Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu

2 Plan wystąpienia Program szkoleń trenerów zajęć sportowych w szkołach podstawowych Cel ogólny Cele szczegółowe Plan szkolenia Program zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 Cele ogólne Charakterystyka poszczególnych bloków Kontakt

3 Program szkoleń trenerów zajęć sportowych w szkołach podstawowych Cel ogólny kursu jest ukierunkowany na przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz organizacji i prowadzenia obozów integracyjno- sportowych.

4 Program szkoleń trenerów zajęć sportowych w szkołach podstawowych Cele szczegółowe Po kursie uczestnik szkolenia powinien posiąść umiejętności: wspierania dzieci; organizowania zajęć pozalekcyjnych; organizowania zajęć na obozach; diagnozowania potrzeb dzieci; doboru metod i środków dydaktycznych.

5 Plan szkolenia (22 godziny zajęć) organizacja zajęć pozalekcyjnych – 2 godz.; równość szans – 2 godz.; wykorzystanie materiałów dydaktycznych i dostosowanie programu do potrzeb szkoły – 2 godz.; prowadzenie zajęć uzupełniających brakujące umiejętności ruchowo-motoryczne (w tym aerobowe) poprawiające sprawność fizyczną, redukujące nadwagę itp. - 1 godz.;

6 Plan szkolenia (22 godziny zajęć) Zajęcia rozwojowe promujące grę w piłkę nożną – 3 godz.; Zajęcia rozwojowe promujące aerobik, taniec itp. – 3 godz.; Zajęcia rozwojowe promujące kulturę żeglarską – 3 godz.;

7 Plan szkolenia (22 godziny zajęć) Zajęcia promujące rekreacje i turystykę (turystyka rowerowa, piesza, turnieje, itp.) – 2 godz. Organizacja i prowadzenie obozów integracyjno-sportowych – 2 godz. Zajęcia terapeutyczne, dyscyplinujące, uspołeczniające – 2 godz.

8 A wszystko po to, aby odnaleźć drogę do sukcesu

9 Program zajęć sportowych dotyczących wyrównywania szans uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 Główne cele programu: wyrównanie szans uczniów szkół podstawowych z klas 4-6; wszechstronne przygotowanie sprawnościowe, polegające na kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych zdolności motorycznych (szybkości, koordynacji ruchowej, gibkości); propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rekreacyjną aktywność fizyczną.

10 Program zajęć sportowych dotyczących wyrównywania szans uczniów szkół podstawowych z klas 4-6 Główne cele programu: działania wychowawcze poprzez: wdrażanie do realizacji aktywności ruchowej oraz określenie roli czasu wolnego i wypoczynku w rzeczywistości; rozładowanie napięć psychicznych oraz skierowanie nagromadzonej energii w stronę aktywności fizycznej; pokonywanie barier nieśmiałości i zahamowań; rozwijanie ekspresji ruchowej.

11 Blok zajęć uzupełniających brakujące umiejętności ruchowo- motoryczne (w tym aerobowe), poprawiające sprawność fizyczną itp. Nabywanie umiejętności samooceny i samokontroli w odniesieniu do własnej sylwetki i postawy ciała. Poznanie sposobów badania własnych uzdolnień ruchowych. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów. Poznanie zasad i podstawowych elementy różnych zespołowych gier sportowych. Formy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem sportu, rekreacji i turystyki.

12 Blok zajęć rozwojowych promujących grę w piłkę nożną (w szkole i na 5-dniowym obozie integracyjno-sportowym) Opanowanie terminologii i podstawowych przepisów piłki nożnej w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych. Dostarczenie motywów uczestnictwa w zajęciach sportowych. Współpraca w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku. Pomoc słabszym. Samodzielne stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu techniki i taktyki. Stosowanie w codziennej praktyce zasady fair-play.

13 Blok zajęć rozwojowych promujących aerobik, taniec itp. (w szkole i na 5-dniowym obozie integracyjno-sportowym).. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów. Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych, harmonii i piękna ruchu. Propagowanie aerobiku jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku). Pogłębienie wiedzy dotyczącej ruchu fitness, aerobiku, gimnastyki artystycznej, a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm.

14 Blok zajęć rozwojowych promujących kulturę żeglarską (w szkole i na 5-dniowym obozie integracyjno-sportowym) Promowanie kultury żeglarskiej. Nauka samodzielnego obsługiwania i poprawnego żeglowania. Przestrzeganie zasad etyki i etykiety jachtowej. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości.

15 Blok zajęć promujących rekreację i turystykę Obniżenie zachowań agresywnych i patologicznych wśród uczniów SP poprzez aktywny udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych. Propagowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie poczucia przynależności do regionu.

16 Blok zajęć terapeutycznych, dyscyplinujących, uspołeczniających Uczenie akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych. Ograniczanie agresji i przemocy. Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

17 A wszystko po to, aby uniknąć biernego wypoczynku …

18 Kontakt Biuro projektu Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin tel. 91 435 06 29 e-mail: szkola@zcdn.edu.pl www.szkola.zcdn.edu.pl

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt systemowy Atrakcyjna szkoła drogą do sukcesu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google