Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ
W PIĄTKU

2 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

3 TECHNIKUM – 4 letnie Zawód - technik mechanizacji rolnictwa
architektury krajobrazu agrobiznesu obsługi turystycznej żywienia i usług gastronomicznych

4 W procesie rekrutacji uwzględnia się następujące przedmioty:
język polski matematyka biologia informatyka

5 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i  narzędzi stosowanych w  produkcji rolniczej obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i  urządzeń stosowanych w  rolnictwie oraz oceniania ich stanu technicznego organizowania prac związanych z  konserwacją i  naprawą środków technicznych stosowanych w  rolnictwie ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B, T i uprawnień operatora kombajnów zbożowych.

6 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nowość! Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywanie projektów obiektów terenów zieleni urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni i zadrzewień urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii T. 6

7 TECHNIK AGROBIZNESU Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania wykonywania prac związanych produkcją roślinną i zwierzęcą obsługi pojazdów, maszyn urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej organizowania i wykonywania prac związanych z  przetwórstwem spożywczym, usługami i  handlem prowadzenia marketingu i  sprzedaży produktów rolniczych i  spożywczych prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w  agrobiznesie Absolwent technikum uzyska  uprawnienia do przejęcia gospodarstwa i wsparcia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Nowość! TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania działalności turystycznej przygotowania, sprzedaży, realizacji i rozliczeń imprez i usług turystycznych udzielania informacji turystycznej obsługi klientów korzystających z usług turystycznych prowadzenia działań marketingowych na rzecz turystyki 8

9 TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania sporządzania i  ekspedycji potraw i  napojów planowania i  oceny żywienia organizowania produkcji gastronomicznej planowania i  realizacji usług gastronomicznych Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B

10 Co roku nasi najlepsi uczniowie ze szkół kończących się maturą zdobywają stypendium Prezesa Rady Ministrów.

11 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

12 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
Zawód kucharz mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik pojazdów samochodowych

13 W procesie rekrutacji uwzględnia się następujące przedmioty:
język polski matematyka fizyka technika

14 MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych W toku kształcenia można uzyskać: -     prawo jazdy kategorii „T” (ciągniki rolnicze), -     prawo jazdy kategorii „B” (samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t) -     uprawnienia do pracy kombajnami zbożowymi

15 Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych diagnozowania pojazdów samochodowych naprawiania pojazdów samochodowych Szkoła przygotowuje do uzyskania prawa jazdy kategorii B

16 KUCHARZ Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności sporządzania potraw i  napojów wykonywania czynności związanych z  ekspedycją potraw i  napojów

17 WYSTAWA „STÓŁ PIĘKNIE NAKRYTY”

18 PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

19 PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

20 PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE
20

21 W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona biblioteka z centrum multimedialnym

22 W trosce o bezpieczeństwo: - w budynku szkoły oraz terenie przylegającym do budynku działa monitoring - placówka uczestniczy w akcji „Szkoła bez przemocy”

23 Zajęcia pozalekcyjne

24 Szkoła realizuje projekt z Działania 9
Szkoła realizuje projekt z Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą Wygrajmy przyszłość, w ramach którego prowadzone są zajęcia dodatkowe z następujących przedmiotów: język polski matematyka zajęcia sportowe zawodowe z zakresu przetwórstwa rolno - spożywczego: Koło żywieniowe kurs spawania metodą MAG i MMA kształcenie modułowe: Obsługa i technika kierowania pojazdami kategorii B, T kurs kierowców wózków widłowych Zajęcia te mają nie tylko rozwijać zainteresowania uczniów, ale i lepiej przygotować ich do egzaminów zewnętrznych. Ze środków unijnych uczniowie wyposażani są w bezpłatne materiały, niezbędne do przeprowadzania zajęć.

25

26 MATEMATYKA

27 MATEMATYKA

28 WYCHOWANIE FIZYCZNE

29 PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ŻYWIENIA

30 PRZEDMIOTY Z ZAKRESU ŻYWIENIA

31 Obchody Święta Patrona Szkoły
Co roku w pierwszych dniach września obchodzone jest w naszej szkole Święto Patrona Szkoły. Uroczystości rozpoczynają: rajd rowerowy „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą”, bieg sztafetowy do Koźla, gra terenowa „Kody wojny”. Obchody kończy wieczornica z udziałem kombatantów, podczas której uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

32 BIEG SZTAFETOWY

33 WIECZORNICA

34 Mecz piłki nożnej Nauczyciele contra Maturzyści
Od wielu lat, tuż przed maturą, w naszej szkole rozgrywany jest mecz piłkarski: nauczyciele ZSMR contra uczniowie klas maturalnych.

35 NAUCZYCIELE-MATURZYŚCI
MECZ NAUCZYCIELE-MATURZYŚCI

36 W naszej szkole działają następujące kółka przedmiotowe:
Kółko języka angielskiego Kółko języka niemieckiego Kółko matematyczne Kółko geograficzne Kółko ekonomiczne Kółko żywienia

37 Dla osób sprawnych fizycznie oferujemy ciekawe zajęcia sportowe w sekcjach:
piłki siatkowej piłki koszykowej piłki halowej piłki nożnej tenisa stołowego lekkoatletycznej

38 W ciągu roku szkolnego stwarzamy naszym uczniom wiele możliwości ciekawego spędzenia czasu wolnego.
Organizujemy: międzyklasowe turnieje w różnych dyscyplinach sportowych. systematyczne wyjazdy do kin i teatrów rajdy piesze i rowerowe liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze organizowane w ramach działalności szkolnego koła PTTK

39 W szkole od wielu lat prężnie działa Szkolne Koło PCK.
Dowodem uznania dla jego pracy jest przyznanie naszej szkole Honorowej Odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia.

40 Osobom spoza Piątku zapewniamy miejsca w internacie w pokojach dwu- i trzy-osobowych. Wychowankowie są otoczeni ciągłą opieką wychowawców. Wychowawcy internatu poza sprawowaniem opieki służą pomocą w odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do zajęć. W internacie działają m.in. sekcje: pomocy koleżeńskiej, kulturalno-oświatowa, sportowa, gospodarcza. Wychowankowie mają do dyspozycji centrum multimedialne z 8 stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu, Wi-Fi, świetlicę, salę bilardową. Zapewnia się im również możliwość korzystania z sali gimnastycznej i boiska sportowego.

41 41

42 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
Placówką współpracującą z Zespołem Szkół Mechanizacji Rolnictwa jest Centrum Kształcenia Praktycznego. Centrum Kształcenia Praktycznego posiada doskonale wyposażoną bazę sprzętowo - dydaktyczną do prowadzenia zajęć nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych.

43 ZAJĘCIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

44 NAUKA JAZDY

45 DLACZEGO MY: Jesteśmy szkołą bezpieczną. 4
Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Egzaminacyjnym (ROWEZ) – uczniowie z innych szkół u nas zdają egzaminy zawodowe. Nasi absolwenci w tym samym obiekcie szkolnym mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych i na kursach kwalifikacyjnych. 3

46 Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą ul
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą ul. Kutnowska Piątek tel./fax (024)


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANIZACJI ROLNICTWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google