Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkoła Cukrzycy” Zarządem Głównym PSD (ZG PSD)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkoła Cukrzycy” Zarządem Głównym PSD (ZG PSD)"— Zapis prezentacji:

1 „Szkoła Cukrzycy” Zarządem Głównym PSD (ZG PSD)
podstawą jej założenia jest Umowa pomiędzy Zarządem Głównym PSD (ZG PSD) a Porozumieniem Zielonogórskim (PZ) 1

2 Przedmiot umowy: Ustalenie zasad współdziałania stron w celu promocji wśród pacjentów i lekarzy w Polsce organizowanej przez PZ kampanii na rzecz zapobiegania cukrzycy i propagowaniu aktywnej postawy wobec tej choroby prowadzonej pod nazwą „SZKOŁA CUKRZYCY” 2 2

3 Porozumienia Zielonogórskiego
Zobowiązania Porozumienia Zielonogórskiego Prowadzenie ogólnopolskiej akcji SZKOŁA CUKRZYCY przy udziale i pomocy zrzeszonych w PZ organizacji pracodawców i ich członków; Przygotowanie materiałów edukacyjnych (pokazu multimedialnego, streszczeń najważniejszych informacji każdego tematu, testów, materiałów organizacyjnych); Współpraca w zakresie organizowania i planowania odczytów, spotkań i prelekcji. 3 3

4 Zobowiązania Zarządu Głównego PSD
- propagowanie wśród członków i sympatyków oraz ich rodzin aktywnego udziału w cyklu spotkań edukacyjnych; - propagowanie wśród Oddziałów i Kół terenowych idei aktywnego współorganizowania spotkań edukacyjnych spełniających założenia SZKOŁY CUKRZYCY; - propagowanie aktywnego udziału lekarzy współpracujących dotychczas w działaniach edukacyjnych Kół w prowadzeniu lokalnych SZKÓŁ CUKRZYCY. 4 4

5 Zarządu Głównego PSD – c.d.
Zobowiązania Zarządu Głównego PSD – c.d. - zachęcanie Oddziałów i Kół do nawiązywania aktywnej współpracy z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie działań profilaktyki i promocji zdrowia wśród lokalnych społeczności; - współuczestniczenie Zarządów Oddziałów i Kół w zakresie ustalania harmonogramu spotkań dogodnych dla uczestników, przy założeniu: jedno spotkanie w miesiącu; - pozyskiwanie sal wykładowych umożliwiających przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych; - pozyskiwanie sponsorów wspierających organizację spotkań edukacyjnych. 5 5

6 Zasady odbywania spotkań
Wszelkie spotkania odbywane w ramach SZKOŁY CUKRZYCY odbywają się pod patronatem i za zgodą Porozumienia Zielonogórskiego; Terminy planowanych spotkań PZ uzgadnia z Kołami PSD z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem; Zarząd Koła/Oddziału jest współgospodarzem spotkania i ma prawo wprowadzić do jego programu uzgadniane modyfikacje zachowując zasadę wykonania pełnego programu spotkania edukacyjnego; W szczególności Zarząd Koła ma prawo do przekazywania informacji organizacyjnych uczestnikom spotkania; Przekazywane informacje nie mogą naruszać dobrego imienia PZ ani współpracujących w programie stron posiadających z PZ stosowne umowy. 6 6

7 Pozostałe postanowienia
Wprowadzenie przez Zarząd Koła/Oddziału do programu spotkań zaproszonych gości promujących produkty dla osób z cukrzycą (sprzęt, żywność, kosmetyki, itp.) wymaga zgody PZ; PZ oświadcza, że materiały szkoleniowe przed publikacją i rozpowszechnianiem zatwierdzone zostaną przez Radę Naukową programu SZKOŁA CUKRZYCY; W trakcie programu SZKOŁA CUKRZYCY przewidywane jest uzyskanie danych epidemiologicznych i przeprowadzenia badania klinicznego pozwalającego na ocenę skuteczności zaproponowanej formy edukacji na uzyskiwane przez uczestników parametry wyrównania metabolicznego cukrzycy i zmniejszenie ryzyka rozwoju powikłań. 7

8 Leczenie cukrzycy fizyczny i reedukacja pacjenta Leczenie
Wysiłek fizyczny Dieta LECZENIE CUKRZYCY Edukacja i reedukacja pacjenta Leczenie farmakologiczne 8

9 „Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej
żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) 9 9

10 „Szkoła Cukrzycy” Cykl spotkań edukacyjnych
przeznaczony dla osób z cukrzycą, członków ich rodzin i osób zainteresowanych profilaktyką zdrowotną 10 10

11

12 lek . Andrzej Paciorkowski
„Szkoła Cukrzycy” Koordynator Programu „Szkoła Cukrzycy” Federacji „Porozumienie Zielonogórskie” lek . Andrzej Paciorkowski 12 12

13 Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz - Wysocka
„Szkoła Cukrzycy” Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. med. Bogna Wierusz - Wysocka 13 13

14 „Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa
1. Prof. dr hab. med. Witold Lukas Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej 2. Prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii 3. Prof. dr hab. med. Dorota Zozulinska- Ziółkiewicz - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 4. Prof. dr hab. med. Ewa Wender- Ożegowska - Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu 5. Prof. dr hab. med. Liliana Majkowska - Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie 14 14

15 „Szkoła Cukrzycy” Rada Naukowa
6. Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie 7. dr n. med. Anna Majchrzak -Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 8. dr n. med. Ewelina Pietrzykowska - psycholog-Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 9. lek. med. Piotr Liszkowski - Katedra i Klinika Chorób 10. lek. med. Andrzej Paciorkowski - Poradnia Lekarza Rodzinnego w Nekli i Poradnia Diabetologiczna w Środzie Wlkp. 15 15

16 „Szkoła Cukrzycy” Tematy
1. Cukrzyca- co to za choroba? Jak rozpoznać? Dlaczego dobrze leczyć? 2. Samokontrola-cele i zasady. Rola wysiłku fizycznego. 3. Żywienie w cukrzycy - aktualne zasady. 4. Leczenie cukrzycy –dla kogo leki doustne ? 5. Leczenie cukrzycy –dlaczego insulina ? . 16 16 16

17 „Szkoła Cukrzycy” Tematy - c.d.
6. Cukrzyca u kobiety-problem nie tylko kobiet. 7. Ostre powikłania- hipoglikemia, kwasica cukrzycowa- jak ich unikać ? 8. Retinopatia, nefropatia, neuropatia - łatwiej zapobiegać niż leczyć. 9. Zawał serca, udar mózgu - czy to też powikłania cukrzycy? 17 17 17

18 „ Szkoła Cukrzycy” co oferujemy ?
Gotowe prezentacje multimedialne Streszczenia kolejnych wykładów dla uczestników Testy sprawdzające wiedzę Karty i kupony uczestnictwa Konferencje szkoleniowe dla lekarzy prowadzących Konferencje szkoleniowe dla prezesów kół PSD Pomoc logistyczna przedstawicieli medycznych 18 18

19 „ Szkoła Cukrzycy” kto jest potrzebny ?
Lekarze zainteresowani prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy” dla swoich pacjentów 19 19

20 „ Szkoła Cukrzycy” kto jest potrzebny ?
Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zainteresowane prowadzeniem „Szkoły Cukrzycy” dla swoich członków, ich rodzin i osób zainteresowanych 20 20

21 „Szkoła Cukrzycy” „chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej
żyją najdłużej” ( prof. Joslin ) 21 21


Pobierz ppt "„Szkoła Cukrzycy” Zarządem Głównym PSD (ZG PSD)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google