Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAKONIA ŻYCIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAKONIA ŻYCIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE"— Zapis prezentacji:

1 DIAKONIA ŻYCIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
Musimy mieć świadomość, że jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia. To, co jest posłaniem tej diakonii, staje się przedmiotem sporów we współczesnym świecie: zachowanie piękna czystości przedmałżeńskiej, ukazywanie piękna miłości małżeńskiej, wartości życia ludzkiego od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tu przede wszystkim konieczne jest nasze odważne świadectwo i głoszenie prawdy. (ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, słowo programowe na 35. Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w roku 2010) Nasze wystąpienie ma na celu przekazanie wizji pracy-posługi Diakonii Życia, będziemy się koncentrować bardziej na wizji drogi i zadaniach oraz sposobach ich realizacji, natomiast nie będziemy składać ścisłego sprawozdania z tego, co zostało zrobione. Rok temu Moderator Generalny w tym miejscu stwierdził, że . Jako Ruch staniemy wobec działań wojennych. Pierwszą armią, która będzie musiała stanąć do walki, będzie Diakonia Życia” Diakonia Życia staje wobec problemów będących przedmiotem fundamentalnego sporu o człowieka w dzisiejszej cywilizacji. Tematyka, którą się zajmuje, dotyka problemów z pierwszych stron gazet, wywołujących ogromne emocje, będących przedmiotem swoistej propagandy i spętanych w niewoli poprawności politycznej. Jakie są to wyzwania: problem obrony życia - budowanie świadomości, że życie zaczyna się od poczęcia i trzeba je chronić (aborcja, tzw. metody wspomaganego rozrodu, eutanazja, - szczeg. istotne teraz kiedy zapowiadane są działania SLD zmierzające do zmiany prawa w PL) Problem czystości przed małżeństwem i czystości pożycia w małżeństwie, przygotowanie do życia dorosłego, do małżeństwa i budowanie relacji w małżeństwie, kwestia odmienności kobiety i mężczyzny... nauczanie o roli seksualności w życiu człowieka, NPR, antykoncepcja problemy związane z niepłodnością i okołoporodowymi stratami dziecka propaganda gejowska ale i niezrozumienie problemu skłonności homoseksualnych, ich genezy, możliwości pomocy osobom w takiej sytuacji i nieznajomość nauczania Kościoła w tej kwestii Wobec tych wyzwań Diakonia Życia musi stawać odważnie i kompetentnie. To są dwa słowa, które nam się w tej chwili najbardziej kojarzą z naszą posługą. Dlaczego odważnie? Dlatego, że bardzo często stajemy wobec działań, które są dynamiczne, nierzadko wręcz agresywne, stajemy wobec ofensywy świata innych wartości. My nie możemy się tego bać. Czyli – nie uciekać od problemów a zarazem nie odpowiadać agresją. Agresja (a zdarza się, że przejawiają ją środowiska broniące tradycyjnych wartości) w istocie rzeczy jest objawem strachu. Kompetentnie – dlatego, że stajemy wobec spraw dość złożonych, nowych zjawisk, nowych sytuacji. Zarazem działamy w dziedzinie szczególnie delikatnej dotykającej człowieka bardzo głęboko. Tutaj nie wystarczy dobra wola, tutaj trzeba profesjonalnych umiejętności. Nie wystarczy tylko „coś zrobić” – trzeba to zrobić dobrze. I niekoniecznie chodzi o jakaś bardzo specjalistyczną wiedzę, ale po prostu o kompetencję w tym co się robi. ODWAGA KOMPETENCJA

2 ZADANIA DIAKONII ŻYCIA
Troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia itp.. Troska o to, by Ruch podejmował posługę w tych dziedzinach. Kierunki działań Diakonii Życia Odważnie i kompetentnie – ale gdzie, do kogo skierowana jest posługa Diakonii Życia? Diakonia Życia stara się zachowywać równowagę między służbą na rzecz wspólnot Ruchu a służbą na zewnątrz. Można więc sprecyzować dwa kierunki działania DŻ: • Troska o to, by w Ruchu Światło-Życie prawidłowo były przeżywane sprawy związane z płciowością, miłością, obroną życia itp. • Troska o to, by Ruch podejmował posługę w tych dziedzinach. To zachowanie równowagi jest niezmiernie ważne – aby z jednej strony nie zamykać się w sobie, a z drugiej nie popaść w aktywność i bieganie od jednej akcji do drugiej

