Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrażenia algebraiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrażenia algebraiczne"— Zapis prezentacji:

1 Wyrażenia algebraiczne

2 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
Ćwiczenie W sadzie rosły jabłonie, grusze i śliwy. Jabłoni było 15. Liczbę grusz w tym sadzie oznaczono literą x, a liczbę śliw – literą y. Używając liter x i y odpowiedz na następujące pytania: a) Ile wszystkich drzew rosło w tym sadzie ? b) Grusz jest więcej niż śliw. O ile więcej ? c) 1/3 wszystkich grusz to grusze młode. Ile młodych grusz rośnie w tym sadzie ? Odpowiedzi: a) b) c)

3 15 + x + y

4 x - y

5

6 Wyrażenia algebraiczne, to takie wyrażenia, w których
występują liczby, litery i znaki działań. Przykłady: Zapis: 8a oznacza 8 . a 2(x + y) oznacza 2 . (x + y) ah oznacza a . h a oznacza to samo co 1 . a - a oznacza to samo co a 3 + m (x – y) + 2 8a : 4

7 wartość wyrażenia algebraicznego.
Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych Jeżeli w miejsce liter występujących w wyrażeniu algebraicznym wstawimy liczby, to po wykonaniu odpowiednich obliczeń otrzymujemy wartość wyrażenia algebraicznego. Przykład: Wartością wyrażenia 2a + 5b - 10 dla a = 7, b = 2 jest: 2 . 7 + 5 . 2 - 10 = – 10 = 14

8 wyrazami sumy lub jednomianami.
Sumy algebraiczne. Redukcja wyrazów podobnych Sumy algebraiczne – wyrażenia algebraiczne składające się z kilku składników. Składniki sum algebraicznych nazywamy wyrazami sumy lub jednomianami. Przykłady: 1. Suma algebraiczna: 2a + 3b + c Wyrazy sumy: 2a, 3b, c 2. Suma algebraiczna: x – 2y + 7 = x + (-2y) + 7 Wyrazy sumy: x, -2y, 7,

9 Wyrazy podobne – wyrazy, które mają taką samą część
literową np.: 2a, -a, -3a, ... x, 6x, -8x, ... Redukcja wyrazów podobnych – upraszczanie sumy (wykonanie działań na wyrazach podobnych) Przykłady: 5a + 2b - 3a = 2a + 2b 7x + 2y - 5x - 3y + 4 = 2x - y + 4

10 Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby.
Aby pomnożyć sumę algebraiczną przez liczbę mnożymy przez tę liczbę każdy składnik danej sumy. Wyrażenie: -(2x + 5) oznacza to samo co (-1) . (2x + 5) ! Przykłady: a) 4(2a - 3b) = 4.2a + 4. (-3b) = 8a - 12b b) (2t - x + 4y) . (-3) = 2t . (-3) + (-x) . (-3) + 4y . (-3) = = -6t + 3x - 12y

11 Przykład: (-2t + 4s - 12) : 2 = (-2t) : 2 + 4s : 2 + (-12) : 2 = -t +
Aby podzielić sumę algebraiczną przez liczbę dzielimy przez tę liczbę każdy składnik danej sumy. Przykład: (-2t + 4s - 12) : 2 = (-2t) : 2 + 4s : 2 + (-12) : 2 = -t + 2s - 6 =

12 SPRAWDŹ SAM SIEBIE ! 1. Ola jest starsza od Ali o 7 lat. Ala ma x lat.
Ile lat ma Ola? 2. Benzyna kosztuje 3,08 zł za litr, a butelka płynu do spryskiwaczy kosztuje 4,30 zł. Ile kosztuje n litrów benzyny i 3 butelki płynu do spryskiwaczy? 3. Ile wynosi wartość wyrażenia: 2x – 1 dla x = -1 ? 4. Wypisz wyrazy sumy algebraicznej: -3a – b + 8 .

13 5. Zredukuj wyrazy podobne i zapisz krócej:
-3x + 2y + 4y – 8 + x – y + 4 6. Doprowadź do najprostszej postaci i oblicz wartość wyrażenia: 3a – b + 5a + 2b – dla a = 2 i b = 2 7. Wykonaj mnożenie: 3(2a + 4b – 6) 8. Wykonaj dzielenie: (2x + 8y – 1) : (-2)

14 ODPOWIEDZI: 1. x + 7 2. 3,08n + 12,90 4. -3a, -b, 8

15 ODPOWIEDZI: 5. -2x + 5y - 4 6. 8a + b – 6; 12 7. 6a + 12b - 18

16 JEŚLI MASZ WIĘCEJ NIŻ 4 ODPOWIEDZI BŁĘDNE, TO POWTÓRZ WSZYSTKO JESZCZE RAZ !!!


Pobierz ppt "Wyrażenia algebraiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google