Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serwery aplikacji 2008/2009 KAMiTS WMiI UŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serwery aplikacji 2008/2009 KAMiTS WMiI UŁ"— Zapis prezentacji:

1 Serwery aplikacji 2008/2009 KAMiTS WMiI UŁ
Arkadiusz Popa

2 Serwer aplikacji to … 3) 1)
Serwer w sieci komputerowej, przeznaczony do zdalnego uruchamiania i użytkowania aplikacji. 2) Zestaw oprogramowania (platforma) wspierająca programistę/developera przy tworzeniu aplikacji. Umożliwia oddzielenie logiki biznesowej od usług dostarczanych przez producenta platformy (bezpieczeństwo, zarządzanie transakcjami, skalowalność, czy też dostęp do baz danych). Do serwerów aplikacji należą m.in.: JBoss, BEA WebLogic, IBM WebSphere oraz platforma .NET Microsoftu. 3) Program działający na zdalnej maszynie obsługujący żądania kierowane do aplikacji, do której dostęp zapewnia. Użytkownik łączy się za pośrednictwem przeglądarki internetowej, kieruje żądanie do wybranej aplikacji, a całość operacji odbywa się po stronie komputera należącego do organizacji, która udostępnia daną aplikację. Źródło: wikipedia Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

3 Rodzaje serwerów Aplikacji
Apache Tomcat Kontener aplikacji webowych, w ramach którego możliwe jest uruchomienie aplikacji internetowych napisanych w technologiach java servlets i Java Server Pages (JSP). Tomcat jest wykorzystywany w serwerach aplikacji J EE (np. JBoss). Bea Weblogic Serwer aplikacji stworzony i rozwijany zgodnie ze standardem J EE. Posiada własną wirtualną maszynę BEA JRockit. Zope (Z Object Publishing Environment) Serwer aplikacji stworzony w języku Python. Projekt Open Source’owy. Posiada wbudowane serwery www, FTP, parsery XML itp.. Windows 2003 Server .Net Zintegrowany serwer aplikacji umożliwiający tworzenie, rozmieszczenie i zarządzanie usługami sieci Web. Wykorzystuje platformę .Net. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

4 Windows 2003 Server – ogólnie
24 kwietnia 2002r – firma Microsoft wprowadza na rynek system Windows 2003 Server. System jest rozwinięciem produktu 2000 Server. Poprawiono instalację, zarządzanie, wydajność i obsługę otrzymując wydajną infrastrukturę umożliwiającą w pełni wykorzystywać w sieci zasoby serwera. Wbrew panującym opiniom 2003 Server posiada wiele zalet: bezpieczeństwo, niezawodność, dostępność i skalowalność. Serwer w pełni wykorzystujący możliwości platformy Microsoft .Net – oprogramowanie umożliwiające udostępnianie informacji, systemów i urządzeń oraz współpracę i komunikację między użytkownikami. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

5 Role serwera Możliwość adaptacji różnych ról serwera w zależności od potrzeb klienta. Serwer i jego role mogą pracować w trybie scentralizowanym i rozproszonym. Podstawowe role Windows Server to: Serwer plików i wydruków Serwer sieci Web i serwer aplikacji sieciowych Serwer pocztowy Serwer terminali Serwer dostępu zdalnego / wirtualnej sieci prywatnej (VPN) Serwer usług katalogowych, systemu DNS, protokołu DHCP i usługi WINS Serwer do obsługi multimediów Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

6 2003 Server - zalety Niezawodność
System Windows Server 2003 jest jednym z najszybszych, najbardziej niezawodnych i najbezpieczniejszych serwerowym systemów operacyjnych ze wszystkich dotychczas opracowanych systemów. Swoją niezawodność system ten zawdzięcza następującym cechom: Oferuje zintegrowaną infrastrukturę ułatwiającą zabezpieczanie informacji związanych z prowadzoną działalnością. Zapewnia niezawodność, dostępność i skalowalność zgodne z wymaganiami użytkowników dotyczącymi infrastruktury sieci. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

7 2003 Server - wydajność Wydajność
System Windows Server 2003 oferuje narzędzia służące do rozmieszczania, zarządzania i obsługi infrastruktury sieci, dzięki którym jest możliwe osiągnięcie jej maksymalnej wydajności. Swoją wydajność system ten zawdzięcza następującym cechom: Oferuje elastyczne narzędzia ułatwiające dostosowanie procesu opracowywania i rozmieszczania do potrzeb organizacji oraz sieci. Umożliwia zarządzanie siecią z wyprzedzeniem poprzez wymuszanie stosowania zasad, automatyzację zadań i uproszczenie procesu aktualizacji. Umożliwia zmniejszenie kosztów obsługi, udostępniając użytkownikom więcej funkcji. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

