Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja interpersonalna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja interpersonalna"— Zapis prezentacji:

1 Komunikacja interpersonalna
Ćwiczenia

2 Bernadetta Kulinowska
Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ ul. Sucharskiego 2 Rzeszów pok. RA6 Tel . 17/

3 Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Student otrzymuje tę samą ocenę z ćwiczeń i z projektu: zal/nzal Kryteria oceniania: zaliczenie ćwiczeń i projektu odbywa się na podstawie złożonej pracy pisemnej oraz udział w zajęciach (student powinien również zapoznać się ze skryptem Komunikacja dydaktyczna – dostęp dysk wspólny K)

4 Ćwiczenia Cele: Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji
Przygotowanie studenta do skutecznej pracy w zespole

5 Ćwiczenia Efekty kształcenia:
Skutecznie formułować komunikaty w formie werbalnej i niewerbalnej Wykorzystać różne kanały i techniki komunikacji Przyjmować różne role w czasie pracy zespołowej Zastosować zasady efektywnej pracy zespołowej

6 Wymagania dotyczące projektu:
Projekt realizowany jest w zespołach. Projekt musi składać się z następujących elementów: strona tytułowa: temat projektu, nazwisko, imię i kierunek studiów studentów realizujących projekt oraz nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego projekt spis treści wstęp – cele projektu część teoretyczna, zawierająca niezbędne pojęcia, terminy, definicje z zakresu projektu (krótko) część praktyczna, zawierająca opis podjętych działań, dochodzenia do rozwiązania w ramach analizy konkretnej sytuacji komunikacyjnej (np. analizy sytuacji negocjacyjnej na przykładzie konkretnej firmy/konkretnych firm, analiza pracy zespołowej na przykładzie konkretnego zespołu, analiza sposobu rozwiązywania konfliktu na przykładzie konkretnej sytuacji z życia) – ta część ma stanowić większość pracy zakończenie – wnioski (w kontekście realizacji postawionych celów), Bibliografia Wymóg dotyczący formy graficznej – edytor tekstowy. Liczba stron od 8-10, czcionka Times New Roman/ Arial 12, interlinia 1,5

7 Tematy projektu: Formy komunikacji interpersonalnej.
Zasady efektywnego słuchania i mówienia. Rodzaje uczestników procesu komunikacji. Zespół i praca zespołowa. Uczestnicy zespołu i zasady pracy zespołowej. Role uczestników pracy zespołowej. Konflikt i style rozwiązywania konfliktów

8 Konsultacje AFD Ważne terminy: do 20 października – skład zespołów
do 10 listopada – temat projektu do 15 grudnia – projekt

9 Uwaga! NIEZALICZENIE JEDNEJ Z FORM (ĆWICZENIA, PROJEKT) SKUTKUJE NIEZALICZENIEM CAŁEGO PRZEDMIOTU


Pobierz ppt "Komunikacja interpersonalna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google