Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niektóre zmiany przepisów – 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niektóre zmiany przepisów – 2005."— Zapis prezentacji:

1 Niektóre zmiany przepisów – 2005.
Marek Kowalczyk Przewodniczący CKS KS PZPN Sierpień 2005 Niektóre zmiany przepisów – 2005. Przepisy Gry Wydawnictwo FIFA 2005 Okólnik FIFA nr 968 (17 maja 2005 r.) Instrukcja UEFA (19 lipca 2005 r.) Okólnik FIFA nr 987 (17 sierpnia 2005 r.) Okólnik FIFA nr 988 (22 sierpnia 2005 r.)

2 Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu PZPN postanawia się , co następuje:
Uchwała nr 16/99 z dnia 18 lipca 2005 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zachowania zasad „fair play” Na podstawie § 38 ust. 1 Statutu PZPN postanawia się , co następuje: Polski Związek Piłki Nożnej apeluje do wszystkich uczestników zawodów piłkarskich, aby mecze od początku rundy jesiennej sezonu 2005/2006 rozgrywane były w duchu dobrze pojętej rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady „fair play”. „Zasady gry w piłkę nożną” oraz regulaminy rozgrywek zobowiązują sędziów, trenerów, kierowników drużyn, zawodników i działaczy sportowych do sportowej postawy zarówno przed, w trakcie jak i po zakończonych zawodach.

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16/99 z dnia 18 lipca 2005 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zachowania zasad „fair play” Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do uczestników zawodów będą surowo karane przez PZPN. Zobowiązuje się sędziów do kwalifikowania takich sytuacji jako wybitnie niesportowych i stosowania odpowiednich kar zgodnie z postanowieniami art. 12 „Zasad” gry w piłkę nożną. W przypadku niewłaściwego zachowania w tym zakresie przez zawodników zawodników rezerwowych – sędziowie zobowiązani są zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka), natomiast w przypadku pozostałych osób przebywających w strefie technicznej do usunięcia ich na trybuny. Wyżej wymienione okoliczności, jak również inne zdarzenia – sędziowie, obserwatorzy delegaci zobowiązani są do szczegółowego opisania w swoim sprawozdaniu z zawodów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes PZPN Michał Listkiewicz

4 Artykuł 3 – Ilość zawodników
Nowy tekst W zawodach reprezentacji narodowych A można dokonywać do 6-ciu wymian zawodników. We wszystkich innych zawodach można dokonać większej ilości wymian zawodników zakładając, że: zainteresowane drużyny osiągnęły porozumienie co do maksymalnej ilości wymian zawodników o powyższym porozumieniu sędzia został poinformowany przed rozpoczęciem zawodów Jeżeli sędzia nie został poinformowany o porozumieniu drużyn lub drużyny nie osiągnęły porozumienia przed rozpoczęciem zawodów, zezwala się na wymianę nie więcej niż sześciu zawodników

5 Artykuł 3 – Ilość zawodników
Wejście zawodnika rezerwowego na pole gry bez zgody sędziego powinno być traktowane jako przewinienie jego drużyny. Przeciwko tej drużynie należy podyktować rzut wolny pośredni w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

6 Artykuł 3 – Ilość zawodników Sankcje karne
Dotychczasowy tekst Grę wznawia się rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Nowy tekst Grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

7 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Zawodnicy
Jeżeli zawodnik drużyny, która grała w siedmioosobowym składzie, opuścił pole gry w celu uzyskania pomocy medycznej, sędzia nie kończy natychmiast zawodów. Wstrzymuje grę do momentu, kiedy kontuzjowany zawodnik powróci do gry po udzieleniu pomocy medycznej. Jeżeli jednak powrót tego zawodnika nie będzie możliwy, sędzia winien zakończyć zawody.

8 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Zawodnicy
Jeżeli zawodnik drużyny, która grała w siedmioosobowym składzie, rozmyślnie opuścił pole gry w momencie, gdy drużyna grająca w kompletnym składzie ma okazję do zdobycia bramki, sędzia gry nie przerywa. W wypadku zdobycia bramki, należy ją uznać i jeżeli zawodnik, który opuścił pole gry i nie powróci do gry przed jej wznowieniem, sędzia kończy zawody. Zawodnik ten winien być napomniany zgodnie z Przepisami Gry.

