Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształtowanie Środowiska Wykład

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształtowanie Środowiska Wykład"— Zapis prezentacji:

1 Kształtowanie Środowiska Wykład
Ekologia populacji Kształtowanie Środowiska Wykład

2 Rys historyczny Początki rozważań populacyjnych – połowa XVIII w. – K. Linneusz. Ważna podstawa teorii ewolucyjnej K. Darwina. Wprowadzona do nowoczesnej ekologii dopiero w II połowie XX w.

3 Definicja Populacja – grupa osobników jednego gatunku, występująca na określonym obszarze. Określenie granic arbitralne. Istnienie nieciągłości przestrzennych. Ograniczenia krzyżowania i przepływu genów.

4

5 Cechy formalne Liczebność – całkowita liczba osobników w przyjętych granicach. Sposoby określania. Zagęszczenie – liczba osobników na jednostkę powierzchni, nasycenie przestrzeni. Liczebność i zagęszczenie zmienne w przestrzeni i czasie – sezonowość, cykliczność.

6 Populacje nierównocenne
niezależne, półzależne, zależne, pseudopopulacje, okresowe, hemipopulacje

7 Struktura Struktura populacji określana jest jej liczebnością, zagęszczeniem osobników, ich właściwościami oraz wzajemnymi powiązaniami.

8 Struktura Struktura przestrzenna – liniowa, skupiskowa i pionowa.
Terytorializm – drapieżniki, areały. Gromady, stada pędzące, kolonie. Struktura wiekowa, płciowa. Struktura socjalna, kasty, fazy rozwojowe.

9

10 Piramidy populacji populacja rozwijająca się, ustabilizowana,
wymierająca Populacje monocykliczne, policykliczne, z osobnikami długowiecznymi.

11

12

13

14 Rozrodczość Rozrodczość – udział całej populacji lub jej grup w rozmnażaniu. Współczynnik surowy urodzeń – stosunek całkowitej liczby urodzeń do całkowitej wielkości populacji. Specyficzna miara urodzeń – liczba potomstwa do liczby samic.

15 Przyrost naturalny Przyrost naturalny – nadwyżka urodzeń nad zgonami.

16 Dostosowanie Populacja dostosowana (wzrost asymptotyczny) i niedostosowana. Wyczerpywanie zasobów. Działanie regulacyjne.

17 Strategie rozrodcze typu „r" i typu „K”

18 Ubytek osobników śmiertelność (czynniki abiotyczne i biotyczne),
migracje.

19 Krzywe przeżywania

20 Wzrost populacji ludzkiej

21 Eksplozja demograficzna a zasady moralne


Pobierz ppt "Kształtowanie Środowiska Wykład"

Podobne prezentacje


Reklamy Google