Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 12 Gazy atomowe oraz cząsteczek heterodwujądrowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 12 Gazy atomowe oraz cząsteczek heterodwujądrowych"— Zapis prezentacji:

1 Wykład 12 Gazy atomowe oraz cząsteczek heterodwujądrowych

2 Jednoatomowy gaz doskonały w granicy niskich gęstości

3 translacyjna suma statystyczna
elektronowa suma statystyczna jądrowa suma statystyczna Translacyjna suma statystyczna

4 Translacyjna suma statystyczna
Energia cząstki swobodnej o masie m w pudle sześciennym o boku a

5 Podstawiając m=10-22 g, a=10 cm oraz przyjmując typowe n rzędu 1010 (temperatura pokojowa) dostajemy
Wobec tak małej różnicy kolejnych energii oraz olbrzymiej liczby poziomów energetycznych sumę po n można zastąpić całką. długość termicznej fali De Broglie’a

6 Statystyka boltzmannowska jest stosowalna jeżeli L3/V<<1
Wkład translacyjny do energii gazu doskonałego w przeliczeniu na jedną cząstkę: Wkład translacyjny do energii i pojemności cieplnej

7 Elektronowa suma statystyczna
wei – degeneracja i-tego poziomu elektronowego, De1i – różnica energii pomiędzy i-tym wzbudzonym stanem elektronowym a stanem podstawowym. Dla większości atomów jedyny istotny wkład do elektronowej sumy statystycznej w niezbyt wysokich temperaturach pochodzi od pierwszego poziomu energetycznego. Wyjątkami są np. tlen i fluor.

8 1eV=26.9 kcal/mol

9 Populacje pierwszego stanu (2P1/2) wzbudzonego atomu fluoru w różnych temperaturach
T(K) f2 200 0.027 400 0.105 600 0.160 800 0.195 1000 0.219 1200 0.236 2000 0.272

10 Jądrowa suma statystyczna
Ponieważ różnice energii pomiędzy poziomami energetycznymi jądra wynoszą miliony elektronowoltów, jedyny znaczący wkład do jądrowej sumy statystycznej wnosi pierwszy poziom energetyczny (chyba, że będziemy rozpatrywali temperatury panujące we wnętrzu gwiazd albo w epicentrum wybuchu jądrowego). Zatem jądrowa suma statystyczna jest równa degeneracji pierwszego poziomu jądrowego. Nie wnosi ona nic istotnego do funkcji termodynamicznych. Uwaga! W przypadku symetrycznych cząsteczek dwuatomowych poprawne zliczanie stanów jąder jest istotne z uwagi na wymóg zachowania symetrii całkowitej funkcji falowej układu.

11 Funkcje termodynamiczne jednoatomowego gazu doskonałego

12 p=CNAkBT

13 Gaz doskonały złożony z cząsteczek dwuatomowych
Translacje: 3 stopnie swobody Obroty: 2 stopnie swobody Oscylacje: 1 stopień swobody

14 Translacyjna suma statystyczna i funkcje termodynamiczne
CM m1

15 Elektronowa funkcja rozdziału
U(d) e2 d -De

16 d U(d) m1 m2 d Do De hn/2 Krzywa energii potencjalnej molekuły dwuatomowej w zależności od odległości d między atomami z zaznaczonymi na czerwono skwantowanymi poziomami energetycznymi. Do jest faktyczną energią dysocjacji molekuły a De energią mierzoną od minimum energii do energii odpowiadającej rozdzielonym atomom.

17 12000 10000 8000 U(d) [cm-1] 6000 4000 2000 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 d [Ǻ] Krzywa energii potencjalnej cząsteczki jodu wyznaczona na podstawie danych spektroskopii UV (R.D. Verma, J. Chem. Phys., 32, 738, 1960)

18 charakterystyczna temperatura oscylacji

19 Dla wysokich temperatur (Qn<<T)

20 Charakterystyczne temperatury oscylacji cząsteczek dwuatomowych oraz wartości czynnika boltzmannowskiego w temperaturze 300 i 1000 K. exp(-Qn/T) związek Qn [K] 300 K 1000 K H2 6215 1.04´10-9 2.03´10-3 HCl 4227 1.02´10-6 1.59´10-2 N2 3374 1.51´10-5 3.55´10-2 CO 3100 3.71´10-5 4.65´10-2 Cl2 810 6.72´10-2 4.45´10-1 I2 310 3.56´10-1 7.33´10-1

21 Poziomy energii rotacyjnej cząsteczek dwuatomowych
CM x1 x2 degeneracja poziomu J wynosi 2J+1 B: stała rotacyjna; I: moment bezwładności

22 Rotacyjna suma statystyczna cząsteczek heterodwujądrowych (qrot,nucl=qrotqnucl)
Dla dostatecznie wysokich temperatur

23 Dokładniej:

24


Pobierz ppt "Wykład 12 Gazy atomowe oraz cząsteczek heterodwujądrowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google