Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

uwielbienie jako chrześcijański styl życia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "uwielbienie jako chrześcijański styl życia"— Zapis prezentacji:

1 uwielbienie jako chrześcijański styl życia

2 Przypomnienie Zarówno modlitwa indywidualna jak i wspólna są niezbędnym elementem życia duchowego Uwielbienie jest wyrazem naszej woli (decyzji) a nie przejawem stanów uczuciowych uwielbienie przybiera różne formy i wyraża się w różnych postawach (YADAH, TOWDAH, HALAL, ZAMAR, SHABACH, BARAK, TEHILLAH) praktyka czyni mistrza... modlitwa rodzi się nie ze studiów teologicznych ale z osobistego doświadczenia, ze stawania w wierze przed Bogiem Wszystkie formy warto w życiu osobistym i wspólnotowym pielęgnować, doskonalić, otwierać się na nie stając w jedności ze sobą, w postawie gotowości i otwartości na Ducha Świętego możemy rzeczywiście doświadczyć różnorakiej obecności Pana dzisiaj praktyka czyni mistrza... nie bójmy się popełniać błędów ale strzeżmy się niewiary i przewrotnego serca

3 Uwielbienie na co dzień
Gdy poznajemy Boga rodzi się w nas uwielbienie jako wyrażenia naszego podziwu dla Niego i wartości jaką dla nas ma. Uwielbienie jest ekspresją tego wszystkiego co mamy w sercu Uwielbienie jest zakorzenione w naszej naturze – całe stworzenie wielbi swego Stwórcę jesteśmy zaproszeni do nieustannego uwielbienia – tak spędzimy wieczność Uwielbienie sprawia Bogu przyjemność i sprawia przyjemność nam

4 Kto jest adresatem mojego uwielbienia?
czy uwielbienie ma szerszy kontekst czy jest ograniczone do religijności? jeśli nie uwielbiamy Boga to uwielbiamy coś lub kogoś innego! Biblia nazywa to bałwochwalstwem. Bóg jest Bogiem zazdrosnym i stanowczo sprzeciwia się bałwochwalstwu. Co jest najważniejszym autorytetem w moim życiu? Na ile moje deklaracje pokrywają się z rzeczywistością? Jak reaguję w sytuacjach mojego konfliktu interesów z Bogiem?

5 Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Wj 20,2-5 Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich. Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie służyć Bogu i Mamonie" - mówi Jezus). Wielu męczenników poniosło śmierć za to, że nie oddawało czci "Bestii„ , odmawiając nawet udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do pogodzenia z Boską komunią . Adoracja Jedynego Boga integruje życie ludzkie. Przykazanie adoracji samego Pana czyni człowieka prostym i chroni go przed zupełnym rozbiciem. Bałwochwalstwo jest wypaczeniem wrodzonego zmysłu religijnego człowieka. Bałwochwalcą jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do Boga” KKK 2113 i 2114

6 Albowiem gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Rz 1,18-25

7 „Patrz. Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci kochać twego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania; abyś żył i mnożył się, a twój Bóg, Pan, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ojcom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”. Pwt 30,15-20

8 Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. Mt, 7,21-27

9 Podsumowanie Czy Bóg ma należne Mu miejsce w moim sercu, w moim życiu? Jeżeli zauważam u siebie jakieś przejawy bałwochwalstwa to co zamierzam z tym zrobić? Czy jestem gotów zaufać Jezusowi? Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa. naprawdę uwielbiać to oddać wszystko Bogu i uczynić Go realnym Panem swojego życia!

10 a teraz… …stańmy przed Panem
dzięki za wysłuchanie… a teraz… …stańmy przed Panem


Pobierz ppt "uwielbienie jako chrześcijański styl życia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google