Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Szkolny Socrates - Comenius NAUCZANIE TOLERANCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Szkolny Socrates - Comenius NAUCZANIE TOLERANCJI"— Zapis prezentacji:

1 ANKIETA NA TEMAT TOLERANCJI PRZEPROWADZONA W RAMACH SOCRATES – COMENIUS „NAUCZANIE TOLERANCJI”

2 Projekt Szkolny Socrates - Comenius NAUCZANIE TOLERANCJI
SKŁAD GRUPY PARTNERSKIEJ Tüdesb Privatgymnasium Lycée Immaculée Conception Niemcy, Berlin Francja, Pau I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Polska, Bielsko - Biała Mustafa Kaçikoç Lisesi Chastna Proflirana Gimnaziya Drujba Turcja, Isparta Bułgaria, Sofia

3 1. Co rozumiesz przez słowo tolerancja?
akceptowanie tylko ludzi takich jak my akceptowanie ludzi takich jakimi są akceptowanie pewnych cech u ludzi

4 2. Czy uważasz, że żyjesz w:
zbyt tolerancyjnym społeczeństwie bardzo tolerancyjnym społeczeństwie tolerancyjnym społeczeństwie nietolerancyjnym społeczeństwie

5 3. Czy uważasz, że można nawiązać bliską przyjaźń z osobą o odmiennych przekonaniach religijnych?
oczywiście tak, lecz nie bez trudności/przeszkód niemożliwe

6 4. Czy uważasz, że można nawiązać bliską przyjaźń z osobą o odmiennej kulturze narodowej?
oczywiście tak, lecz nie bez trudności/przeszkód niemożliwe

7 5. Co uważasz za przeszkodę w tolerancji
5. Co uważasz za przeszkodę w tolerancji? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)‏ rasa język religia kultura status społeczny, rodzina wykształcenie wiek inne narodowość, charakter osoby, orientacje seksualne, fanatyzm religijny.

8 6. Czy uważasz, że religia ma wpływ na tolerancję?
wcale nie czasami często

9 7. Czy uważasz, że tolerancję nabywa się/uczy się jej
7. Czy uważasz, że tolerancję nabywa się/uczy się jej ? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)‏ w szkole w rodzinie na ulicy na polu gry (w sporcie)‏ w kościele inne w grupie znajomych, w środkach masowego przekazu.

10 8. Gdzie chciałbyś spotkać się z większą tolerancją
8. Gdzie chciałbyś spotkać się z większą tolerancją ? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)‏ w szkole w rodzinie na ulicy w sporcie w kościele we wszystkich wyżej wymienionych miejscach inne w urzędach, w instytucjach.

11 9. Uważam, że świat w przyszłości będzie:
bardziej tolerancyjny mniej tolerancyjny taki sam (nie zmieni się)‏

12 10. Jaka osoba/osoby są dla Ciebie przykładem tolerancji ?
Jan Paweł II Rodzice Mama inne osoby JAN PAWEŁ II 55 %

13 Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates – Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

14 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Listopadowa Bielsko – Biała

15 QUESTIONNAIRE ON TOLERANCE CARRIED OUT WITHIN THE CONFINES OF SOCRATES–COMENIUS PROGRAMME ”TEACHING TOLERANCE”

16 SOCRATES-COMENIUS SCHOOL PROJECT ”TEACHING TOLERANCE”
PROJECT PARTNERSHIP Tüdesb Privatgymnasium Lycée Immaculée Conception Germany, Berlin France, Pau I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Poland, Bielsko - Biała Mustafa Kaçikoç Lisesi Chastna Proflirana Gimnaziya Drujba Turkey, Isparta Bulgaria, Sofia

17 1. What do you understand by the word tolerance ?
accepting only people like us accepting people as they are accepting certain things from others

18 2. Do you believe that you live in:
a too tolerant society a very tolerant society a tolerant society an intolerant society

19 3. Do you think it is possible to have a close friendship with a person of a different religion ?
of course yes, but not without difficulty impossible

20 4. Do you think it is possible to have a close friendship with a person of a different culture ?
of course yes, but not without difficulty impossible

21 5. What do you consider to be an obstacle to tolerance
5. What do you consider to be an obstacle to tolerance ? (more than one reply possible)‏ race language religion culture social status and family background education age others nationality, personality, sexual orientation, religious fanaticism.

22 6. Do you believe that religion affects people`s tolerance ?
not at all sometimes often

23 7. Do you believe that tolerance is acquired
7. Do you believe that tolerance is acquired ? (more than one reply possible)‏ at school in the family in the street on the sports field at church others in a group of acquaintances, in the media.

24 8. Where would you like to see more tolerance
8. Where would you like to see more tolerance? (more than one reply possible)‏ at school in the family in the street on the sports field at church all of the above others in some offices, in some institutions.

25 9. I think that tomorrow`s word will be :
more tolerant less tolerant the same

26 10. What person(s) represent for you an example of tolerance :
John Paul II parents mother other people John Paul II 55 %

27 The above project has been completed with the financial support of the European Union and within the confines of Socrates-Comenius Programme. Both the themes and materials do not reflect the point of view of the European Commission or the National Agency. So neither the European Commission nor the National Agency bear the responsibility for the contents of the above project.

28 I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Listopadowa Bielsko – Biała


Pobierz ppt "Projekt Szkolny Socrates - Comenius NAUCZANIE TOLERANCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google