Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Skuteczne zarządzanie i pomiar ROI – szkolenia językowe w firmie
Agnieszka Krzanowska Specjalista w Dziale ZZL Warbud SA Karol Granoszewski Country Manager Educational Testing Service 2

3 Plan prelekcji: Sylwetki uczestników projektu
Analiza sytuacji przed wdrożeniem Założenia projektu Wprowadzenie audytu językowego Narzędzie audytu – certyfikat TOEIC Efekty wdrożenia Programu Nauki Języków Obcych Szkolenia językowe vs oszczędności 3

4 Warbud SA jedna z największych firm budowlanych w Polsce
generalny wykonawca najbardziej prestiżowych projektów z zakresu budownictwa kubaturowego, ekologicznego, przemysłowego, specjalistycznego oraz inżynierskiego wiodącym udziałowcem spółki jest Vinci Construction – największa francuska firma w dziedzinie budownictwa w okresie 15 – letniej działalności firma oddała do użytku ponad 280 obiektów, wiele z nich zostało wyróżnionych oraz nagrodzonych Warbud realizuje Politykę Jakości w oparciu o wdrożone Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 oraz AQAP 2120:2006 zatrudnia ponad 1200 pracowników 4

5 Educational Testing Service (ETS)
największa na świecie organizacja międzynarodowa zajmująca się weryfikacją umiejętności językowych założona w 1947 roku w Princeton, New Jersey, USA twórca międzynarodowych certyfikatów, m. in.: TOEIC, TOEFL, GRE, SAT doradca działów HR w zarządzaniu edukacją językową audytor językowy zatrudnia ponad 2600 osób na całym świecie działalność w ponad 180 krajach 5

6 Szkolenia językowe w Warbud SA
(przed wprowadzeniem Programu Nauki Języków Obcych <2007) grupowe lekcje języka angielskiego zajęcia w godzinach pracy prowadzone przez cały rok ilość uczestników ok. 80 osób różne metody nauczania (konwersacje,wielu dostawców, różne programy nauczania) 6

7 Szkolenia językowe w Warbud SA
(przed wprowadzeniem Programu Nauki Języków Obcych <2007) c.d. brak formalnych zasad uczestnictwa w kursie częściowe finansowanie zajęć różnorodne metody oceny postępów w nauce Analiza dotychczasowego systemu oraz ankieta przeprowadzona wśród pracowników 7

8 Wyniki analizy efektywności
wysokie koszty vs wyniki brak zależności pomiędzy wynikami a otrzymaniem dofinansowania niskie zaangażowanie uczestników (frekwencja) wysoka fluktuacja w grupach – trudność w zachowaniu ciągłości nauczania brak obiektywnego i spójnego systemu oceny Decyzja Zarządu Spółki dot. modyfikacji systemu prowadzenia kursów językowych w firmie 8

9 Kluczowe elementy projektu
określenie celów prowadzenia kursu - analiza potrzeb stworzenie przejrzystych zasad formalnych opracowanie systemu monitorowania efektywności szkoleń językowych 9

10 Program Nauki Języków Obcych Warbud SA
Podstawowe założenia: nauka w trybie semestralnym na terenie całego kraju (biura/budowy) wprowadzenie audytu językowego TOEIC – jako obiektywnego narzędzia oceny zajęcia poza godzinami pracy partycypacja uczestników w kosztach kursu określona minimalna frekwencja 10

11 Program Nauki Języków Obcych Warbud SA
Podstawowe założenia c.d.: wprowadzenie jasnych zasad rozliczania w przypadku niezrealizowania założonych celów nauki – wstrzymanie dofinansowania/zwrot kosztów nagradzanie uczestników osiągających największe postępy międzynarodowym certyfikatem TOEIC 11

12 Wprowadzenie audytu językowego opartego na egzaminie TOEIC
testowanie przed rozpoczęciem kursu i po każdym etapie szkoleń określenie indywidualnych i mierzalnych oczekiwań dotyczących postępów w nauce profesjonalny feedback dla uczestników szkoleń – imienne raporty po każdym teście 12

13 Certyfikat TOEIC: charakterystyka narzędzia
profesjonalny test z języka angielskiego i francuskiego w środowisku pracy administrowany przez zewnętrzną organizację, która nie prowadzi szkoleń test diagnostyczny, obejmuje wszystkie poziomy skala ocen – testu się nie ‘oblewa’ istotny element podziału uczestników na grupy wg poziomu zaawansowania 13

14 Przykładowy Raport Wyników
14

15 Przykładowy Raport Wyników - interpretacja
15

16 Certyfikaty – różne kolory zależnie od wyniku
10-215 16

17 TOEIC: charakterystyka narzędzia c.d.
wyniki testu TOEIC są ciężkie do podważenia, jest to międzynarodowy certyfikat słuchacze są oceniani zewnętrznie, bez udziału i wpływu instytucji szkolącej decyzja o kontynuacji szkolenia poparta jest dowodem w postaci wyniku obiektywnych i rzetelnych testów 17

18 Efekty wprowadzenia zmian
w 2007 roku do programu przystąpiło120 osób 85 osób podeszło do testu po raz drugi po roku 69 osób osiąga postępy (wyższa punktacja po roku) 47 osób przekracza oczekiwania – w nagrodę międzynarodowy certyfikat TOEIC wysoka frekwencja precyzyjnie określone cele szkolenia większa motywacja uczestników 18

19 Efekty wprowadzenia zmian
stałe monitorowanie postępów w nauce efektywne zarządzanie budżetem szkoleniowym obiektywna ocena firmy szkoleniowej/lektorów większa dojrzałość pracowników przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie w szkoleniach zadowolenie uczestników z organizacji kursów, potwierdzają prowadzone ankiety ewaluacyjne 19

20 Analiza wyników Imię i nazwisko I TEST II TEST Progres w pkt
Wytyczony target uwagi A 650 740 90 +50 kontynuacja certyfikat B 130 335 205 +80 C 85 290 przerwa D 150 315 165 E 385 370 -15 +75 rezygnacja F 625 790 20

21 do II edycji testu podeszło łącznie 85 osób
21

22 Szkolenia językowe vs oszczędności
w czasach gorszej koniunktury, szkolenia to pierwszy kierunek oszczędności przerwa w szkoleniach nie wpływa korzystnie na motywację i kompetencje językowe pracownicy po przerwie w nauce wracają ‘do podstaw’ konieczność ‘nadrabiania przerwy’ zwiększenie nakładów 22

23 Szkolenia językowe vs oszczędności
profesjonalnie zarządzane szkolenia językowe ‘bronią się’ przed kryzysem pracownicy są świadomi bezpośredniego zaangażowania pracodawcy w przebieg szkoleń – rośnie motywacja do nauki i chęć utrzymania dofinansowania nauki 23

24 motywacja do osiągnięcia wytyczonego targetu
ETAP NAUKI motywacja do osiągnięcia wytyczonego targetu mobilizacja kadry lektorskiej przystąpienie do programu podejście do testu TOEIC powtórny test TOEIC Schemat Nauki satysfakcja kursantów widoczne i mierzalne efekty nauki rezygnacje uczestników najmniej zmotywowanych 24

25 audyt optymalizuje proces szkoleniowy
Podsumowując: audyt optymalizuje proces szkoleniowy cykliczne testowanie kontroluje słuchaczy i lektorów cykliczne testowanie motywuje uczestnicy szkoleń są traktowani i traktują szkolenia w dojrzały sposób 25

26 Dziękujemy za uwagę  Pytania? 26


Pobierz ppt "1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google