9 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Wejście i opuszczenie pola gry przez zawodnika
Zawodnik, który wchodzi na pole gry, nie uzyskawszy uprzednio wymaganej zgody sędziego, bądź opuszcza je w sposób uznany przez sędziego za niesportowy, popełnia przewinienie za które zostanie napomniany. Jeżeli gra została przerwana przez sędziego w celu udzielenia winnemu zawodnikowi napomnienia, to zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim, który wykona zawodnik drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

10 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Wymiana zawodnika
Jeżeli zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu, przed rozpoczęciem meczu zastąpił zawodnika wpisanego w podstawowym składzie, bez powiadomienia o tym sędziego, to może on kontynuować grę, ale winien zostać ukarany napomnieniem za wejście na boisko bez zgody sędziego. Zawodnik musi opuścić pole gry, aby procedura wymiany została przeprowadzona poprawnie. Jeżeli gra została przerwana w celu udzielenia napomnienia, to winna być wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej w miejscu gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

11 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Wymiana zawodnika
Jeżeli zawodnik rezerwowy drużyny grającej w niekompletnym składzie przystąpi do gry bez zgody sędziego i zdobędzie bramkę, a sędzia spostrzeże to przed wznowieniem gry, to bramka nie zostanie uznana. Zawodnik zostanie napomniany i usunięty z boiska, aby procedura wymiany została przeprowadzona poprawnie. Gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim w polu bramkowym, który wykona drużyna przeciwna.

12 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Wymiana zawodnika
Jeżeli w powyższej sytuacji bramkę zdobędzie drużyna przeciwna, to bramka zostanie uznana. Zawodnik rezerwowy zostanie napomniany za wejście na boisko bez zgody sędziego i będzie musiał opuścić boisko w celu przeprowadzenia poprawnej procedury wymiany.

13 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Wymiana zawodnika
Jeżeli sędzia zezwoli na wejście na boisko zawodnikowi rezerwowemu, który nie był wpisany do protokołu i zawodnik ten zdobył bramkę to: Jeżeli zauważy swój błąd przed wznowieniem gry, bramka nie zostanie uznana, zawodnik winien opuścić pole gry. W jego miejsce może powrócić zawodnik wymieniony, lub wejść inny zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu. Gra będzie wznowiona rzutem sędziowskim na linii pola bramkowego równoległej do linii bramkowej z miejsca najbliższego wpadnięciu piłki do bramki.

14 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Wymiana zawodnika
Jeżeli sędzia zezwoli na wejście na boisko zawodnikowi rezerwowemu, który nie był wpisany do protokołu i zawodnik ten zdobył bramkę to: Jeżeli zauważy swój błąd po wznowieniu gry (po uznaniu bramki), poleci zawodnikowi opuszczenie boiska. W jego miejsce może powrócić zawodnik wymieniony, lub wejść inny zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu. Jeżeli sędzia przerwie grę w celu usunięcia nieuprawnionego zawodnika, to gra będzie wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej, w miejscu gdzie była piłka w momencie przerwania gry. Całe zdarzenie sędzia opisze w sprawozdaniu. Jeżeli zauważy swój błąd po zawodach, bramka jest uznana, a całe zdarzenie musi być opisane w sprawozdaniu.

15 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Zawodnicy rezerwowi
Jeżeli zawodnik rezerwowy drużyny grającej w niekompletnym składzie wejdzie na boisko bez zgody sędziego, to sędzia winien przerwać grę, udzielić napomnienia zawodnikowi rezerwowemu, nakazać mu opuszczenie pola gry w celu dokonania procedury wymiany, a grę wznowić rzutem wolnym pośrednim w miejscu gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

16 Artykuł 3 – Ilość zawodników – Zawodnicy rezerwowi
Jeżeli zawodnik rezerwowy rzuci przedmiotem (np. butem) w zawodnika drużyny przeciwnej znajdującego się na polu gry, to gra winna być przerwana, zawodnik rezerwowy wykluczony z gry. Gra zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej, wykonanym z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry.

