Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki"— Zapis prezentacji:

1 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności Formuły nośności granicznej ram stalowych i ich zastosowanie w projektowaniu Mgr inż. Paweł Żwirek

2 Plan prezentacji wstęp formuły interakcji efektów nieliniowych:
- omówienie - warunki stosowalności - uzasadnienie formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego zastosowanie formuł nośności granicznej uwagi i wnioski

3 Wstęp Określenia: nośności granicznej ramy HG (przy sekwencji obciążeń: pionowego V i poziomego H) oraz współczynnika ciągliwości m wg koncepcji T.V. Galambosa

4 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych
(1) Formuła wg PN-90/03200 au=Fpl/F(1) (2) (3) (4) (5) (6)

5 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych
Formuła Merchanta-Rankina albo (7) Formuła Murzewskiego (8) albo (9) (10)

6 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych
Formuła bilinearna dla (11) - dla

7 Omówienie formuł interakcji efektów nieliniowych
Porównanie wartości globalnego współczynnika wyboczeniowego ram stalowych – otrzymanych dla praktycznie ważnego zakresu smukłości względnej ramy L, z różnych formuł nośności

8 Warunki stosowalności formuł interakcji efektów nieliniowych
– smukłość ramy – rozpiętość nawy i=1,2,...,n., – liczba kondygnacji Konieczność uwzględnienia w obliczeniach statycznych: – normowej imperfekcji zastępczej w postaci przechyłu albo poziomego obciążenia imperfekcyjnego – warunku ograniczającego przechył od obciążenia wiatrem w SGU

9 Warunki stosowalności formuł interakcji efektów nieliniowych
Mechanizmy zniszczenia (przy założeniu sztywno – plastycznego modelu materiału i koncepcji przegubu plastycznego) (a) oraz ścieżki równowagi (b) – dla trzech możliwych koncepcji kształtowania ramy stalowej

10 formuł interakcji efektów nieliniowych
Uzasadnienie formuł interakcji efektów nieliniowych

11 Formuła interakcji obciążenia
pionowego i poziomego Wyniki obliczeń nośności (wg A. De Luca i E. Mele) ram stalowych i liniowa formuła interakcji na płaszczyźnie obciążeń bezwymiarowych: pionowego v=V/VGo i poziomego h=H/HGo

12 Formuła interakcji obciążenia
pionowego i poziomego (12) v+h=1 v=V/Vgo (13) h=H/HGo (14) (15) (16)

13 Formuła interakcji obciążenia
pionowego i poziomego Analogia wyboczenia pręta prostego ściskanego osiowo (a) i wyboczenia ramy obciążonej tylko siłami pionowymi w osiach słupów (b)

14 Zastosowanie formuł nośności granicznej
Rozpatrywany szkielet stalowy budynku biurowego

15 Zastosowanie formuł nośności granicznej
Schemat podłużnego pionowego układu stężającego szkielet budynku schemat statyczny z obciążeniami obliczeniowymi mechanizm rozwiązania zupełnego dla ramy z mocnymi słupami dla działań sejsmicznych

16 Strefy plastyczne w stanie równowagi granicznej
wg „analizy zaawansowanej” z zastosowaniem programu ANSYS Konstrukcja pierwotna w normalnej sytuacji projektowej gG·GK+gQ·QK+0,9·gW·WK Rozkład naprężeń normalnych we włóknach: a) dolnych b) górnych Układy współrzędnych lokalnych elementów

17 Strefy plastyczne w stanie równowagi granicznej
wg „analizy zaawansowanej” z zastosowaniem programu ANSYS Konstrukcja ukształtowana według zasady „mocne słupy – słabe rygle” dla wyjątkowej sytuacji projektowej gG·GK+0,8.(gQ·QK+gW·WK)+A Rozkład naprężeń normalnych we włóknach: a) dolnych b) górnych Układy współrzędnych lokalnych elementów

18 Zastosowanie formuł nośności granicznej

19 Uwagi i wnioski pomimo istnienia zaawansowanych programów komputerowych formuły mogą być przydatne w projektowaniu przy wstępnym doborze ram stalowych oraz w obliczeniach kontrolnych stosowanie formuły interakcji efektów nieliniowych przy równoczesnym przyjęciu zasady kształtowania ramy „mocne słupy – słabe rygle” może prowadzić do przekrojów słupów o znacznej wielkości formuła interakcji obciążenia pionowego i poziomego może prowadzić do znacznie zaniżonej oceny nośności granicznej zalecenia normowe powinny, oprócz znanych warunków istnienia rezerwy plastycznej elementów i konstrukcji zawierać także dodatkowe warunki stosowalności formuł nośności granicznej ram stalowych jeśli postulat „mocnych słupów” nie jest spełniony, to stosowanie formuł nośności granicznej jest uzasadnione tylko dla ram, w płaszczyźnie których występuje większa smukłość słupów istotny wpływ na wyniki obliczeń może mieć prawidłowa dekompozycja ustroju przestrzennego szkieletu

20 Deformacja układu

21 Deformacja układu


Pobierz ppt "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google