Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW"— Zapis prezentacji:

1 ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW
Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Jan Tkaczow - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT

2 Rozpoznaj najlepszych, czyli identyfikacja Talentów
Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Benchmark najlepszych, czyli case study

3 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
Jan Tkaczow Grupa Talents

4 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
PZT, czyli jak to działa Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem...

5 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
PZT, czyli jak to działa Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem...

6 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
Aktywne poszukiwanie Talentów Rynek Monitoring mediów profesjonalnych Kandydaci Research Program Zarządzania Talentem (PZT)

7 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
PZT, czyli jak to działa Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem...

8 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
Master CV - nowoczesne resume zawodowe O B S Z A R Y Z A W O D O W E wypełniony treścią przez Talenta monitorowany przez Konsultantów: PORTAL Master CV Doświadczenie Wiedza Umiejętności Narzędzia Dodatkowe Ankieta Projektu Ankieta Prezentacji Ocena Moduł Referencji Opinia konsultanta Wyniki testów + interpretacje DOŚWIADCZENIE WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI PROFIL ZAWODOWY SYSTEM

9 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
PZT, czyli jak to działa Aktywne poszukiwanie Talentów Master - nowoczesne CV resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem...

10 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych O B S Z A R Y O S O B O W E wypełniony treścią przez Talenta monitorowany przez Konsultantów: PORTAL Master CV Doświadczenie Wiedza Umiejętności Narzędzia Dodatkowe Ankieta Projektu Ankieta Prezentacji Ocena Moduł Referencji Opinia konsultanta Wyniki testów + interpretacje MOTYWACJA WARTOŚCI MVPI + Interview OSOBOWOŚĆ SYSTEM HPI + HDS + Interview KOMPETENCJE Narzędzia Dodatkowe Ankieta Projektu Ankieta Prezentacji Ocena 360 Moduł Referencji OBIEKTYWIZM

11 Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem
PZT, czyli jak to działa Aktywne poszukiwanie Talentów Master CV - nowoczesne resume zawodowe Badanie profilu osobowościowego, kompetencyjnego i weryfikacja umiejętności zawodowych Coaching i indywidualna praca z Talentem...

12 Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów
Jan Tkaczow Grupa Talents

13 Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów
Dostępność – najlepiej w oparciu o stronę internetową

14 Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów
Łatwość oceny kandydatów, w oparciu o znacznie większą ilość informacji niż tylko standardowe CV

15 Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów
Wygoda w podejmowaniu działań oraz przejrzystość zarządzania informacjami

16 Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów
Wysoka interaktywność i realna możliwość zastosowania własnych standardów i metod selekcji

17 Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów
Monitorowanie rynku pracy pod kątem pojawiających się na nim Talentów

18 Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów
Wcześniejsze uświadomienie potrzeb rekrutacyjnych

19 Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów
Poznanie rzeczywistego profilu Talenta - wywiad z kandydatem prowadzony nie pod kątem konkretnej rekrutacji

20 Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów
Oszczędność czasu, w stosunku do innych metod rekrutacji

21 Jak znaleźć Talent - Korzyści Programu Pozyskiwania Talentów
PPT PZT Rynek Monitoring mediów profesjonalnych Kandydaci Program Zarządzania Talentem (PZT) Research + profil stanowiska ZATRUDNIENIE

22 Magdalena Budna-Ptaszek Grupa Talents
Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Magdalena Budna-Ptaszek Grupa Talents

23 Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR
Narzędzia Hogan Assessment Systems: Kwestionariusz Osobowości Hogana HPI – „bright side” of Personality Badanie Rozwojowe Hogana HDS – „dark side” of Personality Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji MVPI – „inside” of Personality

24 Kwestionariusz Osobowości Hogana
Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Kwestionariusz Osobowości Hogana STABILNOŚĆ AMBICJA TOWARZYSKOŚĆ WRAŻLIWOŚĆ INTERPERSONALNA SYSTEMATYCZNOŚĆ DOCIEKLIWOŚĆ OTWARTOŚĆ NA WIEDZĘ

25 Badanie Rozwojowe Hogana
Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Badanie Rozwojowe Hogana LABILNOŚĆ EMOCJONALNA PODEJRZLIWOŚĆ ZACHOWAWCZOŚĆ ZAMKNIĘCIE W SOBIE NIEELASTYCZNOŚĆ AROGANCJA MANIPULACJA TEATRALNOŚĆ FANTAZJOWANIE DROBIAZGOWOŚĆ OPORTUNIZM

26 Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji
Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Kwestionariusz Motywów, Wartości i Preferencji ROZPOZNAWALNOŚĆ WŁADZA HEDONIZM ALTRUIZM PRZYNALEŻNOŚĆ TRADYCJA BEZPIECZEŃSTWO FINANSE ESTETYKA NAUKA

27 Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR
Diagnoza mocnych i słabych stron kadry menedżerskiej. Właściwe dopasowanie pracowników do zadań. Dobieranie członków zespołów, grup projektowych. Optymalizacja procesu selekcji nowych pracowników i menedżerów. Tworzenie ścieżek karier i planów sukcesji. Diagnoza potrzeb szkoleniowych. Identyfikacja i wdrożenie efektywnego dla organizacji stylu przywództwa. Tworzenie systemów ocen, motywacyjnych i wynagradzania. Reorganizacje, akwizycje i procesy łączenia przedsiębiorstw. Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez polepszenie jej wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Benchmark najlepszych specjalistów/ menedżerów w organizacji.

