Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Figury płaskie-czworokąty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Figury płaskie-czworokąty"— Zapis prezentacji:

1 Figury płaskie-czworokąty
Wielokąt o czterech bokach nazywamy czworokątem. Rozróżniamy czworokąty wypukłe i wklęsłe. W czworokącie wypukłym Np: ABCD punkty A, B, C, D-to wierzchołki, odcinki AB, BC, CD, DA- to boki, a odcinki AC i BD- to jego przekątne. Suma długości boków czworokąta – to obwód czworokąta. Suma miar kątów wewnętrznych dowolnego czworokąta jest równa 360

2 Kwadrat W kwadracie wszystkie boki są równe i wszystkie kąty wewnętrzne są proste. Przekątne kwadratu są równe , dzielą się na połowy i przecinają się pod kątem prostym. Ob= 4a

3 Prostokąt W prostokącie wszystkie boki są parami równe i równoległe.
Przekątne są równe i dzielą się na połowy. Ob = 2a+2b

4 Romb P rombu = e ∙ f / 2 W rombie wszystkie boki są równe .
Przekątne rombu dzielą się na połowy i przecinają się pod kątem prostym. Wysokości rombu są równe P rombu = e ∙ f / 2 Ob=4a

5 Równoległobok W równoległoboku są dwie pary boków równoległych.
Boki równoległe są równe. Przekątne równoległoboku, przecinając się, dzielą się na dwie połowy. P równoległoboku = a ∙ h Ob=2a+2b

6 Trapez W trapezie jest co najmniej jedna para boków równoległych.
Boki równoległe nazywamy podstawami trapezu ,a boki nierównoległe – ramionami. Ob= AB+ BC+ CD+ DA.

7 Trapez równoramienny W trapezie równoramiennym ramiona mają równe długości, a kąty przy podstawach mają równe miary.

8 Trapez prostokątny W trapezie prostokątnym jedno ramię jest prostopadłe do podstaw.

9 Deltoid W deltoidzie dwie pary sąsiednich boków (zaznaczanych na rysunku) są równe. Przekątne przecinają się pod kątem prostym i jedna z nich dzieli drugą na połowy. Ob= 2a+2b

10 Figury płaskie -trójkąty
Wielokątem o najmniejszej liczbie boków jest trójkąt. Punkty n p. A, B, C, to wierzchołki trójkąta, odcinki: AB, BC, CA to boki trójkąta. Wysokością trójkąta nazywamy najkrótszy odcinek łączący wierzchołek trójkąta z przeciwległym bokiem (lub z jego przedłużeniem). Jest on zawsze prostopadły do tego boku (lub jego przedłużenia). Każdy trójkąt ma trzy wysokości. Wysokości trójkąta (lub ich przedłużenia), przecinają się w jednym punkcie.

11 Trójkąt różnoboczny Suma miar kątów wewnętrznych każdego trójkąta jest równa 180 . Kąt zewnętrzny trójkąta jest kątem przyległym do kąta wewnętrznego tego trójkąta. Trójkąt którego każdy bok jest innej długości to trójkąt różnoboczny. Obwód trójkąta- to suma długości jego boków. P=0,5*a*h

12 Trójkąt równoboczny Trójkąt, który ma trzy równe boki, nazywamy trójkątem równobocznym. W trójkącie równobocznym kąty wewnętrzne są równe i każdy ma 60 . P=0,5*a*h

13 Trójkąt równoramienny
W trójkącie równoramiennym dwa równe boki nazywają się ramionami, Np. AC i BC. Trzeci bok AB nazywa się podstawą. W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają równe miary..

14 Trójkąt prostokątny Trójkąt ,w którym jeden kąt jest prosty, nazywamy trójkątem prostokątnym. P=0,5*a*h Ob= a+ b+ c

15 Trójkąt ostrokątny Trójkąt, w którym wszystkie kąty są ostre nazywamy trójkątem ostrokątnym. P=0,5*a*h Ob= a+ b+ c

16 Trójkąt rozwartokątny
Trójkąt, w którym jeden kąt jest rozwarty, nazywamy trójkątem rozwartokątnym. P=0,5*a*h Ob= a+ b+ c

17 Wielokąty Wielokąt to część płaszczyzny ograniczona łamaną zamkniętą wraz z tą łamaną. Jeżeli wszystkie kąty wewnętrzne wielokąta są kątami wypukłymi to wielokąt ten nazywamy wielokątem wypukłym. Jeżeli co najmniej jeden kąt wewnętrzny wielokąta jest kątem wklęsłym to wielokąt ten nazywamy wielokątem wklęsłym. Kąt wewnętrzny wielokąta to kąt przyległy do kąta wewnętrznego tego wielokąta. Odcinki ,które łączą dwa sąsiednie wierzchołki, nazywamy bokami wielokąta. Odcinki ,które łączą dwa wierzchołki wielokąta ,ale nie sa jego bokami- to przekątne wielokąta. Obwód wielokąta –to suma długości wszystkich jego boków.

18 Rodzaje wielokątów Pięciokąt foremny Sześciokąt foremny

19 Zakończenie Dziękuje za obejrzenie prezentacji. Podstawowe wiadomości o figurach płaskich przydadzą się w lekcjach geometrii. D. Sobczyńska 6c


Pobierz ppt "Figury płaskie-czworokąty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google