Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostki, jednostki, jednostki 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostki, jednostki, jednostki "— Zapis prezentacji:

1 Jednostki, jednostki, jednostki 
Przygotował: Krzyś Kurowski 

2 Gigabajty, Megabajty, Kilobajty itp
Gigabajty, Megabajty, Kilobajty itp. Używane są w informatyce do określenia pojemności cyfrowych nośników danych i pamięci komputerowych. Dość łatwe do zapamiętania i odróżnienia od np.( Gigabitu, Megabitu... ). Warto zapamiętać to, że wszystkie te jednostki mają swoje skróty pisane wielkimi literami ( KB, MB, GB...)

3 1 bajt = 8 bitów 1 Kilobajt = 1024 bajty (2^10) 1 Megabajt = bajty (1024 x 1024 ) 1 Gigabajt = bajty ( 1024 x 1024 x 1024 ) 1 Terabajt = bajty ( 1024 x 1024 x 1024 x 1024 ) itd.

4 Gigabity, Megabity, Kilobity itp
Gigabity, Megabity, Kilobity itp. Jednostki używane w informatyce do określenia prędkości przepływu danych, transmisji danych oraz przepustowości łącza internetowego, wyrażane w jednostkach na sekundę (kb/s, Mb/s, Gb/s...). Spotykane są również wyrażenia: kbit/s, kilobit/s, kbps. Matemaycznie wygląda to tak: 1 Kilobit = 1000 bitów 1 Megabit = 1000 x 1000 bitów 1 Gigabit = 1000 x 1000 x 1000 bitów itd...

5 Należy też pamiętać, że 1 kb/s to szybkość transmisji 8 razy mniejsza niż 1 kB/s (1 kB = 8 kb).

6 Bardzo łatwo można pomylić te wartości z jednostkami pojemności (MB, KB) Aby łatwo zapamiętać te wartości i nie dać się oszukać np. dostawcom internetu, musimy zapamiętać jedną regułę: bit - jest zawsze pisany małą literą (b) i odnosi się do transmisji, przepływu danych Bajt - jest zawsze pisany wileką literą (B) i odnosi się do pojemności pamięci komputerowych

7 Wystarczy jeszcze zapamiętać, iż każdy przedrostek Mega, Kilo, Giga, Peta piszemy zawsze wielką literą i różnica pomiędzy Mb, a MB będzie jasna i przejrzysta. Tak więc, jeśli zobaczymy wartość 20GB i 20Gb będzie to oznaczało: 20GB - 20 Gigabajtów, czyli jednostka pojemności. 20Gb - Gigabitów - czyli jednostka transmisji.

8 Z Wikipedii: Przepływność (szybkość transmisji, szybkość przesyłu, ang. bit rate) - w telekomunikacji i informatyce częstość (mierzona w bitach na jednostkę czasu), z jaką informacja przepływa przez pewien (fizyczny lub metaforyczny) punkt. Przepływność mierzy się w bitach na sekundę (b/s) lub bajtach na sekundę (B/s, 8 b/s = 1 B/s) i ich krotnościach (kb/s, Mb/s, Gb/s, kB/s, MB/s itd.). W praktyce spotykane są zarówno prefiksy dziesiętne (k = 1000, M = ) jak i binarne (k = 1024, M = ). Przepływność jest potocznie mylnie utożsamiana z przepustowością. Przepływność jest miarą natężenia strumienia informacji (danych), podczas gdy przepustowość jest cechą toru lub kanału telekomunikacyjnego.

9 » Kbps; kilobity na sekundę (jednostka prędkości transmisji określająca liczbę kilobitów informacji przesyłanych w ciagu sekundy) Nie należy mylić z kilobajtami na sekundę. Skrócony zapis tych dwóch jednostek jest niemal identyczny, różni się jedynie wielkością litery 'B'. Kilobity na sekundę to kb/s (małe 'b'), natomiast kilobajty na sekundę to kB/s (wielkie 'B'). Ta subtelna różnica w zapisie nie jest adekwatna do różnicy między tymi jednostkami w rzeczywistości, ponieważ 1 kb/s to szybkość transmisji dokładnie 8 razy mniejsza niż 1 kB/s (1 kB = 8 kb).

10 Jednostkę kilobity na sekundę stosuje się powszechnie do określania maksymalnej przepustowości kanału komunikacji (np. łącza internetowego). Nie służy jednak do określania prędkości przesyłu danych w danym momencie, wielkość taką opisujemy za pomocą kilobajtów na sekundę. Mb/s (Mbit/s), megabit na sekundę 1 Mb/s = 106 b/s = b/s. Gb/s, gigabit na sekundę 1 Gb/s = 109 b/s = b/s. Tb/s, terabit na sekundę 1Tb/s = 1012 b/s = b/s.

11 Przeliczenia: 1 MiB = 1024 KiB = B = b. 128 kb/s = 128 · 1000 b/s = b/s.

12 Dziękuję  Za tydzień z tego kartkówka


Pobierz ppt "Jednostki, jednostki, jednostki "

Podobne prezentacje


Reklamy Google