3 POSŁUGA „DO WEWNĄTRZ” • prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
• podejmowanie tematyki związanej z posługą DŻ na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku; • organizowanie rekolekcji, oaz modlitwy, warsztatów dla członków Ruchu; • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie zachęcanie do udziału w nich; • baza nauczycieli naturalnego planowania rodziny Kładziemy duży nacisk na posługę wobec Ruchu, gdyż uważamy, że jest to szczególne wezwanie czasu. Dziś w dziedzinie, którą zajmuje się Diakonia Życia płynie bardzo potężny, negatywny przekaz ze świata, który oczywiście dociera do ludzi w Ruchu. I oni często mu ulegają. Chodzi o to, by nie byli poddani wyłącznie „katechezie” tego świata. Nasze doświadczenia jasno pokazują, że w Ruchu są problemy z rozumieniem sensu czystości przedmałżeńskiej, że niektóre małżeństwa z Domowego Kościoła stosują antykoncepcję. Osoby z Ruchu tak samo stawiają pytania o to, dlaczego nie można stosować metody in vitro, tak samo stają kompletnie bezradne wobec problemu homoseksualizmu albo ulegają propagandzie postaw skrajnych w tej sferze z jednej i drugiej strony. My się tym nie gorszymy ani nie obrażamy się na fakty – ludzie przychodzą do Ruchu ze świata, tu przeżywają swoje nawrócenie. Ale trzeba pokazać dalszą drogę. I jeszcze drugi aspekt – członkowie Ruchu mają być świadkami w swoich środowiskach – w szkole w pracy... tam te tematy też są obecne i trzeba umieć rzeczowo dyskutować np, o niedopuszczalności aborcji w żadnej sytuacji. Chcemy czynić to poprzez: • prelekcje na oazach rekolekcyjnych; Prelekcje, spotkania ze wspólnotami, grupami uznajemy za jedno z podstawowych zadań diakonii. Przede wszystkim są to prelekcje na oazach – to jest naturalne miejsce, przechodzą przecież przez nie praktycznie wszyscy uczestnicy oaz młodzieżowych i wielu uczestników Domowego Kościoła i wspólnot dorosłych. I jest to dobre miejsce – rekolekcje są czasem nawrócenia, można więc podjąć dobre decyzji również o nawróceniu w dziedzinie płciowości. Tematyka zróżnicowana • podejmowanie tematyki związanej z „naszą” posługą na spotkaniach wspólnot Ruchu w ciągu roku; organizowanie rekolekcji, oaz modlitwy, warsztatów dla członków Ruchu; na kolejnym slajdzie zobaczymy „ofertę” CDŻ, ale to nie jest wszystko, istotne są tu działania diakonii lokalnych • przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z troską o życie i zachęcanie do udziału w nich Zadaniem Diakonii Życia jest przekazywanie wspólnotom Ruchu ważnych informacji z dziedziny służby życiu. Powinna dbać o to, by wszyscy oazowicze wiedzieli o odbywających się w ich okolicy marszu dla życia, duchowej adopcji, ciekawym wykładzie, spotkaniu, konferencji – i to niezależnie od tego czy DŻ jest organizatorem tych wydarzeń. Dzieje się to zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i w wymiarze lokalnym • bazę nauczycieli naturalnego planowania rodziny, którą stworzyliśmy na stronach DŻ – aby członkowie Ruchu mieli w miarę możliwości pod ręką dostęp do osób, które mogą nauczyć ich stosowania metod odpowiedzialnego rodzicielstwa lub pomóc w trudnościach. dokształcanie, zdobywanie wiedzy i umiejętności często zakres posługi wyznaczają umiejętności, możliwości (współpraca z duszpasterstwem rodzin na przykład) rozmaicie w różnych diecezjach, zależnie też od tego kto tworzy diecezjalną DŻ (zbyt często jeszcze bywa „stanowa”) prelekcje podczas oaz letnich rekolekcje dla członków Ruchu inspirowanie lub organizowanie (współorganizowanie) Marszy dla Życia oraz innych działań, spotkań, konferencji udział w diecezjalnych działaniach pro-life główne miejsce podejmowania posługi w tym momencie

