/1000 100 000 hospitalizacji rocznie w Polsce600 000 000 PLN

14 + Częstość zaostrzeń w POChP, n=7376 Beeh KM i wsp. Respir Med 2013, 14, 116-136 57%

15 + Beeh KM i wsp. Respir Med 2013, 14, 116-136 Czynniki ryzyka zaostrzenia w POChP wiek płeć wKS czas trwania POChP paczkolata zaostrzenia obturacja oskrzeli BMI

16 rys. Adam Jassem „Błędne koło” w POChP

17 + Ryzyko zaostrzenia w POChP po pierwszym ciężkim zaostrzeniu Suissa S i wsp. Thorax 2012, 67, 957-963 73 10 chorych na POChP hospitalizowanych pomiędzy 1990-2005 rokiem średnia wieku 75 lat

18 + Przebieg POChP po pierwszym ciężkim zaostrzeniu Suissa S i wsp. Thorax 2012, 67, 957-963

19 + Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP ryzyko zaostrzeń Suissa S i wsp. Thorax 2012, 67, 957-963

20 + najpewniej wiek chorych niekorzystnie wpływa na ryzyko zaostrzeń w POChP (wpływ ten może być zrównoważony przez zwiększone ryzyko zgonu)

21 + Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP rokowanie - COCOMICS study, n=3633 chorych Almagro P i wsp. PLOSone 2014, 9, e89866

22 + Curtis JR. Eur Respir J 2008, 32, 796-803 Wiek chorych jako czynnik ryzyka w POChP czynniki ryzyka zbliżającej się śmierci

23 + Mannino DM i wsp. 2008, 32, 962-969 Ryzyko zgonu liczba współistniejących chorób trzy dwie jedna bez III/IV II I N Ryzyko zgonu w ciągu 5 lat (współczynnik ryzyka)

24 + Choroby współistniejące osteoporoza choroby sercowo- naczyniowe choroby sercowo- naczyniowe zakażenia lęk i depresja rak płuca cukrzyca zespół metaboliczny Edward Munch choroba wieńcowa zastoinowa niewydolność serca migotanie przedsionków nadciśnienie choroba wieńcowa zastoinowa niewydolność serca migotanie przedsionków nadciśnienie

25 + Przeżycie w POChP w zależności od BODE Celli BR i wsp. NEJM 2004, 350, 1005-1012 miesiące 0 –2 pkt 3 –4 pkt 5 –6 pkt 7-10 pkt Prawdopodobieństwo przeżycia p < 0,001 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 Cote CG i wsp. ERJ 2008, 102, 27-35

26 + Przeżycie w POChP w zależności od COTE 1664 chorych mediana obserwacji 51 miesięcy stwierdzono 76 chorób współistniejących zmarło 666 chorych 40%/mediana 36 żyje 998 chorych 60%/mediana 62 p=0.001 niewydolność oddychania 328/49% określone przyczyny 283/42% POChP 268 nowotwór 144 ch.sercowo-naczyniowe 51 Divo M i wsp. AJRCCM 2012, May 4

27 + Choroby współistniejące w POChP wskaźnik COTE  onkologiczne ( 1 rak płuca, 2 trzustki, 3 przełyku, 4 piersi)  płucne ( 5 włóknienie płuc)  sercowe ( 6 migotanie przedsionków, 7 zastoinowa niewydolność krążenia, 8 choroba wieńcowa)  pokarmowe ( 9 ch. wrzodowa żołądka i/lub XII-cy, 10 marskość wątroby)  endokrynologiczne ( 11 cukrzyca z neuropatią)  psychiczne ( 12 lęk) Divo M i wsp. AJRCCM 2012, May 4

28 + 300 chorych na POChP, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia (2006-2007) średnia wartość FEV137.6% średni wiek72 lata Odsetek zgonów w szpitalupo miesiącu po roku 4.7% 4.5% 25.5% 42.3% ponowna hospitalizacja w czasie pierwszego roku Eriksen N, Vestbo J. Clin Respir J 2010, 4, 208-214 Przyczyny zgonu w POChP czy tylko zaostrzenia? Murray SA i wsp. BMJ 2005, 330, 1007-10011 rak płuca choroby serca i naczyń niewydolność oddychania

29 + Podsumowanie wiek najpewniej nie wpływa na tempo spadku FEV1 wiek >65 rż wiąże się z gorszym rokowaniem w odniesieniu do zaostrzeń i przeżycia ryzyko to jest w dużym stopniu modyfikowane przez choroby współistniejące, zwłaszcza choroby układu sercowo-naczyniowego


Pobierz ppt "+ POChP u chorych powyżej 65. rż Ewa Jassem Klinika Alergologii Gdański Uniwersytet Medyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google