Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O."— Zapis prezentacji:

1 Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O

2 Krzywa popytu Cena Popyt Q1 Pp C1 C2 Q2

3 Nietypowe krzywe popytu
Cena Popyt

4 Nietypowe krzywe popytu
Cena Popyt

5 Nietypowe krzywe popytu
Cena Popyt

6 Krzywa podaży Cena Podaż C1 C0 Q0 Q1

7 Równowaga rynkowa Cena (C) C2 Cr C1 Ilość (Q) Qr Pd NADWYŻKA
Pp<Pd=>nadwyżka Cr Pp>Pd=>niedobór NIEDOBÓR C1 Pp Qr

8 Przesunięcie krzywej popytu a cena równowagi
Cena (C) Ilość (Q) Pd E C2 B A D C0 Pp2 C1 C Pp0 Pp1 Q1 Q0 Q2

9 Przesunięcie krzywej podaży a cena równowagi
Cena (C) Ilość (Q) Pd2 Pd0 E C2 Pd1 D A B C0 C1 C Pp Q1 Q0 Q2

10 Podaż i cena a czynnik czasu
Cena (C) Ilość (Q) Pd1 C2 C1 Pp2 Pp1

11 Podaż i cena a czynnik czasu
Cena (C) Ilość (Q) Pd1 Pd2 C2 C3 C1 Pp2 Pp1

12 Podaż i cena a czynnik czasu
Cena (C) Ilość (Q) Pd1 Pd2 C2 Pd3 C3 C4 C1 Pp2 Pp1

13 Elastyczność cenowa popytu
Q ECP=DQ/Q : DC/C ECP=(Q1-Q0)/Q0 : (C1-C0)/C0 A C0 (2) D C1 B (1) Q0 Q1 (3) (4)

14 Ecp = popyt sztywny Ecp < popyt mało elastyczny Ecp = popyt wzorcowy Ecp > popyt wysoce elastyczny Ecp ∞ popyt doskonale elastyczny

15 Elastyczność dochodowa popytu
Edp= DQ/Q : DD/D dobra podrzędne dobra normalne Edp 1 dobra podstawowe dobra luksusowe

16 Krzywa Engla Popyt Dochód Edp>1 0<Edp<1 Edp<0

17 Krzywa Engla Popyt Dochód

18 Elastyczność mieszana popytu
Emp= DQA/QA : DCB/CB Emp < dobra komplementarne Emp > dobra substytucyjne

19 Elastyczność na liniowej funkcji popytu
cena popyt

20 Elastyczność na liniowej funkcji popytu
cena |Ecp|=∞ |Ecp|>1 |Ecp|=1 |Ecp|<1 |Ecp|=0 popyt

21 Elastyczność cenowa podaży
Ecpd= DPd/Pd : DC/C cena Pd cena Pd podaż podaż Ecpd = 0 Ecpd = 1

22 Elastyczność cenowa podaży
cena cena Pd Pd podaż podaż 0 < Ecpd < 1 Ecpd > 1

23 Elastyczność cenowa podaży
cena Pd podaż Ecpd → ∞

24 Linia ograniczenia budżetowego
CX*X

25 Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y

26 Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y = D

27 Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y = D Y= -(CX/CY)*X + D/CY

28 Linia ograniczenia budżetowego
CX*X + CY*Y = D Y X Y= -(CX/CY)*X + D/CY

29 X Y D C A B

30 Krzywa obojętności X x1 Y x2 x0 x3 y0 y1 y2 y3 A B C D

31 I prawo Gossena X UKX UKX=DUC/DX X UCX

32 Krzywa obojętności cd. X Y c

33 Równowaga konsumenta X Y x0 y0

34 II prawo Gossena UKX/UKY =CX/CY UKX/CX =UKY/CY =…

35 Krzywa cena-kosumpcja
X

36 Krzywa cena-kosumpcja
X

37 Krzywa cena-kosumpcja
X

38 Krzywa dochód-konsumpcja
X

39 Krzywa dochód-konsumpcja
X

40 Krzywa dochód-konsumpcja
X

41 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc - Kc

42 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

43 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q) ∆Zc = ∆Uc - ∆Kc

44 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q) ∆Zc = ∆Uc - ∆Kc

45 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Zc = Uc – Kc Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q) ∆Zc = ∆Uc - ∆Kc 0 = Uk - Kk

