Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki Krajobrazowe w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki Krajobrazowe w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Parki Krajobrazowe w Polsce.

2 Informacje o Parkach Krajobrazowych w Polsce.
Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

3 Działalność parków krajobrazowych
Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa (do końca czerwca 2009 było to rozporządzenie wojewody) po uzgodnieniu z właściwą miejscową radą gminy. W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z troski o zachowanie środowiska przyrodniczego. Park taki ma służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce nie pobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji.

4 Rozmieszczenie parków krajobrazowych i narodowych w Polsce.
Aktualnie w Polsce utworzono 23 parki narodowe, które zajmują powierzchnię ha, co stanowi ok. 1% powierzchni kraju. Najmniejszy jest Ojcowski Park Narodowy ha, zaś największy Biebrzański Park Narodowy ha.

5 Pięć wybranych parków krajobrazowych:
Park Krajobrazowy Gór Słonnych Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Baryczy Park Krajobrazowy Skierbieszowski Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

6 Park Krajobrazowy Gór Słonnych
Park Krajobrazowy Gór Słonnych –park krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa podkarpackiego i leży na terenie gmin Lesko, Olszanica, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne (powiaty bieszczadzki, leski i sanocki). Utworzenie: 1992 Powierzchnia: ha (w 1996 zwiększono z pierwotnych ha) Rezerwaty Stosunkowo niewielka część Parku została objęta ochroną rezerwatową. Istnieje tam 9 rezerwatów o łącznej powierzchni 1427,61 ha. z wyjątkiem „Cisów w Serednicy” wszystkie rezerwaty mają charakter leśny.

7

8 Park Krajobrazowy Dolina Słupi
Park Krajobrazowy Dolina Słupi (kaszb Park Krajobrazy Dolëzna Słëpi) – park krajobrazowy położony w okolicach miasta Słupska, obejmujący dolinę rzeki Słupi. Park utworzony został w 1981 r., w celu ochrony szczególnie cennych walorów krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych. Ponad 70% obszaru stanowią lasy liściaste i mieszane. W niedużych wsiach leżących na tym terenie zachowane zostały zabytki architektoniczne, głównie sakralne, oraz zespoły pałacowo-parkowe. Elektrownia wodna Struga w Soszycy W parku znajdują się trzy spośród czterech elektrowni stanowiących tak zwany System Energetyczny Słupi. Powstał on w latach Tu także występują naturalne stanowiska rzadkich roślin i miejsca gniazdowania ptaków chronionych, między innymi bielika. Jeszcze w latach 70. żyły tu wilki, a przed rokiem 1900 spotykano niedźwiedzie.

9

10 Park Krajobrazowy Dolina BarYczy
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy – park krajobrazowy w województwie dolnośląskim i wielkopolskim, położony między Żmigrodem i Przygodzicami. Powierzchnia parku wynosi 87 040 ha (część dolnośląska 70 040 ha, część wielkopolska 17 000 ha). Powołany 3 czerwca 1996 roku. Obejmuje 3 typy siedlisk: stawy rybne, podmokłe łąki i lasy. Obszar parku objęty jest konwencją ochrony środowisk wodnych z Ramsar. Europejska Ostoja Ptaków - występuje tu około 300 gatunków. Jednocześnie Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Baryczy" w ramach europejskiej sieci Natura2000. Na terenie parku znajduje się także jeden z największych w Europie kompleks stawów rybnych, w skład którego wchodzi m.in. prawie 300 stawów w rejonie Milicza i Żmigrodu.

11

12 Park Krajobrazowy Skierbieszowski
Skierbieszowski Park Krajobrazowy – park krajobrazowy we wschodniej części Polski, na Wyżynie Lubelskiej (Działy Grabowieckie), w województwie lubelskim. Park jest położony na terenie gmin: Izbica, Kraśniczyn, Krasnystaw, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Stary Zamość i Skierbieszów. Rok utworzenia: 1995 Powierzchnia: ha Celem powołania parku jest zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej ( m n.p.m.) i lasów bukowych. Głównym walorem krajobrazu Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów, wytworzonych w grubej – miejscami na kilkanaście metrów, warstwie lessu, pokrywających niemal cały park.

13

14 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd – park krajobrazowy położony na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, rozciągnięty od Częstochowy po Olkusz i Dąbrowę Górniczą. Obszar parku podlega pod Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (do 2009 roku Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych) i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

15

16 Koniec.☺ Źródła: www.wikipedia.pl zpkww.pl Google.pl Grafika Google
Wykonała: Amelia Chmielewska


Pobierz ppt "Parki Krajobrazowe w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google