17 Artykuł 4 – Ubiór zawodników – Biżuteria
„Zawodnikowi nie wolno używać wyposażenia lub nosić niczego, co może być niebezpieczne dla niego bądź innego zawodnika (w tym każdy rodzaj biżuterii).” „Wszelkie rodzaje biżuterii są potencjalnie niebezpieczne. Pojęcie „niebezpieczne” może być czasami niejasne i kontrowersyjne, dlatego też aby było to ujednolicone i logiczne wszelka biżuteria jest zabroniona.” „Zawodnicy nie mogą używać taśmy celem zakrycia biżuterii. Nie stanowi to właściwego zabezpieczenia.” „Pierścionki - obrączki, kolczyki, skórzane lub gumowe bransoletki (opaski) nie są niezbędne do grania, a jedynie mogą spowodować kontuzję.” „Celem uniknięcia problemów „na ostatnią chwilę” sędziowie powinni poinformować o powyższym zawodników odpowiednio wcześniej.”

18 Artykuł 4 – Ubiór zawodników – Biżuteria
Jeżeli sędzia stwierdzi, że zawodnik gra w niedozwolonej biżuterii (tj. naszyjniki, łańcuszki, obrączki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, skórzane lub gumowe opaski itp.), pomimo wcześniejszego nakazu jej usunięcia, to winien zostać napomniany i musi opuścić boisko w celu jej usunięcia. Zawodnikom nie wolno używać plastrów lub taśmy do zakrycia biżuterii, której noszenie uważa się za niebezpieczne.

19 Artykuł 4 – Ubiór zawodnika
Zawodnik może podczas meczu mieć na sobie wyposażenie ochronne, takie jak ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, maski ochronne na twarz lub ochraniacze głowy (bramkarze – czapki), ale pod warunkiem że nie są niebezpieczne dla zawodnika je noszącego ani dla przeciwników. Jeżeli zawodnik zamierza grać w okularach, a sędzia stwierdzi, że okulary te są wykonane w nowych, bezpiecznych technologiach dla niego i dla innych zawodników, to może dopuścić go do gry w okularach.

20 Artykuł 5 – Sędzia Decyzje sędziego
Dotychczasowy tekst Jedynie sędzia może zmienić swoją decyzję, gdy uzna ją za niewłaściwą lub, o ile uzna to za stosowne, na sugestię sędziego asystenta zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona. Nowy tekst Jedynie sędzia może zmienić swoją decyzję, gdy uzna ją za niewłaściwą lub, o ile uzna to za stosowne, na sugestię sędziego asystenta zakładając, że gra nie została jeszcze wznowiona lub zawody nie zostały zakończone Uzasadnienie: Przepis ten wymagał doprecyzowania ze względu na szczególną (boiskową) sytuację, która miała miejsce we Francji, kiedy to sędzia zobaczył sygnalizację sędziego asystenta po tym, jak zakończył zawody.

21 Artykuł 5 – Sędzia – Uprawnienia i zadania sędziów
Sędzia po zakończeniu meczu i omówieniu zawodów przez obserwatora, ma prawo złożyć publiczne oświadczenie wyjaśniające podjęte przez niego na boisku decyzje.

22 ARTYKUŁ 5 - Sędzia Procedura postępowania z zawodnikiem kontuzjowanym nie dotyczy przypadków: kontuzji bramkarza, kiedy bramkarz i zawodnik z pola zderzają się i potrzebują natychmiastowej pomocy, kiedy doszło do poważnej kontuzji np. otwarte złamanie kończyny, urazy kręgosłupa itp., kiedy kontuzji doznaje zawodnik drużyny grającej w 7 osobowym składzie.

23 Okólnik FIFA nr 988 „Według Artykułu 4, zawodnicy obu drużyn i ich bramkarze muszą nosić koszulki lub bluzy różnych kolorów, aby odróżniać się od innych zawodników. Czy sędzia i sędziowie asystenci muszą nosić ubiór różnego koloru niż zawodnicy?” Poprawna odpowiedź: „Tak. Zawodnicy i bramkarze muszą nosić ubiór, który odróżnia ich od sędziów i sędziów asystentów.”

