Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze"— Zapis prezentacji:

1 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Projekt podziału Prezentacja: Sekretarz Miasta Mielca - Monika Szczodry

2 Nowe przepisy: USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Nowe przepisy: USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze

3 Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy.
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze (w naszym przypadku tj. na dzień r.). W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy. W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze. (tj. osiedla). Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa oraz jeżeli w gminie nie będącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1.

4 Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych:
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Uchwałę rady gminy w sprawie okręgów wyborczych: - ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przekazuje się niezwłocznie wojewodzie i komisarzowi wyborczemu po 1 egzemplarzu uchwały. Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie do dnia 1 listopada 2012r. lub dokonany podział jest niezgodny z prawem, komisarz wyborczy, działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego, stwierdza ten fakt w formie postanowienia i wzywa radę do wykonania zadania w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie. W razie bezskutecznego upływu terminu kolejnym postanowieniem komisarz wyborczy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze, zawiadamiając o tym fakcie Państwową Komisję Wyborczą.

5 Dane dla Miasta Mielca Ilość osiedli: 18
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Dane dla Miasta Mielca Ilość osiedli: 18 Ilość mandatów = ilości okręgów głosowania = 23 Jednolita norma przedstawicielstwa (wg stanu na ) = 2653,91 Graniczne ilości mieszkańców dla okręgu

6 Osiedle Borek - Okręg nr 1
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Borek Okręg nr 1 Ilość mieszkańców: 1 746

7 Osiedle Lotników - Okręgi nr 2, 3 i 4
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Lotników - Okręgi nr 2, 3 i 4 Ilość mieszkańców w osiedlu:

8 Okręg nr 2 Ilość mieszkańców: 3 629
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 2 Ilość mieszkańców: 3 629

9 Okręg 3 Ilość mieszkańców: 3 700
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg 3 Ilość mieszkańców: 3 700

10 Okręg 4 Ilość mieszkańców: 3 223
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg 4 Ilość mieszkańców: 3 223

11 Osiedle Kilińskiego - Okręgi nr 5 i 6
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Kilińskiego - Okręgi nr 5 i 6 Ilość mieszkańców w osiedlu: 4 532

12 Okręg 5 Ilość mieszkańców: 2 257
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg 5 Ilość mieszkańców: 2 257

13 Okręg 6 Ilość mieszkańców: 2 278
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg 6 Ilość mieszkańców: 2 278

14 Ilość mieszkańców w osiedlu: 2 285
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Kościuszki Ilość mieszkańców w osiedlu: 2 285

15 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Okręg nr 7

16 Osiedla Cyranka i Mościska
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedla Cyranka i Mościska Łączna ilość mieszkańców w osiedlach: 2 277

17 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Okręg nr 8

18 Ilość mieszkańców w osiedlu: 3 129
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Dziubków Ilość mieszkańców w osiedlu: 3 129

19 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Okręg nr 9

20 Osiedle Szafera - Okręg nr 10
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Szafera - Okręg nr 10 Ilość mieszkańców: 3 260

21 Osiedle Kusocińskiego - Okręgi nr 11 i 12
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Kusocińskiego - Okręgi nr 11 i 12 Ilość mieszkańców w osiedlu: 4 291

22 Okręg nr 11 Ilość mieszkańców: 2 309
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 11 Ilość mieszkańców: 2 309

23 Okręg nr 12 Ilość mieszkańców: 1 982
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 12 Ilość mieszkańców: 1 982

24 Osiedle Kopernika - Okręgi nr 13, 14 i 15
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Kopernika - Okręgi nr 13, 14 i 15 Ilość mieszkańców w osiedlu: 7 103

25 Okręg nr 13 Ilość mieszkańców: 2 587
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 13 Ilość mieszkańców: 2 587

26 Okręg nr 14 Ilość mieszkańców: 2 108
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 14 Ilość mieszkańców: 2 108

27 Okręg nr 15 Ilość mieszkańców: 2 408
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 15 Ilość mieszkańców: 2 408

28 Osiedle Żeromskiego - Okręg nr 16
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Żeromskiego - Okręg nr 16 Ilość mieszkańców w osiedlu: 1 792

29 Osiedle Niepodległości - Okręgi nr 17 i 18
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Niepodległości - Okręgi nr 17 i 18 Ilość mieszkańców w osiedlu: 5 674

30 Okręg nr 17 Ilość mieszkańców: 2 831
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 17 Ilość mieszkańców: 2 831

31 Okręg nr 18 Ilość mieszkańców: 2 843
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 18 Ilość mieszkańców: 2 843

32 Osiedle Kazimierza Wielkiego i Wolności
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Kazimierza Wielkiego i Wolności Łączna ilość mieszkańców w osiedlach: 3 078

33 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Okręg nr 19

34 Osiedle Smoczka - Okręg nr 20
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Smoczka - Okręg nr 20 Ilość mieszkańców w osiedlu: 1 915

35 Osiedle Smoczka I - Okręgi nr 21 i 22
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Smoczka I - Okręgi nr 21 i 22 Ilość mieszkańców w osiedlu: 6 418

36 Okręg nr 21 Ilość mieszkańców: 3 691
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 21 Ilość mieszkańców: 3 691

37 Okręg nr 22 Ilość mieszkańców: 2 727
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Okręg nr 22 Ilość mieszkańców: 2 727

38 Osiedle Wojsław i Rzochów
Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze Osiedle Wojsław i Rzochów Łączna ilość mieszkańców w osiedlach: 2 985

39 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Okręg nr 23

40 Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podział Miasta Mielca na okręgi wyborcze"

Podobne prezentacje


Reklamy Google