Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

QUIZ MATEMATYCZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "QUIZ MATEMATYCZNY."— Zapis prezentacji:

1 QUIZ MATEMATYCZNY

2 Czy iloczyn liczb odwrotnych jest równy zero?
TAK NIE

3 Liczby odwrotne Przez odwrotność liczby a różnej od zera rozumiemy liczbę spełniającą warunek Przykłady liczb odwrotnych: DALEJ

4 Czy liczba 3 628 405 017 jest podzielna przez 3 ?
TAK NIE

5 Cechy podzielności liczb naturalnych
Liczba naturalna dzieli się przez 2 tylko wtedy, gdy jest liczbą parzystą,tzn. gdy cyfrą jedności tej liczby jest: 0 lub 2 lub 4 lub 6 lub 8 Liczba naturalna dzieli się przez 3 tylko wtedy, gdy suma cyfr tej liczby tworzy liczbę podzielną przez 3 Liczba naturalna dzieli się przez 4 tylko wtedy, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4 Liczba naturalna dzieli się przez 5 tylko wtedy, gdy jej cyfrą jedności jest 5 lub 0 Liczba naturalna dzieli się przez 9 tylko wtedy, gdy suma cyfr tej liczby tworzy liczbę podzielną przez 9 DALEJ

6 Czy czworokąt, w którym przekątne dzielą się na połowy i są do siebie prostopadłe musi być kwadratem? TAK NIE

7 Przekątne w czworokątach
TRAPEZ RÓWNOLEGŁOBOK KWADRAT DALEJ ROMB PROSTOKĄT

8 Czy do zbioru liczb rzeczywistych należą liczby wymierne i niewymierne?
TAK NIE

9 Zbiory liczb DALEJ R W C IW N
-1001 0,55 9,6 -3,9 N – liczby naturalne C – liczby całkowite W – liczby wymierne IW – liczby niewymierne R – liczby rzeczywiste DALEJ

10 Czy prostokąt o bokach 5cm i 25cm, oraz kwadrat o boku 15cm mają równe obwody?
TAK NIE

11 Obwód wielokąta – jest to suma długości wszystkich jego boków
Obwód = 4a Obwód = 2a +2b DALEJ

12 Czy wyrażenie: kwadrat różnicy liczb 9 i 4 to: 92 – 42 ?
TAK NIE

13 Wyrażenia algebraiczne
Wyrażenia algebraiczne czytamy w kolejności odwrotnej do kolejności wykonywania działań. Przykład: 4 + xy jest to suma liczby 4 i iloczynu zmiennych x oraz y. a2 – jest to różnica kwadratu zmiennej a, oraz liczby 3 DALEJ

14 Czy przekątne rombu mogą tworzyć z tym samym bokiem rombu kąty 300 i 450?
TAK NIE

15 Suma miar kątów w trójkącie wynosi 1800.
W trójkącie prostokątnym suma miar kątów ostrych wynosi 900. DALEJ

16 Czy wyrażenie (a6:a)4 zapisane w najprostszej postaci to a8 ?
TAK NIE

17 Działania na potęgach o jednakowych podstawach
mnożenie: dzielenie: potęgowanie potęgi: DALEJ

18 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

19 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

20 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

21 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

22 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

23 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

24 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna. Następne pytanie

25 Odpowiedź jest poprawna.
BRAWO ! Odpowiedź jest poprawna.

26 KONIEC

27 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

28 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

29 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

30 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

31 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

32 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

33 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości

34 niestety Odpowiedź jest błędna. Uzupełnij swoje wiadomości


Pobierz ppt "QUIZ MATEMATYCZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google