8 2003 Server – zastosowania sieciowe
W systemie Windows Server 2003 uwzględniono wiele nowych funkcji i udoskonaleń ułatwiających organizacji i jej pracownikom obsługę połączenia z siecią: Usługi IIS 6.0 stanowią istotny składnik rodziny produktów Windows Server Administratorzy i deweloperzy aplikacji sieci Web potrzebują szybkiej i niezawodnej platformy, która jest skalowalna oraz bezpieczna. Do Internetowych usług informacyjnych dodano nowy model przetwarzania znacznie zwiększający ich niezawodność, skalowalność i wydajność. Ustawienia zabezpieczeń usług IIS są domyślnie blokowane podczas instalacji. Poziom zabezpieczeń jest wyższy, ponieważ administrator może włączać lub wyłączać określone funkcje systemu w zależności od wymagań aplikacji. Dodatkowo dostępna jest funkcja bezpośredniej edycji metabazy XML usprawniająca zarządzanie. Obecnie, gdy firmy rywalizują ze sobą na rynku globalnym, jednym z kluczowych aspektów działalności przedsiębiorstwa jest komunikacja i usługi sieciowe. Pracownicy muszą mieć możliwość nawiązania połączenia z siecią z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnego urządzenia. Partnerzy, dostawcy i inne osoby spoza przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do kluczowych zasobów, a więc bezpieczeństwo tych zasobów jest wyjątkowo ważne. Nowe udoskonalenia i funkcje sieciowe wprowadzone w rodzinie produktów Windows Server 2003 zwiększają uniwersalność, funkcjonalność i niezawodność infrastruktur sieci. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

9 2003 Server – c.d. zastosowania seciowe
System Windows Server 2003 obejmuje usługi UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), które stanowią dynamiczną i elastyczną infrastrukturę dla usług sieci Web typu XML. To zgodne z obowiązującymi standardami rozwiązanie pozwala firmom na uruchamianie własnych wewnętrznych usług UDDI na potrzeby sieci intranet i ekstranet. Deweloperzy mogą łatwo i szybko wyszukiwać oraz wielokrotnie korzystać z usług sieci Web dostępnych w organizacji. Administratorzy systemów mogą natomiast katalogować programowalne zasoby sieciowe oraz nimi zarządzać. Przy użyciu usług UDDI można tworzyć i wdrażać lepsze oraz bardziej niezawodne aplikacje. System Windows Server 2003 oferuje najefektywniejsze usługi dystrybucji multimediów przesyłanych strumieniowo. Usługi te wejdą w skład następnej wersji pakietu Microsoft Windows Media™, w której zostaną uwzględnione następujące nowe składniki: Windows Media Player, Windows Media Encoder, kodery-dekodery audio/video oraz zestaw Windows Media Software Development Kit. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

10 2003 Server - ekonomika Istotnym argumentem ekonomicznym przemawiającym na korzyść systemu Windows Server jest zgodność z technologią komputerów PC, która stanowi najbardziej efektywną platformę wykorzystującą mikroukłady z dostępnych na rynku. Jest to jednak tylko jedna z wielu zalet sprawiająca, że system ten jest doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym oszczędne skalowanie w pionie i w poziomie. Zawiera on także wiele usług i składników, które przynoszą przedsiębiorstwom znaczne korzyści związane z łatwością instalacji, zarządzania i obsługi tej zintegrowanej platformy. Każdy użytkownik systemu Windows Server 2003 staje się częścią światowej sieci, której platforma Windows zawdzięcza swą wydajność. Dostęp do największej na świecie liczby niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), którzy zapewniają obsługę techniczną aplikacji firmy Microsoft i tworzą niestandardowe aplikacje dla systemu Windows oznaczone stosownymi certyfikatami. Z firmą Microsoft współpracuje ponad specjalistów posiadających certyfikat MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) oraz znaczna liczba dostawców i partnerów. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

11 2003 Server – c.d. ekonomika Firma Microsoft prowadzi szkolenia z zakresu technologii IT, które umożliwiają specjalistom zdobywanie kwalifikacji za przystępną cenę. Istnieją tysiące oznaczonych certyfikatami sterowników sprzętowych i aplikacji dla systemu Windows, wyprodukowanych przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), które umożliwiają łatwe instalowanie nowych urządzeń i aplikacji. Poza tym firmy mogą korzystać z usług MSO (Microsoft Solutions Offerings) w celu uzyskania sprawdzonych rozwiązań do zastosowania w sytuacji specyficznej dla danego przedsiębiorstwa. Omówiona powyżej współpraca w zakresie produktów i usług pozwala na obniżenie kosztów ogólnych, co zwiększa wydajność i efektywność organizacji. Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ

12 Server zestawienie Arkadiusz Popa, Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania, Wydział Matematyki i Informatyki, UŁ


Pobierz ppt "Serwery aplikacji 2008/2009 KAMiTS WMiI UŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google