Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLIMAT POLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLIMAT POLSKI."— Zapis prezentacji:

1 KLIMAT POLSKI

2 Wpływ na klimat Polski:
Na kształtowanie się klimatu Polski ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych należą czynniki meteorologiczne, tzn. rodzaje mas powietrza napływające nad obszar Polski z różnych kierunków, układy frontów atmosferycznych w określonych porach roku, oraz układy baryczne, występowanie głównych ośrodków niżów i wyżów. Obok czynników meteorologicznych wpływ na kształtowanie klimatu na terenie Polski mają też czynniki niemeteorologiczne do których można zaliczyć położenie geograficzne z czym wiąże się stopień usłonecznienia ziemi w określonych porach roku, odległości od dużych zbiorników wodnych, morfologia terenu - wysokości n.p.m., rodzaj podłoża - tzn. szata roślinna: lasy, łąki, jeziora, cieki wodne, pokrywa śniegu.

3 Czynniki meteorologiczne:
rodzaje mas powietrza napływające nad nasze terytorium rozkład frontów atmosferycznych w różnych porach roku rozmieszczenie głównych niżowych i wyżowych ośrodków barycznych

4 Pokrywa śnieżna ,

5 Czynniki niemeteorologiczne
szerokość geograficzna ( zależna od niej wysokość Słońca nad horyzontem w różnych porach roku) odległość od większych zbiorników morskich ukształtowanie powierzchni (wysokość nad poziomem morza, charakter i przebieg większych form rzeźby) charakter podłoża (rodzaj szaty roślinnej; wody powierzchniowe, pokrywa śnieżna) Czynniki te działając wspólnie i równocześnie, tworzą obraz klimatyczny naszego kraju.

6 Opady

7 Położenie Polski w klimacie
Polska położona jest w centrum Europy, ma klimat umiarkowany, ciepły przejściowy, między morskim a kontynentalnym. Średnie roczne temperatury powietrza wynoszą 7-8,5*C, średnia roczna suma opadów ok. 600mm

8 Dla tego typu klimatu charakterystyczne jest
duża zmienność (kapryśność) pogody wzrost rocznych amplitud temperatury ku wschodowi oddziaływanie dwóch głównych mas powietrza polarnego (morskiego i kontynentalnego) różnice między przebiegiem pogody w poszczególnych latach sześć termicznych pór roku (2 dodatkowe: przedwiośnie i przedzimie)

9 Polska leży w klimacie umiarkowanym przejściowym
Gdyż docierają do nas masy powietrza ze wszystkich kierunków: – Z północy powietrze arktyczne - napływa do nas najrzadziej powoduje silne mrozy, obfite opady śnieżne a na wiosnę falę przymrozków – Z wschodu powietrze polarne kontynentalne - w styczniu napływa mroźne a latem suche i gorące – Z południowego wschodu powietrze zwrotnikowe kontynentalne - latem i wczesną jesienią napływa przynosząc pogodę ciepłą i suchą – Z południowego zachodu powietrze zwrotnikowe - pogoda gorąca i burzowa zimą odwilże i mgły – Z zachodu powietrze polarne morskie - najczęściej napływa przynosi zachmurzenie, latem pogodę chłodną i dżdżystą, zimą odwilże i mgły

10 Najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce
– Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową) – Morza oblewające kontynent od północy, zachodu, południa i wkraczające między jego półwyspy – Ciepłe prądy morskie Północnoatlantycki, Norweski – Sąsiedztwo Azji na wschodzie – Przewaga pasm górskich ułożonych równoleżnikowo – Rozmieszczenie ośrodków wyżowych i niżowych i ich zmiany wraz z porami roku – Rozkład i ruchy frontów atmosferycznych

11 Masy powietrza

12 Wiatr prędkości średne 10-minutowe (na wysokości 10 m w terenie otwartym i klasie szorstkości 0-1), Rok (-XII)

13 Pogoda w Polsce kształtuje się pod wpływem mas powietrza napływających na nasz obszar z różnych kierunków. Masy powietrza różnią się między sobą przede wszystkim temperaturą Najczęściej występują w Polsce następujące masy powietrza