28 Benchmark najlepszych, czyli case study
Magdalena Budna-Ptaszek - Grupa Talents Agnieszka Wolska - GET IT

29 Studium Przypadku – GET IT
GET IT - doradca językowy dla firm Od 12 lat mówimy językiem produktów i usług naszych klientów. Organizacja w trakcie zmian: – od firmy tłumaczeniowej w kierunku konsultanta językowego na rynku wielokulturowym (rozszerzenie profilu działalności) - od firmy „rodzinnej” w kierunku korporacji Ponad 1000 aktywnych klientów korporacyjnych, w tym około 200 klientów kluczowych i VIP-ów

30 Studium Przypadku – GET IT
WYZWANIE Rekrutacja na bardzo istotne stanowisko w firmie: specjalistę ds. obsługi klienta kluczowego w pięcioosobowym Dziale Obsługi Klienta Nowe produkty, nowy wizerunek firmy, sprzedaż nakierowana na nową grupę docelową w strukturach „starych” klientów KLUCZOWYCH – konieczność renegocjowania umów z klientami

31 Studium Przypadku – GET IT
WYZWANIE Nieduża firma (26 osób) – bardzo istotne relacje wewnątrz działu i międzydziałowe Wyższość kryteriów osobowościowych nad „twardymi” kryteriami kompetencyjnymi Niepowodzenia dwóch poprzednich rekrutacji na to stanowisko

32 Studium Przypadku – GET IT
ROZWIĄZANIE Decyzja dotycząca współpracy z Grupą Talents i wykorzystania metody benchmarku Wytypowanie Talenta TALENT: Przeprowadzenie analizy Talenta narzędziami Hogan Assessment Systems Omówienie wyników analizy z Talentem, wybór kluczowych cech i ustalenie wagi poszczególnych kompetencji – pożądanych i niepożądanych na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów kluczowych

33 Studium Przypadku – GET IT
ROZWIĄZANIE Wybrane kluczowe cechy Talenta pożądane lub niepożądane na stanowisku specjalisty ds. obsługi klientów kluczowych: Otwartość na Wiedzę (wysoka) Stabilność (wysoka) Ambicja (średnia/ wysoka) Towarzyskość (wysoka) Drobiazgowość (niskie ryzyko) Labilność Emocjonalna (niskie ryzyko) Przynależność (wysoka) Hedonizm (średni/ wysoki)

34 Studium Przypadku – GET IT
ROZWIĄZANIE KANDYDACI: Wytypowanie grupy kandydatów spełniających wymogi kompetencyjne (warunki „twarde”) Przeprowadzenie analiz kandydatów narzędziami Hogan Assessment Systems Cykl rozmów kwalifikacyjnych z kandydatem, którego wyniki były najbardziej zbliżone do wyników analizy Talenta Dzień próbny w firmie – poznanie ludzi i specyfiki działalności firmy

35 Studium Przypadku – GET IT
ROZWIĄZANIE TALENT a KANDYDAT: Otwartość na Wiedzę (wysoka) T: K: Stabilność (wysoka) T: K: Ambicja (średnia/ wysoka) T: K: Towarzyskość (wysoka) T: K:

36 Studium Przypadku – GET IT
ROZWIĄZANIE TALENT a KANDYDAT: Drobiazgowość (niskie ryzyko) T: K: Labilność Emocjonalna (niskie ryzyko) T: K: Przynależność (wysoka) T: K: Hedonizm (średni/wysoki) T: K:

37 Studium Przypadku – GET IT
REZULTAT Zatrudnienie wybranego kandydata Dyrektor Działu Obsługi Klienta: „Aneta pracuje z nami od niedawna, ale bardzo szybko się uczy, jest żądna wiedzy i bystra, wprowadza miły nastrój w dziale i … bardzo fajnie się z nią rozmawia.”

38 Podsumowanie Zewnętrzna identyfikacja Talentów, czyli Program Zarządzania Talentem Jak znaleźć Talent - Program Pozyskiwania Talentów Rozpoznaj najlepszych - wykorzystanie narzędzi Hogan Assessment Systems w procesach HR Benchmark najlepszych, czyli case study

39 Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji
Magdalena Budna-Ptaszek Product Manager / Psychologist Jan Tkaczow Partner Agnieszka Wolska Dyrektor Operacyjny Talents Focus Sp. z o.o. ul. Słoneczna 38 Warszawa tel.: fax: GET IT Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 2a, Warszawa tel.: +(48) , fax: +(48)


Pobierz ppt "ROZPOZNAJ NAJLEPSZYCH, CZYLI IDENTYFIKACJA TALENTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google