Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników badań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników badań"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników badań
Wybory samorządowe 2010 r w 20-lecie reformy samorządowej Sukces? Porażka? Normalność? Podsumowanie wyników badań

2 OBSZARY BADAWCZE Obraz samorządu terytorialnego w Polsce w wyniku wyborów w 2006 i 2010 roku Stopień „upartyjnienia” samorządów Lokalne wzory aktywności społecznej i samorządowej na tle wyborów w 2006 i 2010 roku Wpływ krajowej debaty publicznej na działania lokalnych społeczności i podział władzy w samorządzie 2

3 METODOLOGIA BADAWCZA ANALIZA ILOŚCIOWA: WYBORY SAMORZĄDOWE W2006 I 2010 R. METODA „DRĄŻENIA DANYCH” (data mining): Materiały statystyczne dostarczone przez Państwową Komisję Wyborczą w formie tabel. Dane Państwowej Komisji Wyborczej znajdujące się na stronach internetowych ( Publikacje badawcze: J. Kurczewski, Lokalne wzory kultury politycznej, wyd. Trio, 2007; J. Śmigielska, Teatr władzy lokalnej, wyd. Trio; Raporty Diagnozy Społecznej. ( 3

4 2) ANALIZA JAKOŚCIOWA OPARTA NA STUDIACH PRZYPADKÓW
DOBÓR GMIN DO BADAŃ: 2 gminy do 20 tysięcy mieszkańców, w tym: 1 gmina, gdzie rada została uznana, na podstawie analiz statystycznych, za „upartyjnioną”, 1 gmina posiadająca profil „niezależnej” od partii politycznych. 2 gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców: - 1 gmina, gdzie rada została uznana, na podstawie analiz statystycznych, za „upartyjnioną”. 2 gminy wyselekcjonowane ze względu na zmianę na stanowisku wójta/burmistrza w wyborach w 2010 roku.

5 3) PORÓWNAWCZA ANALIZA TREŚCI PRASOWYCH
DOBÓR PRASY DO BADAŃ: Dziennik ogólnopolski Gazeta Wyborcza Wydania z okresu: - od 1 września 2006 do 31 stycznia 2007 - od 1 września 2010 do 31 stycznia 2011 Dziennik ogólnopolski Rzeczpospolita ANALIZA DYSKURSU W MEDIACH LOKALNYCH - Analiza charakteru treści

6 PROFILE OSÓB SPRAWUJĄCYCH WŁADZĘ SAMORZĄDOWĄ

7 Wykres 1. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w wyborach do rad gmin w 2006 i 2010 r.
2006r 4,5 kandydata na 1miejsce, w 2010 – 4,2 Gminy na prawach powiatu: 14,6 (2006) i 12,2(2010)

8 Wykres 2. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w wyborach do rad miast na prawach powiatu w 2006 i 2010 r.

9 Wykres 3. Wiek kandydatów w wyborach do rad gmin w 2006 i 2010 r.
Najstarszy kandydat 94 lata(2006i2010) Najstarszy radny 82 lata Najmłodsi 18 lat: 3radnych w 2006r i 5 w 2010r. 2006: wyborcy preferują od35-60lat, w gminach do 20tys, lata, w gminach pow.20tys – dominują w wieku 40-60lat 2010:dominuja kandydaci pow.50lat, w tym, w gminach do 20tys lat, pow 20tys lat Radni: 2006 – do 20tys i pow 20 tys w wieku 48lat, 2010 – do 20 tys lata, pow.20tys. 52 lata

10 Wykres 4. Wiek kandydatów w wyborach do rad miast na prawach powiatu w 2006 i 2010 r.
Radni: w 2006r. 54, 49 i48 lat, w 2010 r – 56lat, 52 lata, 58i54lata

11 Wykres 5. Odsetek kandydatów partyjnych wybranych do rad gmin do 20 tys. mieszkańców
Elektorat SLD i PiS najbardziej niezmienny, najbardziej dynamiczny PO, LPR i Samoobrony (str.33)

