Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przystosowanie ptaków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przystosowanie ptaków"— Zapis prezentacji:

1 Przystosowanie ptaków
do lotu.

2 BUDOWA PTAKA Źródło: grafika.google.

3 Do lotu konieczne są lotki
   Do lotu konieczne są lotki. Ptaki mają dwa typy lotek: dłoniowe, czyli pierwszorzędowe, oraz przedramieniowe, czyli drugorzędowe. Lotki dłoniowe są najdłuższe i najbardziej zewnętrzne na skrzydle, przymocowane są do kości dłoni. Ptaki mają od 9 do 12 lotek pierwszorzędowych, ich funkcją jest uzyskiwanie napędu podczas lotu, pomoc w zmianach kierunku i hamowaniu. Lotki drugorzędowe, przymocowane do kości przedramienia, zwiększają powierzchnię skrzydeł, mają też istotną rolę podczas lądowania. Lotki mają specyficzną budowę chorągiewki: jest ona szeroka wewnątrz, a wąska na zewnątrz - ułatwia to powstawanie siły nośnej niezbędnej podczas lotu. Źródło: grafika.google Źródło: wikipedia.pl

4 Pióro zbudowane jest z kilku części. Jedną z nich jest oś pióra
Pióro zbudowane jest z kilku części. Jedną z nich jest oś pióra. Jej zanurzona w skórze część nosi nazwę dudki, natomiast część wolna to stosina. Kształt dudki jest cylindryczny. Jest ona wypełniona tak zwaną duszą, którą stanowią rogowe pozostałości brodawki pióra. Na końcu dudki, zanurzonym w skórze znajduje się drobne zagłębienie, nazywane pępkiem pióra. Stosina ma na przekroju poprzecznym kształt niemal kwadratowy. W obrębie stosiny, po brzusznej stronie pióra znajduje się zagłębienie. Stosinę wypełnia rdzeń pióra o białym zabarwieniu. Cechuje go obecność licznych przestworów powietrznych. Na stosinie osadzona jest chorągiewka pióra. Źródło: wikipedia.pl

5 RODZAJE PIÓR Źródło: grafika.google.

6 BUDOWA PŁUC PTAKA Płuca ptaków są najbardziej skomplikowanym i wydajnym organem oddechowym zwierząt. W swojej strukturze zawierają miliony cienkich rurek znanych jako parabronchi. Mają one porowatą strukturę umożliwajaca penetrację powietrza poprzez kapilary w głąb sąsiadujących naczyń krwionośnych (blood capilaries). Narządami wspomagającymi płuca są worki powietrzne, dzięki którym możliwy jest stały przepływ powietrza przez płuca w sposób zapobiegający mieszanie się powietrza świeżego z powietrzem zużytym. Wentylacja płuc u ptaków jest dwojaka – inna podczas lotu, a inna podczas chodu. W czasie lotu klatka piersiowa ulega zablokowaniu (mięśnie międzyżebrowe są wyłączone), a powietrze jest wypychane poprzez ucisk skrzydeł na worki powietrzne. Podczas spoczynku wentylacja zachodzi dzięki mięśniom klatki piersiowej oraz mięśniom brzucha. Są to płuca błoniaste lub rzadziej używana nazwa - rurkowate. Źródło: Źródło: grafika.google

7 UKŁAD ODDECHOWY PTAKÓW
Układ oddechowy u ptaków składa się z dróg oddechowych, bardzo małych, silnie unaczynionych płuc oraz worków powietrznych. Powietrze przez nozdrza i jamę gębową przedostaje się do krtani górnej, od której biegnie długa tchawica. Przechodzi ona w krtań dolną, która jest narządem głosowym. Narządu tego są pozbawione tylko nieliczne gatunki ptaków, m. in. bocian. Tchawica rozdziela się na dwa oskrzela, które po wejściu do płuc rozgałęziają się na drobne rureczki. część z nich przechodzi do bardzo dużych worków powietrznych. Worki powietrzne wypełniają wolne przestrzenie między narządami wewnętrznymi. Znaczenie ich jest bardzo duże, regulują one bowiem temperaturę lecącego ptaka, zmniejszają jego ciężar właściwy i spełniają ważną rolę przy oddychaniu, zwłaszcza podczas lotu. Przy wznoszeniu skrzydeł powietrze wpływa do worków powietrznych i następuje wdech; przy opuszczaniu skrzydeł następuje wydech, worki kurczą się, a zawarte w nich powietrze wtłaczane jest do płuc, tam utlenia krew i wydalane jest na zewnątrz. W ten sposób przez płuca stale przepływa świeże powietrze, intensywnie utleniając krew. Źródło: grafika.google. Źródło: o-ptakach.blog.onet.pl


Pobierz ppt "Przystosowanie ptaków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google