Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótki kurs geometrii płaszczyzny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótki kurs geometrii płaszczyzny"— Zapis prezentacji:

1 Krótki kurs geometrii płaszczyzny
Geometria Krótki kurs geometrii płaszczyzny

2 Kąty i wielokąty

3 Nazwy i własności kątów powstających przez przecinające się proste

4 * Suma kątów przyległych wynosi 180o

5

6

7 Trójkąty

8 Z trzech odcinków można zbudować trójkąt tylko wtedy,gdy suma dwóch krótszych odcinków jest większa od najdłuższego.

9 Rodzaje trójkątów

10 Ze względu na miarę tego największego kąta rozróżniamy trzy rodzaje trójkątów: a) trójkąt ostrokątny, który ma wszystkie kąty ostre b) trójkąt prostokątny, który ma kąt prosty i dwa ostre c) trójkąt rozwartokątny, który ma kat rozwarty i dwa ostre

11 Ze względu na boki wyróżniamy także trzy rodzaje trójkątów:
a) trójkąt równoboczny b) trójkąt równoramienny c) trójkąt różnoboczny

12 W trójkącie wyróżniamy:
1.wysokość trójkąta symetralna boku dwusieczna kąta

13 Ćwiczenie 1. Czy istnieje trójkąt rozwartokątny, w którym najmniejszy kąt ma miarę 45o ?

14 Symetrie i czworokąty

15 Figura może mieć symetrię osiową lub środkową, symetrię osiową i środkową, albo nie mieć żadnej z tych symetrii.

16 Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje symetrii: - symetria względem prostej, czyli symetria osiowa; - symetria względem punktu, czyli symetria środkowa. !

17 Symetria w czworokątach

18 Kwadrat wszystkie boki równe przeciwległe boki równoległe
wszystkie kąty proste przekątne są równe, dzieląc się na połowy i są prostopadłe symetria osiowa symetria środkowa

19 Prostokąt przeciwległe boki równe i równoległe wszystkie kąty proste
przekątne są równe i dzielą się na połowy symetria osiowa symetria środkowa

20 Romb wszystkie boki równe przeciwległe boki równoległe
przeciwległe kąty równe przekątne dzielą się na połowy i są prostopadłe symetria osiowa symetria środkowa

21 Deltoid dwie pary sąsiednich boków równych przekątne są prostopadłe
symetria osiowa

22 Trapez równoramienny podstawy równoległe symetria osiowa

23 Równoległobok przeciwległe boki równe i równoległe
przeciwległe kąty równe przekątne dzielą się na połowy symetria środkowa * Każdy równoległobok ma oś symetrii. Jest nim punkt przecięcia przekątnych.

24 1. Czy istniej trapez, który ma dokładnie jeden kąt prosty?
Ćwiczenie 1. Czy istniej trapez, który ma dokładnie jeden kąt prosty?

25 Okrąg i koło

26 Kąty w kole

27 Kąt wpisany oparty na średnicy okręgu jest prosty.

28 Kąt wpisany ma dwa razy mniejszą miarę niż kąt środkowy oparty na tym samym łuku.

29 Kąty wpisane oparte na tym samym łuku są równe.

30 1. Oblicz kąty w podanych trójkątach
Ćwiczenia 1. Oblicz kąty w podanych trójkątach

31 2. Korzystając z twierdzenia o kącie wpisanym, oblicz kąt L

32 Figury opisane czy wpisane ???

33 Jeżeli wszystkie wierzchołki wielokąta leżą na okręgu, to mówimy, że wielokąt jest wpisany w okrąg albo że okrąg jest opisany na wielokącie. Na każdym trójkącie, prostokącie, wielokącie foremnym można opisać okrąg. Jego środkiem jest punkt przecięcia symetralnych boków. !

34 Jeżeli wszystkie boki wielokąta są styczne do okręgu, to mówimy, że wielokąt jest opisany na okręgu albo że okrąg jest wpisany w wielokąt. W każdy trójkąt , wielokąt foremny można wpisać okrąg. Jego środkiem jest punkt przecięcia dwusiecznych katów.

35 Pola, obwody i twierdzenie Pitagorasa

36 Pitagoras (ok p.n.e) Grecki matematyk i filozof; założyciel szkoły pitagorejskiej; stworzył twierdzenie o bokach w trójkącie prostokątnym zwane twierdzeniem Pitagorasa

37 Twierdzenie Pitagorasa
W trójkącie prostokątnym suma kwadratów przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej ! a2 + b2 = c2

38 1. Oblicz szukane boki trójkątów.
Ćwiczenia 1. Oblicz szukane boki trójkątów.

39 Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa w układzie współrzędnych

40 Odległość punktów o znanych współrzędnych obliczamy, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Na przykład odległość punktów P=(1, -2) i Q=(3, 4) wyznaczamy z trójkąta prostokątnego PRQ: [PQ]2=[PR]2+[RQ]2 [PQ]2=(3-1)2+(4-(-2))2 [PQ]2=4+36 [PQ]2=40/ [P Q]=40

41 Przystawanie

42 Figury nazywamy przystającymi, gdy mają taki sam kształt i taką samą wielkość. Po wycięciu nakładają się na siebie. Aby sprawdzić, że dwa trójkąty są podobne korzystamy z przedstawionych warunków: !

43 Cecha BBB - bok bok bok Trzy boki jednego trójkąta są równe odpowiednim bokom drugiego trójkąta.

44 Cech BKB – bok kąt bok Dwa boki i kat zawarty między nimi w jednym trójkącie są równe odpowiednim bokom i kątowi między nimi w drugim trójkącie.

45 Cecha KBK- kąt bok kąt Bok i dwa kąty leżące przy tym boku w jednym trójkącie są równe odpowiedniemu bokowi i kątom w drugim trójkącie.

46 1.Sprawdź czy te trójkąty są przystające. Z jakiej cechy skorzystałeś?
Ćwiczenia 1.Sprawdź czy te trójkąty są przystające. Z jakiej cechy skorzystałeś?

47 Dziękujemy za obejrzenie prezentacji przygotowanej przez uczennice klasy III e Publicznego Gimnazjum w Osięcinach : Katarzynę Sławińską i Monikę Dankiewicz


Pobierz ppt "Krótki kurs geometrii płaszczyzny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google