Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święta Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święta Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu"— Zapis prezentacji:

1 Święta Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu
Tomasz Złotkowski klasa IV a

2 Dzieciństwo. Urodziła się 25 sierpnia 1905r. w ubogiej chłopskiej rodzinie we wsi Głogowiec koło Łęczycy. Ochrzczona została już 27 sierpnia i otrzymała imię Helena. Matka św. Faustyny wspominała po latach, że to dziecko było wyjątkowe jeszcze przed narodzinami i uświęciło jej łono. Stanisław i Marianna Kowalscy przez dziesięć lat nie mieli dzieci gorąco o nie się modlili. Bóg ich wysłuchał i doczekali się ich ośmioro. Helenka urodziła się jako trzecie. Św. Faustyna otrzymała piękne świadectwo wiary od ojca, który od rana śpiewał godzinki i prowadził rodzinną modlitwę. Nauczyła się sumiennego wykonywania swoich zadań i ciężkiej pracy. Już jako siedmioletnia dziewczynka miała mistyczne wizje, dzięki którym doświadczyła wielkiej miłości Jezusa. Wyjątkowym dniem dla niej była pierwsza Komunia Święta, kiedy jej serce stało się mieszkaniem Boga w sposób szczególny. Jako dziecko była bardzo wrażliwa na biedę innych ludzi, sama potrafiła przebrać się za żebraka, by wyprosić jałmużnę i ofiarować dla najuboższych uzyskane pieniądze. Helenka ukończyła tylko dwa i pół roku szkoły elementarnej, ponieważ musiała pracować w gospodarstwie. Jej rodziców nie było stać na dalsze kształcenie w tym trudnym czasie pierwszej wojny światowej.

3 Lata młodzieńcze Helena musiała wcześnie opuścić dom i zacząć pracować. Z polecenia znajomej rodziców trafiła do domu państwa Bryszewskich w Aleksandrowie Łódzkim. Potem pracowała w samej Łodzi. W tym mieście podczas zabawy na balu w parku Helence objawił się cierpiący Jezus ubiczowany i skierował do niej słowa: „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?" (Dz. 9). Helena pobiegła szybko do Katedry św. Stanisława Kostki, najbliższego kościoła, padła krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i błagała Pana, aby dał jej poznać, co ma dalej robić. Usłyszała słowa: „jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru". (Dz. 10) Z jedną walizką w ręku pojechała do stolicy gdzie nie znała nikogo. Najpierw udała się do kościoła św. Jakuba, który był najbliżej Dworca Głównego. Spotkany tu ksiądz skierował ją do państwa Lipszyców w Ostrówku koło Warszawy, aby mogła tam pracować przed znalezieniem zakonu. Helena opiekowała się tam dziećmi i wykonywała prace domowe. W tym czasie dużo się modliła i podejmowała surową pokutę, często też pościła.

4 Życie zakonne Żaden z zakonów nie chciał jej przyjąć, ponieważ wydawała się mało ciekawą kandydatką. Nikt nie domyślał się bogactwa jej życia wewnętrznego. Dopiero po około roku poszukiwań przyjęło ją do siebie zgromadzenie s. Matki Bożej Miłosierdzia. Miało to miejsce w Warszawie 1 sierpnia 1925 roku. Przełożoną wtedy była s. Michaela Moraczewska To ona zaufała tej niepozornej dziewczy – nie dając jej szansę. W zgromadzeniu wykonywała prace fizyczne w kuchni, w ogrodzie, na furcie, piekarni, pralni. Miała też kontakt z wychowankami zgromadzenia, czyli dziewczętami z zaniedbanych moralnie rodzin. Zakon Matki Bożej Miłosierdzia zapewniał im opiekę duchową, moralną i materialną. W tym zgromadzeniu św. Faustyna była pod szczególna opieką Matki Bożej, by móc wypełnić to, czego zażądał od niej Bóg. Nie zabrakło tu jednak również przy- krych doświadczeń, przez które Jezus doskonalił ją w świętości. S. Faustyna zachorowała na podwójną gruźlicę płuc i układu pokarmowego. Zmarła 5. października 1938 r. zupełnie wyniszczona tą chorobą, a także w wyniku ogromnej ofiary, którą podejmowała każdego dnia dla ratowania grzeszników. Misją jej życia było prowadzenie ludzi do zaufania Bożemu Miłosierdziu.

5 W Zgromadzeniu otrzymała imię - siostra Maria Faustyna
W Zgromadzeniu otrzymała imię - siostra Maria Faustyna. Nowicjat odbyła w Krakowie i tam w obecności bpa St. Rosponda złożyła pierwsze, a po pięciu latach, wieczyste śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pracowała w kilku domach Zgromadzenia, najdłużej w Krakowie, Wilnie i Płocku, pełniąc obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Na zewnątrz nic nie zdradzało jej niezwykle bogatego życia mistycznego. Gorliwie spełniała swe obowiązki, wiernie zachowywała wszystkie reguły zakonne, była skupiona i milcząca, a przy tym naturalna, pogodna, pełna życzliwej i bezinteresownej miłości dla bliźnich.

6 Surowy tryb życia i wyczerpujące posty, jakie sobie narzucała jeszcze przed wstąpieniem do Zgromadzenia, tak osłabiły jej organizm, że już w postulacie trzeba było ją wysłać na leczenie. Po pierwszym roku nowicjatu przyszły niezwykle bolesne doświadczenia mistyczne, tzw. ciemnej nocy, a potem cierpienia duchowe i moralne związane z realizacją posłannictwa, jakie otrzymała od Pana Jezusa.

7 Siostra Faustyna swoje życie złożyła Bogu w ofierze za grzeszników, aby ratować ich dusze i z tego tytułu doznawała różnych cierpień. W ostatnich latach życia wzmogły się dolegliwości organizmu: rozwinęła się gruźlica, która zaatakowała płuca i przewód pokarmowy. Z tego powodu dwukrotnie, po kilka miesięcy, przebywała na leczeniu w szpitalu.

8 Zupełnie wyniszczona fizycznie, ale w pełni dojrzała duchowo, mistycznie zjednoczona z Bogiem, zmarła w Krakowie-Łagiewnikach 5 października 1938r. w opinii świętości, mając zaledwie 33 lata, w tym 13 lat życia zakonnego.

9

10 Fragment rękopisu DZIENNICZKA św. siostry Faustyny

11 Dom Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie –
Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3. Miejsce spoczynku doczesnych szczątków świętej siostry Faustyny. W Krakowie Pan Jezus wyraził życzenie, ale czcić godzinę Jego śmierci - Godzinę Miłosierdzia.

12 WATYKAN, 30 kwietnia 2000 r., plac św. Piotra.
Papież Jan Paweł II ogłosił siostrę Faustynę Kowalską świętą.

13 Głogowiec, miejsce urodzenia siostry Faustyny


Pobierz ppt "Święta Faustyna Kowalska od Najświętszego Sakramentu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google