24 Okólnik FIFA nr 988 W momencie, gdy kolory koszulek lub bluz obu drużyn zostały potwierdzone, w nawiązaniu do regulaminów rozgrywek, sędziowie wybierają kolor koszulki lub bluzy, tak aby odróżniali się od kolorów drużyn. Jeżeli kolory koszulek sędziów są takie same jak bramkarzy, to bramkarze muszą zmienić kolor swojej bluzy, zgodnie z Przepisami Gry (Artykuł 4 – Ubiór zawodników, Bramkarze: „Każdy bramkarz powinien nosić kolor koszulki, która odróżnia go od innych zawodników, sędziego i sędziów asystentów”).

25 Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie Sankcje dyscyplinarne
Dotychczasowy tekst Kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek mogą być udzielone tylko zawodnikowi grającemu, zawodnikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu. Nowy tekst Kary indywidualne w postaci żółtych bądź czerwonych kartek mogą być udzielone tylko zawodnikowi grającemu, zawodnikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu. Sędzia ma władzę do udzielania kar indywidualnych (pokazywania) od momentu wejścia na pole gry do chwili opuszczenia przez niego pola gry po końcowym gwizdku. Uzasadnienie: Ważne jest określenie, kiedy sędzia jest upoważniony do pokazywania żółtych lub czerwonych kartek. Zgodnie z powyższą zmianą, kiedy zdarzenie ma miejsce na polu gry zaraz po końcowym gwizdku, pokazanie kartki jest znacznie skuteczniejsze niż dotychczasowa praktyka opisywania zdarzenia w sprawozdaniu.

26 Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie Rozstrzygnięcie 4 International F.A. BOARD
Dotychczasowy tekst Atak nogami z tyłu, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany jako poważny, rażący faul. Nowy tekst Atak nogami, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany jako poważny, rażący faul. Uzasadnienie: Atak z tyłu, ale również z boku lub z przodu który powoduje kontuzję lub stwarza jej zagrożenie musi być traktowany jako poważny, rażący faul.

27 Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie – Atak na bramkarza
Zawodnik musi być ukarany za grę w sposób niebezpieczny jeżeli kopnie lub usiłuje kopnąć piłkę, gdy bramkarz jest w jej posiadaniu lub w trakcie pozbywania się jej.

28 Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie – Trzymanie i ciągnięcie
Jeżeli obrońca rozpoczyna trzymanie zawodnika atakującego przed własnym polem karnym, ale kończy już w polu karnym, to sędzia zarządzi rzut karny. Może również udzielić stosownej kary indywidualnej, jeżeli uzna to za niezbędne.

29 Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie – Kontrolowanie piłki przez bramkarza
Jeżeli bramkarz kozłuje piłkę to przeciwnik nie może jej zagrać, nawet w momencie, gdy dotyka ona podłoża. Jeżeli bramkarz zwalnia piłkę z rąk, aby wykopnąć ją do gry, to przeciwnik nie może przeszkadzać mu w tym , ani atakować piłki, zanim nie dotknie ona podłoża. Zwolnienie piłki z rąk i kopnięcie jej uważane jest za jedną akcję.

30 ARTYKUŁ 13 – Rzuty wolne Jeżeli w czasie wykonywania rzutu wolnego pośredniego spoza pola karnego drużyny broniącej, sędzia nie zasygnalizował uniesionym ramieniem rodzaju wrzutu i wykonawca bezpośrednim strzałem zdobył bramkę, to bramki takiej uznać nie wolno.

31 ARTYKUŁ 13 – Rzuty wolne cd.
W takim przypadku sędzia nakaże powtórzenie rzutu wolnego, ponieważ podyktowany rzut wolny pośredni nie może być anulowany przez błąd sędziego. Sędzia postąpi identycznie, gdy w opisanej sytuacji nie zdąży zasygnalizować rzutu wolnego pośredniego z uwagi na szybkie wykonanie rzutu.

32 Artykuł 14 – Rzut karny Sankcje karne
Zawodnik wykonujący rzut karny narusza przepisy gry: Dotychczasowy tekst Jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, rzutu nie powtarza się. Nowy tekst Jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej.