4 REKOLEKCJE I WARSZTATY
OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA dla osób wchodzących w posługę, bądź zainteresowanych tematyką Zaborówiec 29 VII–7 VIII 2011 WARSZTATY NPR Koniaków 8–10 IV 2011 REKOLEKCJE DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA nie tylko dla oazowiczów (z pomocą psychoterapeuty) Koniaków 15–17 IV 2011 OAZOWE REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH nie tylko dla oazowiczów Luboń k. Poznania 6–8 V 2011 REKOLEKCJE DLA BEZDZIETNYCH MAŁZEŃSTW na razie dla małżeństw z DK Rościnno k. Poznania 6–8 V 2011 REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW ROZWAŻAJĄCYCH RODZICIELSTWO ZASTEPCZE (z DK) Porszewice 30 IX–2 X 2011 WARSZTATY n.t. skłonności homoseksualnych (we współpracy z Odwagą) Lublin 11–13 XI 2010 • Propozycje rekolekcyjne dla członków Ruchu (najbliższe terminy) – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia. Te rekolekcje wprowadzają w posługę naszej diakonii. Można na nie przyjechać, aby po prostu zapoznać się z tematyką, nabyć wiedzę, którą będzie można wykorzystać w pracy formacyjnej czy która przyda się osobiście. Są to rekolekcje szeroko otwarte, dla osób wchodzących w posługę oraz dla wszystkich innych chętnych (29 VII–7 VIII 2011, Zaborówiec k. Leszna) – Warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny (8-10 IV 2011, Koniaków). Idea powstała w katowickiej DZ, – Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka. Adresowane do małżeństw, które w swoim życiu doświadczyły podobnej tragedii i szukają pomocy – zarówno psychologicznej, jak i duchowej. Nie tylko dla oazowiczów (15-17 IV 2011, Koniaków). po raz pierwszy w tej formie – DŻ Katowice we współpracy z psychoterapeutą mającycm ogromne doświadczenie w tego typu pracy – Oazowe rekolekcje dla narzeczonych. Są organizowane od kilku lat w archidiecezji katowickiej, pomału próbujemy rozszerzyć je na całą Polskę. Na razie odbywają się w Koniakowie i Luboniu k. Poznania. Nie tylko dla oazowiczów (6-8 V 2011, Luboń k. Poznania). Ulotek kilka jest/było – Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw. Bezdzietność jest ogromnym problemem. W Polsce jest trochę propozycji rekolekcyjnych, robimy jednak rekolekcje oazowe – w pierwszym rzędzie skierowane dla małżeństw z Ruchu. Są to rekolekcje, nie warsztaty. Ich celem jest przede wszystkim umożliwienie uczestnikom stanięcia z ich problemem przed Panem Bogiem. Chcemy, by w przyszłości były to rekolekcje otwarte dla wszystkich – trzeba jednak zebrać więcej doświadczeń (6-8 V 2011, Rościnno k. Poznania). – Rekolekcje Nowy DOM dla małżeństw rozważających rodzicielstwo zastępcze – dla małżonków z Ruchu pragnących adoptować dziecko, zostać rodziną zastępczą lub utworzyć rodzinny dom dziecka (30 IX – 2 X 2011, Porszewice k. Łodzi). (fachowcy) – Warsztaty na temat homoseksualizmu we współpracy z „Odwagą”. Temat homoseksualizmu przejawia się dzisiaj bardzo agresywnie, ale wcale nie jest taki prosty, jak się często wydaje. To jest szczególne miejsce, gdzie nie powinniśmy się bać, nie reagować agresją, a po prostu być kompetentni. Zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach wszystkich animatorów Ruchu (wspólnot młodzieżowych i DK) – bo wszyscy z tym problemem się spotykamy (11-13 XI 2011, Lublin).