46 Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa
Uk = Kk

47 Koszty w okresie krótkim
Kc = Ks + Kz

48 Koszty w okresie krótkim
Kc = Ks + Kz Ks,Kz,Kc Ks Q

49 Koszty w okresie krótkim
Ks,Kz,Kc 3 1 2 Ks Q

50 Koszty w okresie krótkim
Kc Ks,Kz,Kc Kz Ks Q

51 Koszty w okresie krótkim
Kc = Ks + Kz Kpc = Kps +Kpz

52 Koszty w okresie krótkim
Q 1 2 3 4 5 6 Ks 10 Kz 18 24 36 50 66 Kc 20 28 34 46 60 76 Kps Kpz Kpc

53 Koszty w okresie krótkim
Q 1 2 3 4 5 6 Ks 10 Kz 18 24 36 50 66 Kc 20 28 34 46 60 76 Kps Kpz Kpc

54 Koszty w okresie krótkim
Q 1 2 3 4 5 6 Ks 10 Kz 18 24 36 50 66 Kc 20 28 34 46 60 76 Kps 3,33… Kpz Kpc

55 Koszty w okresie krótkim
Q 1 2 3 4 5 6 Ks 10 Kz 18 24 36 50 66 Kc 20 28 34 46 60 76 Kps 3,33… 2,5 1,66… Kpz 9 8 11 Kpc 14 11,33… 11,5 12 12,66…

56 Koszty w okresie krótkim
Kps, Kpz, Kpc Kps Q

57 Koszty w okresie krótkim
Kps, Kpz, Kpc Kpz Kps Q

58 Koszty w okresie krótkim
Kps, Kpz, Kpc Kpc Kpz Kps = Kpc - Kpz Kps Q

59 Koszty w okresie krótkim

60 Koszty w okresie krótkim
Q 1 2 3 4 5 6 Ks 10 Kz 18 24 36 50 66 Kc 20 28 34 46 60 76 Kps 3,33… 2,5 1,66… Kpz 9 8 11 Kpc 14 11,33… 11,5 12 12,66… Kk 16

61 Koszty w okresie krótkim
Kps, Kpz, Kpc Kpc Kpz Kk Kps Q

62 Modele struktur rynku Cechy rynku
Rynek doskonały (konkurencja doskonała) Konkurencja monopolistyczna oligopol monpol Liczba firm bardzo dużo dużo (kilkadziesiąt) kilka jedna swoboda wejścia na rynek nieograniczona ograniczona Bardzo ograniczona lub zerowa cechy produktów jednorodne zróżnicowane Niezróżnicowane lub niezbyt zróżnicowane nieporównywalne wpływ na cenę cena jest niezależna od firmy firma ma pewien wpływ na cenę znaczący wpływ producenta na cenę Firma ma bardzo duży wpływ na cenę Przykłady rynków warzywa i owoce restauratorzy, architekci, cementownie, cukrownie elektrociepłownie, wodociągi, komunikacja miejska

63 Utarg w warunkach konkurencji doskonałej

64 Utarg w warunkach konkurencji doskonałej
Uc, Up Kc Up Q

65 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Kps, Kpz, Kpc Kk Kpc Q1 Qt Qe Q2 Q

66 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Kps, Kpz, Kpc Uc = Up * Q Kk Kpc UTARG Q1 Qt Qe Q2 Q

67 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Kps, Kpz, Kpc Uc = Up * Q Kc = Kpc *Q Kk Kpc Zc = Pole ABCD B A ZYSK C D KOSZT Q1 Qt Qe Q2 Q

68 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Kps, Kpz, Kpc Kk Kpc B A C D STRATA Qe Q

69 Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Kps, Kpz, Kpc Kk Kpc B A C D Q1 Qt Qe Q2 Q

70 Granica racjonalnych strat
Kps, Kpz, Kpc Kpc Kpz Kk cz Q Q1

71 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk C = Up = -AQ + B Uc = C∙ Q = Up ∙ Q Uc = (-AQ + B) ∙ Q Uc = -AQ2 + BQ Uk = -2AQ + B Up Q

