Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J2EE vs .NET Próba porównania Krzysztof Sobiesiński Michał Słupski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J2EE vs .NET Próba porównania Krzysztof Sobiesiński Michał Słupski."— Zapis prezentacji:

1 J2EE vs .NET Próba porównania Krzysztof Sobiesiński Michał Słupski

2 Plan referatu Wprowadzenie Porównanie technologii Wady i zalety Koszty
Przyszłość J2EE oraz .NET

3 Wprowadzenie Celem niniejszego referatu jest porównanie dwóch ważnych technologii budowy systemów rozproszonych: Java 2 Enterprise Edition Microsoft .NET Będziemy się starali przedstawić cechy obu technologii, które są decydujące przy dokonywaniu wyborów: której z nich użyć ?

4 Czego nie będziemy robić?
Próbować przekonać Państwa do korzystania z konkretnej technologii Wskazać iż dana technologia jest lepsza od drugiej

5 J2EE zestaw specyfikacji – których podstawą jest JAVA
ułatwienie budowy, wdrażania i zarządzania skomplikowanymi systemami (budowanymi w architekturze wielowarstwowej) najczęściej interfejs użytkownika wykorzystuje przeglądarkę WWW (nie jest to konieczność ani reguła) J2EE sama w sobie nie jest produktem – zbiór specyfikacji dla których stworzono wiele implementacji(komercyjnych, niekomercyjnych, Open Source i Closed Source )

6 .NET zestaw produktów i strategii – ułątwiają budowę systemów rozproszonych w architekturze wielowarstwowej często interfejs użytkownika oparty jest o przeglądarkę WWW w dużym stopniu rozwinięcie architektury i strategii Microsoftu (Windows DNA) – obejmuje wiele znanych technologii i produktów między innymi: COM+, MSMQ (Microsoft Message Queue), MTR (Microsoft Transaction Server), MsSQL Server

7 Składniki J2EE .NET środowisko
język programowania Java i maszyna wirtualna język pośredni Microsoft Intermidiate Language (MSIL) i system wykonawczy Common Language Runtime (CLR) technologia budowy dynamicznych stron WWW JSP, serwlety ASP.NET technologia komponentów rozproszonych Enterprise Java Beans .NET Managed Components zestaw protokołów komunikacyjnych IIOP, RMI, SOAP COM+, SOAP

8 Standardowe Interfejsy Programistyczne
J2EE .NET komunikacja asynchroniczna i przesyłanie komunikatów Java Messagin System (JMS) Microsoft Message Queue (MSMQ) transakcje rozproszone Java Transaction API (JTA) Microsoft Transaction Server (MTA) komunikacja z bazą danych Java Database Connectivity (JDBC) Active Data Objects.NET (ADO.NET) zestaw protokołów komunikacyjnych IIOP, RMI, SOAP COM+, SOAP komunikacja z istniejącymi systemami (ERP) Java Coonector Architecture Host Integration Server 2000

9 Porównanie Obie technologie zapewniają podobne mechanizmy potrzebne do budowy oprogramowania rozproszonego. Dlatego aby podjąć trafną decyzje o wyborze należy zastanowić się nad innymi czynnikami: czas potrzebny do wprowadzenia na rynek dostawcy oprogramowania system operacyjny narzędzia koszty wydajność skalowalność

10 Czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek (J2EE)
automatyczne zarządzanie trwałym stanem (entity beans) – uniknięcie jawnego programowania dostępu do danych przechowywanych w bazach relacyjnych(przyspiesza tworzenie oprogramowania i uniezależnia je od konkretnych baz danych) znaczniki JSP – rozdzielenie projektowania wyglądu interfejsów WWW od programowania logiki programu interfejs JCA – komunikacja z innymi systemami(SAP R/3, Siebel, CICS/COBOL) bez modyfikacji istniejącego oprogramowania

11 Czas potrzebny do wprowadzenia produktu na rynek (.NET)
ASP.NET – budowa interfejsu użytkownika, niezależnego od urządzenia klienckiego(sam generuje odpowiednie dane w języku HTML, WML, XML) Mechanizm komunikacji asynchronicznej z komponentami Queue Components Beans jest bogatszy i bardziej elastyczny niż występujący w J2EE(MBD) – z drugiej strony uproszczono mechanizmy programistyczne, rezygnując z niektórych istotnych w typowych zastosowaniach (serwery ze stanem „stateful”, proste transakcje). Wyjście poza narzucone ograniczenia jest możliwe, ale jednocześnie uniemożliwia korzystanie z większości mechanizmów, które czynią technologię .NET atrakcyjną