5 STRONA INTERNETOWA CENTRALNEJ DIAKONII ŻYCIA
O nas – krótka prezentacja DŻ. Aktualności – tu zamieszczamy informacje z naszej dziedziny lub jakoś nas dotyczące oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Ruchu. Praca DŻ – tutaj są rzeczy, które mają pomagać w działaniach podejmowanych przez Diakonię Życia. ORDŻ. Inne rekolekcje i spotkania. Teksty. Diakonia Życia odpowiada na pytania. • Strona DŻ ( Ważnym narzędziem posługi – źródłem informacji  jest Strona DŻ ( Na stronie jest wiele treści, chcemy zwrócić uwagę w tym momencie na trzy jej działy. Są tam informacje o rekolekcjach i warsztatach organizowanych przez Diakonię Życia. Jest to tak zrobione, by te informacje były łatwo dostępne. Na stronach znajdziecie więc adresy, na które trzeba się zgłaszać na wszystkie rekolekcje, o których mówiliśmy. Druga rzecz to aktualności z dziedziny obrony życia z całego świata. Podpisaliśmy umowę z Katolicką Agencją Informacyjną i mamy dostęp do najświeższych informacji. Zawarliśmy też porozumienie z Human Life International i Pulsem Pro-Life. Wiadomości dobrze pokazują, że rzeczywiście Diakonia Życia działa na pierwszej linii frontu. Trzeci dział, o którym chcemy powiedzieć to teksty - biblioteka pogrupowanych tematycznie artykułów odpowiadających na kluczowe pytania, węzłowe zagadnienia lub proponujących jakieś ciekawe ujęcie. Na stronie CDZ działa RSS. Co 2 tyg. przygotowywany jest od niedawna newsletter, który można sobie zamówić do prezentacji na własnej stronie internetowej.

6 POSŁUGA „NA ZEWNĄTRZ” • Inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, rozmaite działania w obronie życia, duchową adopcję, itd; • Wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego; • Inicjowanie działań na rzecz życia, współpraca przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu. Ponadto członkowie DŻ indywidualnie na wiele sposobów angażują się w służbę życiu (np. prowadząc parafialne poradnie rodzinne, kursy przedmałżeńskie, będąc nauczycielami przygotowania do życia w rodzinie, prowadząc kursy NPR i. in.). Posługa na zewnątrz w dużym stopniu zależy od możliwości danej grupy DŻ i warunków lokalnych. Dlatego tutaj poświęcamy jej nieco mniej miejsca. W praktyce grupy DŻ podejmują różne działania jak organizacja marszów dla życia, Dnia Świętości Życia, duchowej adopcji, głoszenie wykładów, uczestnictwo w dyskusjach, organizacja wystaw. W działania zewnętrzne staramy się włączać wspólnoty Ruchu. Widzimy trzy kierunki posługi DŻ na zewnątrz: Inspirowanie członków Ruchu Światło-Życie do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia – poradnictwo rodzinne, rozmaite działania w obronie życia, duchową adopcję, itd; Wspieranie członków Ruchu Światło-Życie, którzy podejmują taką posługę – dawanie im zaplecza merytorycznego i modlitewnego; Inicjowanie działań na rzecz życia, współpracę przy takich działaniach z innymi środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu. Ponadto członkowie DŻ indywidualnie na wiele sposobów angażują się w służbę życiu (np. prowadząc parafialne poradnie rodzinne, kursy przedmałżeńskie, będąc nauczycielami przygotowania do życia w rodzinie, instruktorami NPR). Wiemy, że osoby z DZ angażują się b. intensywnie nieraz w pracę w diecezjach – np, w Sandomierzu powstaje Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w znacznej mierze siłami osób z Ruchu w tym tamtejszej DZ. W różnych diecezjach DZ jest współorganizatorem marszów dla zycia Z ostatniego czasu można wspomnieć o dwóch odmiennych a świetnych inicjatywach. W styczniu w Oleśnicy rozpoczęła działalność Specjalistyczna Poradnia Rodzinna – w znacznej mierze dzięki zaangażowaniu osób z DZ W Ostrołęce Ruch wspólnie z KSMem zorganizował „Debatę Walentynkową” – z udziałem odpowiedzialnych za łomżyńską DZ – można ją było oglądać na żywo przez internet W tej chwili w wielu miejscach pełną parą idą przygotowania do Dnia Świętości Życia.

