Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne"— Zapis prezentacji:

1 O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne
dr inż. Sylwester Laskowski

2 Mantra rynku telekomunikacyjnego
Stawki rozliczeniowe oparte o koszty Embedded Cost Koszty,koszty, koszty… Short Run Marginal Cost Long Run Incremental Cost Metody kalkulacji kosztów Minimalizacja kosztów Fully Distributed Cost Stand Alone Cost Rachunkowość regulacyjna

3 Źródło kłopotu Popyt

4 Cel prezentacji Popyt Elastyczność popytu

5 Agenda Definicja elastyczności popytu
Implikacje dla operatorów i regulatora rynku Źródła pozyskiwania informacji

6 Intuicyjna definicja Elastyczność popytu – to miara wrażliwości nabywców usługi na zmianę określonego czynnika. X Elastyczny popyt

7 Przykłady Elastyczność cenowa popytu Elastyczność mieszana popytu
Elastyczność dochodowa popytu Cena usługi A Cena usługi B Dochód abonentów X= Popyt na usługę A

8 Elastyczność cenowa popytu
Legenda: D – popyt P – cena εDP – elastyczność cenowa popytu

9 Elastyczność jest tym większa, im:
mniejsza jest natarczywość potrzeby, którą zaspokoić ma dana usługa, usługa jest mniej unikalna, użytkownicy są bardziej świadomi istnienia bliskich i dalekich substytutów usługi, łatwiej użytkownicy mogą porównać jakość danej usługi z innymi podobnymi usługami, większa część dochodów użytkowników stanowi wydatek na daną usługę w dłuższym czasie, większy jest wydatek na daną usługę w stosunku do kosztu pakietu usług, w ramach którego usługa jest oferowana, większą część ceny usługi użytkownicy ponosić muszą osobiście, mniejsze są możliwości korzystania z danej usługi w połączeniu z już uprzednio nabytymi, dana usługa jawi się jako mniej ekskluzywna i przynosząca mniejszy prestiż, łatwiej odłożyć skonsumowanie usługi na później.

10 Funkcja popytu Założenie: εDP = const.

11 Funkcja popytu Założenie:

12 Elastyczność mieszana popytu
Legenda: DA – popyt na usługę A P – cena usługi B εDAPB – elastyczność mieszana popytu Usługi komplementarne: εDAPB < 0 Usługi substytucyjne: εDAPB > 0

13 Elastyczność dochodowa popytu
Legenda: D – popyt R – cena εDR – elastyczność dochodowa popytu

14 Funkcja popytu Założenie: εDP = const. εDAPB = const. εDR = const.

15 Implikacje dla operatorów
ε = ?

16 Elastyczność cenowa popytu (εDP)
Wyznaczenie optymalnego kierunku zmiany cen z punktu widzenia maksymalizacji przychodów. If ε < 1 then P + + if ε > 1 then P - - Czy oby na pewno popyt na usługi telekomunikacyjne jest nieelastyczny?

17 Elastyczność mieszana (εDAPB)
Wyłonienie usług komplementarnych i substytucyjnych Optymalizacja działań marketingowych

18 Elastyczność mieszana (εDAPB)
Prawidłowy dobór proporcji cen pomiędzy oferowanymi produktami Maksymalizacja całkowitego dochodu

19 Elastyczność mieszana (εDAPB)
Ocena wpływu polityki taryfowej konkurentów na własne wyniki finansowe I vice versa…

20 Elastyczność dochodowa (εDR)
Ocena wpływu zmiany zamożności abonentów na wyniki finansowe operatora

21 Implikacje dla regulatora rynku
X Popyt

22 Elastyczność cenowa (εDP)
Klasyfikacja usługi jako powszechna

23 Elastyczność mieszana (εDAPB)
Ocena wpływu regulacji na danym rynku na rynki powiązane

24 Elastyczność dochodowa (εDR)
Ocena wpływu zmiany poziomu gospodarczego regionu na ogólną sytuację w branży

25 Źródła pozyskiwania informacji
Ankiety „Abonenci mówią o sobie” Analiza historyczna „Przeszłość mówi o przyszłości” Analiza porównawcza „Inni mówią o nas”

26 Sylwester Laskowski s.laskowski@itl.waw.pl www.sylwesterlaskowski.com
Dziękuję za uwagę Sylwester Laskowski


Pobierz ppt "O elastyczności popytu na usługi telekomunikacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google