12 Zalety J2EE Platforma sprawdzona i dosyć dopracowana. Świadczy o tym duża liczba wdrożeń systemów opartych na J2EE Znakomite komercyjne serwery firm IBM i BEA Dużo lepsza integracja z istniejącymi systemami do zarządzania przedsiębiorstwem dzięki JCA Praktycznie dowolna platforma działania, łącznie z dużymi systemami klasy mainframe Koszty platformy oraz narzędzi mogą być zerowe Dobre rozwiązania serwerowe dla aplikacji biznesowych – Enterprise Java Beans Na dzień dzisiejszy lepsza skalowalność

13 Zalety .NET Działania marketingowe firmy Microsoft oraz znaczny udział firmy w rynku oprogramowania Znakomite środowisko programistyczne Visual Studio .NET Dowolny język programowania przy tworzeniu aplikacji Silna integracja platformy .NET z systemami operacyjnymi Microsoft Dobre rozwiązania dla aplikacji Web – ASP.NET W wielu przypadkach lepsza wydajność od J2EE Szybszy czas tworzenia aplikacji

14 Wydajność Obiektywne testy pokazują porównywalną wydajność
Testy Microsoft pokazują znaczną przewagę .NET

15 PC Magazine Nile Benchmark
Księgarnia internetowa Test przeprowadzony przez PC Magazine Test nieobiektywny Wykorzystano jedynie podstawowe rozwiązania firmy Sun Brak testów na komercyjnych platformach firm IBM (WebSphere), BEA (WebLogic) oraz Oracle

16 PC Magazine Nile Benchmark

17 PC Magazine Porównanie platform
Zestawienie pokazuje, że dla J2EE mamy znacznie więcej możliwych rozwiązań, które wyprzedzają pod wieloma względami jedyną możliwą dla .NET platformę – Windows.

18 PetShop i PetStore

19 PetShop i PetStore

20 PetShop i PetStore .NET PetShop wykorzystuje sterowniki natywne
Java PetStore używa zarządzania trwałością CMP We wszystkich przypadkach wygrywa .NET Dodatkowy test przeprowadzony przez Middleware - na nowo napisany PetStore pokazuje, że oba rozwiązania są porównywalne

21 Raport Giga Information Group
Najważniejsze wnioski: Projektowanie, rozwój i utrzymywanie aplikacji opartych na .NET wymaga 25-28% mniejszych nakładów czasowych 30% niższy koszt systemów opartych na .NET Raport bardzo tendencyjny na niekorzyść J2EE

22 Skalowalność Rozwiązania J2EE umożliwiają dużo większą (niemal nieograniczoną) skalowalność w porównaniu do .NET Wiele serwerów J2EE może działać na sprzęcie klasy mainframe .NET ogranicza platformę sprzętową do x86 Jeśli chodzi o skalowalność - .NET jest tylko tak dobrze skalowalny jak architektura x86, a ta w porównaniu z np. rozwiązaniami SUN czy IBM jest jedynie zabawką.

23 Koszty System zgodny z J2EE można stworzyć używając sprawdzonych i dobrych rozwiązań darmowych np. JBoss, Eclipse Minimalny koszt systemu opartego na .NET jest równoważny z kosztem zakupu licencji systemu Windows Przy większych aplikacjach koszty rosną szybciej w przypadku J2EE

24 Wybór... Lider rynku ERP firma SAP wybrała J2EE. Prezes firmy uważa, że J2EE nie jest wcale lepsza ale jest niezależna od platformy systemowej Jean-Baptiste Bugeaud (Fi System) „J2EE oferuje dużo większy zakres swobody działania niż .NET” Chat avec Antoine Driard (Microsoft) „.NET znakomicie sprawdza się we wszelkich rozwiązaniach Webowych” Thierry Zucchi (Avanade France) „W odróżnieniu do J2EE, mocną stroną .NET jest jego bardzo bogata funkcjonalność”

25 Przyszłość Projekty Mono Projest i Rotor rozszerzą zakres działania .NET o inne systemy operacyjne oraz inne platformy sprzętowe Wiele rozwiązań open source dla .NET (#Develop czy WebMatrix) powiększy popularność platformy Wersja 1.5 J2EE (EJB 3.0, JDBC 4.0, JAXB 2.0) pozwoli przyspieszyć czas tworzenia aplikacji Wielu poważnych „graczy” J2EE wciąż rozwija swoje rozwiązania (IBM, Oracle, BEA, Borland)

26


Pobierz ppt "J2EE vs .NET Próba porównania Krzysztof Sobiesiński Michał Słupski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google