7 SYSTEM PRACY DIAKONII ŻYCIA
• Regularne spotkania diakonii diecezjalnych /rejonowych – kształtowane wg wskazówek Ojca (modlitwa, Słowo Boże, element warsztatowo-formacyjny, planowanie posługi i rozliczanie się z podjętych zadań). • Coroczne spotkanie odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne (szczegółowe sprawozdania) – modlitwa, wymiana doświadczeń, inspiracje. • Odpowiedzialni z filii spotykają się w ramach DWDD – inspiracje oraz wskazówki CDŻ, zachęta do współpracy, cenne miejsce spotkania. • Miejsce spotkania dla wszystkich członków DŻ – w ramach Konferencji KWC, spotkania o charakterze warsztatowym (od 2010r.). System pracy samej DŻ – Regularne spotkania diakonii, kształtowane wg wskazówek ks. Blachnickiego (modlitwa, Słowo Boże, element warsztatowo-formacyjny, planowanie posługi i rozliczanie się z podjętych zadań) – Raz w roku, na wiosnę odbywają się spotkania odpowiedzialnych za Diakonię Życia w poszczególnych diecezjach. – Odpowiedzialni z filii spotykają się w ramach DWDD – inspiracje/wskazówki CDŻ, zachęta do współpracy, cenne miejsce spotkania. – Wszyscy członkowie DŻ zapraszani są na wrześniową konferencję KWC – spotkanie o charakterze warsztatowym, z osobnymi blokami dla DŻ i DW. • Spotkania Centralnej Diakonii Życia co najmniej dwa razy w roku • Kursy prelegentów • Dzielenie posług (nie wszystko robią te same osoby) – Ważną rolę odgrywa lista mailingowa Vitalis – forum wymiany informacji, wzajemnych kontaktów, wsparcia w modlitwie. • Spotkania Centralnej Diakonii Życia co najmniej dwa razy w roku • Kursy prelegentów • Dzielenie posług (nie wszystko robią te same osoby) • Lista mailingowa Vitalis – miejsce bezpośredniego przekazu informacji, czasem dyskusji, wymiany doświadczeń/materiałów, szukania pomocy – cenne narzędzie.

8 DIAKONIA ŻYCIA W DIECEZJACH
Dziękujemy diakonii liturgicznej za podsunięcie pomysłu z mapą ;) Slajd pokazuje stan DZ w diecezjach na chwile obecna – wedle naszej świadomości. Kolor zielony – diecezje w których istnieją grupy DZ bądź wyznaczone są osoby odpowiedzialne za diakonie życia. Te grupy przejawiają rozmaita aktywność i nie zawsze obejmują niestety działaniem cały Ruch. Kolor szaroniebieski – diecezje w których DZ jest w trakcie tworzenia albo sytuacja jest nie do końca dla nas jasna choć są wyznaczeni odpowiedzialni diec. gdańskiej – to najświeższa nowość z tego tyg. – do środy był tam jeszcze kolor żółty :D kolor żółty – diecezje w których nie ma wyznaczonej przez moderatora diec. osoby odpowiedzialnej ale są osoby poczuwające się do związku z DZ i będące w Ruchu, podejmujące jakieś działania czy posługi.. kolor biały – nie ma grup DZ ani wyznaczonych odpowiedzialnych będących w kontakcie z CDŻ. W niektórych z tych diecezji były podejmowane próby utworzenia DZ, na razie się nie udało, ale wszystko co dobre przed nami Jeśli komuś coś się nie zgadza – to znaczy, że w jego diecezji jest diakonia życia, a na mapie jest kolor biały, to zapraszamy by zachęcił tę diakonię do kontaktu z diakonią centralną. Jeśli natomiast na mapie jest kolor zielony a w diecezji nic o tym nie wiadomo, zachęcamy do kontaktu z nami – ustawimy do pionu taką diakonię. Sytuacja w każdej diecezji jest nieco inna, bo różna jest sytuacja Ruchu jako takiego natomiast w naszym odczuciu bardzo ważne jest, by diakonia życia była i by podejmowała realną posługę na rzecz Ruchu i świata. I by zawsze była to jedna diakonia, troszcząca się o cały Ruch we wszelkich omówionych tu wymiarach. Stan na luty 2011

9 Im bardziej myślimy o posłudze Diakonii Życia tym bardziej jawi się ona jak szeroko rozlane i nieraz burzliwe morze – jest bardzo wiele kierunków, wiele trosk, wiele ogromnie skomplikowanych problemów. Zachęcamy więc, by spróbować rzucić się w to morze i służyć życiu – nawet mała kropla oliwy jest istotna, a gdy tych kropel będzie wiele, z Bożą pomocą zwyciężymy burzę 

10 ODDAJCIE SIĘ W SŁUŻBĘ ŻYCIA
Dziękujemy i zapraszamy na ORDŻ 


Pobierz ppt "DIAKONIA ŻYCIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google