33 Artykuł 14 – Rzut karny Uzasadnienie:
Współpartner wykonawcy rzutu wchodzi na pole karne, zbliża się na odległość mniejszą niż 9,15 m od punktu karnego lub nie znajduje się w odległości większej niż 11 m od linii bramkowej: Dotychczasowy tekst Jeżeli piłka nie wpada do bramki, rzutu nie powtarza się, Nowy tekst Jeżeli piłka nie wpada do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej. Uzasadnienie: Dotychczasowy tekst był nieprecyzyjny i prowadził do różnych interpretacji.

34 ARTYKUŁ 14 – Rzut karny Przykład 1
Jeżeli po sygnale na wykonanie rzutu karnego, rzut ten wykona inny zawodnik niż zgłoszony (zidentyfikowany przez sędziego) – to bez względu na wynik rzutu karnego – sędzia wstrzyma grę i wznowi ją rzutem wolnym pośrednim dla drużyny broniącej wykonanym w miejscu, gdzie zaistniało przewinienie np. gdzie nastąpiło przekroczenie wymaganej odległości 9,15m od piłki. Ponadto winny zawodnik musi być ukarany napomnieniem za niesportowe zachowanie.

35 ARTYKUŁ 14 – Rzut karny Przykład 2
Jeżeli zawodnik wykonujący rzut karny zagra piłkę do tyłu (np. piętą) do współpartnera, to sędzia powinien przerwać grę i wznowić ją rzutem wolnym pośrednim wykonanym przez drużynę broniącą z punktu karnego.

36 Artykuł 14 – Rzut karny – Szczególne sytuacje
Jeżeli po prawidłowo wykonanym rzucie karnym piłka uderzyła w słupek lub poprzeczkę i następnie pękła, to: gdy piłka wpadła do bramki bezpośrednio po uderzeniu w słupek lub poprzeczkę, sędzia uznaje bramkę, gdy piłka pozostaje na polu gry – sędzia wstrzymuje grę i nakazuje wymianę piłki, a następnie wznowi grę rzutem sędziowskim, gdy druga sytuacja miała miejsce, gdy rzut karny został podyktowany w przedłużonym czasie gry, i po jego wykonaniu gra nie będzie już wznowiona, to sędzia zakończy zawody.

37 Artykuł 14 – Rzut karny – Szczególne sytuacje
Jeżeli drużyna grająca w siedmiu zawodników zostanie ukarana rzutem karnym a w rezultacie popełnionego przewinienia jeden z jej zawodników zostanie wykluczony z gry, sędzia kończy zawody nie zezwalając na wykonanie rzutu karnego.

38 Artykuł 15 – Wrzut Nowy tekst
W momencie wykonania wrzutu piłki, wrzucający: zwrócony jest twarzą do pola gry, ma część każdej stopy na linii bocznej albo na ziemi (podłożu) poza linią boczną, używa obydwu rąk, wrzuca piłkę zza i z nad głowy. Wrzucający nie może dotknąć piłki po raz drugi, zanim nie została dotknięta przez innego zawodnika. Wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 2 m od miejsca, z którego wykonywany jest wrzut. Piłka jest w grze natychmiast, gdy znajdzie się w polu gry.

39 Artykuł 15 – Wrzut Uzasadnienie:
Coraz częściej w zawodach występują przypadki, kiedy zawodnik drużyny przeciwnej stoi praktycznie na linii bocznej, tuż przed wykonawcą wrzutu. Artykuł 15 nie jest w takiej sytuacji naruszany, jednak jest to niewątpliwie duże utrudnienie dla wykonawcy wrzutu. Co więcej, takie zachowanie prowadzi do napięć pomiędzy zawodnikami. Obecnie jedynie w przypadku wznowienia gry rzutem sędziowskim i wrzutem, zawodnicy nie muszą przestrzegać wymaganej odległości od piłki. Powyższa zmiana ma na celu wprowadzenie zasady zachowania wymaganej odległości w przypadku wykonywania wrzutu. Wiele krajowych związków od pewnego czasu nieoficjalnie wprowadzało w rozgrywkach krajowych podobne zasady. Powyżej przedstawiona poprawka ujednolica obowiązujące zasady.

40 Pozostałe zmiany w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Wydawnictwo 2005.
Dziękuję Pozostałe zmiany w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Wydawnictwo 2005. Zachęcamy do lektury


Pobierz ppt "Niektóre zmiany przepisów – 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google