14 Powietrze arktyczno –kontynentalne( Pak)
Jest to bardzo chłodna i uboga w parę wodną masa powietrza. Do Środkowej Europy napływa jako powietrze zimne, suche i czyste. Przemieszczając się na południe w ciepłej porze roku, ogrzewa się od cieplejszego podłoża i powstaje w niej stan równowagi chwiejnej oraz prądy wstępujące

15 Powietrze arktyczno-morskie (PAm).
Zalega na obszarach między Grenlandią a Spicbergenem, jako powietrze zimne, o małej wilgotności i czyste. Zanim dotrze ono do Europy przemieszcza się nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego, gdzie ogrzewa się od dołu i wzbogaca w parę wodną, stając się przez to masą o równowadze chwiejnej

16 Powietrze polarno-kontynentalne (PPk).
Obszar źródłowy tej masy powietrza obejmuje Bliski Wschód, Bałkany i Północną Afrykę. Powietrze zwrotnikowo - kontynentalne napływa do rejonu Środkowej Europy zazwyczaj w ciepłej porze roku. Jest ono bardzo ciepłe, suche i zawierza w dolnych warstwach dużo pyłu niesionego z terenów pustynnych. Cechuje je często, zwłaszcza w chłodnej porze roku, równowaga stała, słabe zachmurzenie i brak opadów. Latem może się silnie ogrzewać od dołu i powstają wtedy prądy wstępujące, chmury kłębiaste oraz gwałtowne deszcze przelotne. W lecie masie tej towarzyszy pogoda upalna.

17 Powietrze zwrotnikowo-morskie (PZm).
Obszarem źródłowym tego powietrza są okolice podzwrotnikowe Atlantyku z zalegającym tam wyżem Azorskim. Powietrze zwrotnikowo - morskie po dotarciu nad Europę w chłodniejszym okresie ochładza się i powstaje wówczas pogoda pochmurna, występują mżawki i mgły. W lecie nagrzewa się od lądu jeszcze bardziej, przechodzi w stan równowagi chwiejnej, która w upalne dni wywołuje silną konwekcję, chmury kłębiaste deszczowe, ulewy i burze

18 Warunki termiczne

19 Termiczne poru roku. Średnie daty początku jesieni. 5oC <= Temperatura dobowa <= 10oC

20 Rozkład temperatur w Polsce zależy od:
wysokości Słońca nad horyzontem ukształtowania powierzchni wysokości nad poziomem morza rodzajów mas powietrza i związane z tym kierunki wiatrów ubocznych skutków aktywności gospodarczej człowieka

21 Temperatura

22 Wyróżniamy 6 pór klimatycznych w ciągu roku
– Przedwiośnie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC) – Wiosna (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC) – Lato (średnia dobowa temperatura od 15ºC) – Jesień (średnia dobowa temperatura od 5 do 15ºC) – Przedzimie (średnia dobowa temperatura od 0 do 5ºC) – Zima (średnia dobowa temperatura poniżej 0ºC)

23 Najwyższe temperatury w Polsce
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat najcieplejszym miesiącem w Polsce był przeważnie lipiec. W naszym klimacie latem najchłodniej jest nad Bałtykiem, na niektórych pojezierzach oraz w górach; najcieplej natomiast na Nizinach Środkowopolskich oraz w dużych miastach. Temperatura letnich dni bywa bardzo wysoka – około 30-35oC. Najwyższą – 40,5oC zanotowano 29 lipca 1921r. w Prószkowie koło Opola.

24 Najcieplejsze miejsce w Polsce
Najcieplejsze miejsca w Polsce znajduja się w województwie dolnoślaskim. Średnia roczna temperatura wynosi 8,5°C. Zarazem są tu regiony najwilgotniejsze (w górach opady dochodzą do mm rocznie!), ale Śnieżka ze średnią roczną temperaturą 0,1°C to jedno z chłodniejszych miejsc w kraju.

25 Wygląd Polski

26 Koniec


Pobierz ppt "KLIMAT POLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google