12 Wykres 6. Odsetek kandydatów partyjnych wybranych do rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców
Największy wygrany PO,, traci PiS, SLD stabilne Wzrost znaczenia wpływu partii politycznych an wyniki wyborów

13 Wykres 7. Odsetek kandydatów partyjnych wybranych do rad miast na prawach powiatu
Wzrost znaczenia PO, komitetów niezależnych, spadek PiS i stabilizacja SLD.(str.42)

14 Wykres 8. Udział mężczyzn w organach władzy wykonawczej w 2006 i 2010 r.

15 Wykres 9. Wiek wójtów wybranych w wyborach w 2006 i 2010 r.
Wiek wójtów 49 w 2006r. I 50 lat w 2010r.

16 Wykres 10. Wiek burmistrzów wybranych w wyborach w 2006 i 2010 r.
50 lat w 2006 i 2010 r.

17 Wykres 11. Wiek prezydentów miast wybranych w wyborach w 2006 i 2010 r.
49 lat w 2006r. I 51 lat w 2010r.

18 Wykres 12. Odsetek kandydatów wybranych w wyborach w 2006 i 2010 r
Wykres 12. Odsetek kandydatów wybranych w wyborach w 2006 i 2010 r. na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z wykształceniem wyższym

19 Wykres 13. Odsetek partyjnych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w wyborach w 2006 i 2010 r. Str.52 wykr.29 Str.53 wykr.30 i 31.

20 SKALA WYMIANY NA STANOWISKACH WŁADZY SAMORZĄDOWEJ

21 Wykres 14. Odsetek wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w 2010 r. na kolejną kadencję

22 Wykres 15. Odsetek radnych wybranych w 2010 r. na kolejną kadencję

23 Mapa 1. Odsetek radnych wybranych ponownie w 2010 r
Mapa 1. Odsetek radnych wybranych ponownie w 2010 r. w gminach do 20 tys. mieszkańców według województw

24 Mapa 2. Odsetek radnych wybranych ponownie w 2010 r
Mapa 2. Odsetek radnych wybranych ponownie w 2010 r. w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców według województw

25 Mapa 3. Odsetek radnych wybranych ponownie w 2010 r
Mapa 3. Odsetek radnych wybranych ponownie w 2010 r. w miastach na prawach powiatu według województw

26 SKALA „UPARTYJNIENIA” WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

27 Mapa 4. „Upartyjnienie” rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców według województw (2010 r.)
Str.59 mapa 2.

28 Mapa 5. „Upartyjnienie” rad gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców według województw (2010 r.)
Str.63 mapa 4

29 Mapa 6. „Upartyjnienie” rad miast na prawach powiatu według województw (2010 r.)
Str.67 mapa 6

30 Tabela 1. Odsetek głosów nieważnych w wyborach samorządowych w 2006 i 2010 r.
Wybory 2006 r. 2010 r. Wójt, burmistrz, prezydent 1,91% 1,66% Rady gmin do 20 tys. mieszkańców 2,99% 2,78% Rady gmin pow. 20 tys. mieszkańców 5,60% 5,45% Miasta na prawach powiatu 3,32% 3,56% Rady powiatu 8,30% 8,18% Sejmiki wojewódzkie 12,70% 12,06%

31 Tury wyborów 2006r. I tura 12 listopada 2006 r. II tura 26 listopada 2006 r. Liczba wyborców 29 877 983 14  Liczba kart wydanych 13 742 032 Frekwencja 45,99% 39,69% Tury wyborów 2010 r. I tura 21 listopada 2010 roku II tura 5 grudnia 2010 roku Liczba wyborców 30  12  Liczba kart wydanych 14  Frekwencja 47,32% 35,31% 2006: największa frekwencja mazowieckie (50,5% i 46,4%), najmniejsza opolskie (39,9%, 32,3%) 2010r.: najwększa świętokrzyskie (53,5%, 41,2%), najmniejsza: opolskie (40,9%, 30,1%) i śląskie (42,9% i 29,4%).


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników badań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google