72 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk Uk Up Q

73 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk Q Q

74 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk |Ecp| > 1 | Ecp| = 1 |Ecp| < 1 Q Q

75 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk Kk Kpc CM Uk Up Q QE QT

76 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk Kk Kpc UTARG Uk Up Q

77 Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego
Up, Uk Uc = Pole 0ABC Kc = Pole 0AED Zysk = Pole DEBC Kk Kpc C B ZYSK E D KOSZT Uk Up A Q

78 Produkcja i ceny w gałęzi w warunkach monopolu oraz w warunkach konkurencji doskonałej
Up, Uk A CM B CK QM QK Q

79 Wady monopolu Prawdopodobieństwo produkcji przy relatywnie wysokich kosztach, gdyż ograniczając rozmiary produkcji monopoliści często nie wykorzystują w pełni efektów skali; z powodu braku konkurencji mogą dozować wprowadzanie postępu technicznego, itp. Marnotrawstwo związane z dużymi wydatkami na reklamę, której celem jest dostarczenie informacji o produkcie, lecz utrudnienie dostępu do rynku produktów substytucyjnych. Nierównomierny podział zysków dyskryminujący firmy nie dysponujące dużą siłą monopolową. Różnicowanie ceny przez monopolistę i uzyskiwanie z tego tytułu wyższych zysków.

80 Formy monopolizacji Pool (ring) – luźne porozumienie w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć; Kartel – Podobny do pool’a z reguły dotyczy określenia rynków zbytu, wspólnej polityki cenowej czy rozmiarów produkcji; Syndykat – główna różnica między kartelem a syndykatem polega na powołaniu wspólnego biura handlowego, które prowadzi politykę cen oraz zajmuje się zbytem towarów; Trust – zrzeszone w nim przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną i niezależność ekonomiczną; Koncern – jest związkiem przedsiębiorstw mających osobowość prawną , działających pod wspólnym zarządem jako całość gospodarcza; Konglomerat – szczególny typ porozumienia, który pod jednym kierownictwem skupia ,obok podstawowej działalności produkcyjnej , także inne nie związane z nią formy aktywności; Holding – spółka, która posiada akcje różnych przedsiębiorstw, sprawując nad nimi kontrolę.

81 Długookresowa teoria produkcji
Linia jednakowego kosztu (izokosta) Nakłady kapitału Nakłady pracy r∙K + w∙L= C

82 Długookresowa teoria produkcji
Krzywa jednakowego produktu (izokwanta) Nakłady kapitału Nakłady pracy

83 Długookresowa teoria produkcji
Stałe efekty skali Nakłady kapitału Nakłady pracy Q = 150 Q = 100 Q = 50

84 Długookresowa teoria produkcji
Rosnące efekty skali Nakłady kapitału Nakłady pracy Q = 200 Q = 150 Q = 100 Q = 50

85 Długookresowa teoria produkcji
Malejące efekty skali Nakłady kapitału Nakłady pracy Q = 200 Q = 150 Q = 100 Q = 50

86 Długookresowa teoria produkcji
Optymalne nakłady czynników produkcji Nakłady kapitału Nakłady pracy Nk Np

87 Krzywa Lorentza Procentowy udział gospodarstw domowych w dochodzie
100% Współczynnik Giniego A B 100% Procent gospodarstw domowych

88 Popyt na pracę Krańcowy produkt pracy KPp Nakłady pracy

89 Popyt na pracę Krańcowy przychód z pracy Pł KPPp = WKPp Q1
Nakłady pracy

90 Popyt na pracę Krańcowy przychód z pracy Pł KPPp = WKPp Q3 Q1 Q2
Nakłady pracy

91 Popyt na pracę Krańcowy przychód z pracy Pł3 Pł1 Pł2 KPPp = WKPp Q3 Q1
Nakłady pracy

92 Popyt na pracę Krańcowy przychód z pracy
Nadwyżka przedsiębiorstwa = zyskom Płace KPPp = WKPp Q1 Nakłady pracy

93 Popyt na pracę w warunkach monopolu
Krańcowy przychód z pracy WKPp KPPp Q2 Q1 Nakłady pracy


Pobierz ppt "Krzywa transformacji Produkcja chleba Produkcja traktorów L K M O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google